Kaydet

Geçerli belgeyi kaydeder.

Bu komuta erişmek...

Dosya - Kaydet menüsünü seçin

+S

Standart veya Tablo Verisi araç çubuğunda, tıklatın

Simge

Belgeyi Kaydet


Not Simgesi

Bir otomatik metin girişini düzenlerken, bu komut Otomatik Metni Kaydet haline dönüşür.