Yerel ya da uzak bir dosya açar veya içeri aktarır.

Bu komuta erişmek...

Seç Dosya - Aç

+O

Standart Araç Çubuğuna tıklayın

Simge

Dosya Aç


İzleyen bölümler LibreOffice iletişim penceresini tanımlamaktadır. LibreOffice ve Kaydet iletişim pencerelerini etkinleştirmek için - LibreOffice- Genel'i seçin ve sonra Aç/Kaydet iletişim pencereleri alanındaLibreOffice iletişim pencerelerini kullan'ı seçin.

Not Simgesi

Eğer açmak istediğiniz dosya biçemler içeriyorsa, özel kurallar uygulanır.


Sunucuya Bağlan

WebDAV, FTP, SSH, Windows Share ve CMIS gibi çeşitli türlerdeki sunucular arasından bağlantı ayarlayabileceğiniz bir iletişim penceresi açar..

Bir Seviye Yukarı

Klasör sıralı dizisinde bir klasör yukarı çıkın. Daha üst düzeydeki klasörleri görmek için uzun tıklayın.

Simge

Bir Seviye Yukarı

Yeni Klasör Oluştur

Yeni bir dizin oluşturur.

Simge

Yeni Klasör Oluştur

Yerler alanı

Yerel ve uzak konumlara kısayollar gibi "favori" yerleri görüntüler.

Alanı göster

İçinde bulunduğunuz klasördeki dosyaları ve klasörleri gösterir. Herhangi bir dosyayı açmak için dosyayı seçin ve 'ı tıklayın.

Öneri Simgesi

To open more than one document at the same time, each in an own window, hold while you click the files, and then click Open.


Dosya adı

Dosya için bir dosya adı ve yol girin. Ayrıca ftp, http, veya https protokol adlarıyla başlayan bir Adres de girebilirsiniz.

Eğer isterseniz, görüntülenen dosya listesini süzmek için, Dosya adı metin kutusunda joker karakterleri kullanabilirsiniz.

  1. LibreOffice bazı metin ve liste kutularında kendiliğinden etkinleşen Otomatik Tamamlama işlevine sahiptir. Örneğin, metnini URL alanına girdiğinizde, Otomatik tamamlama işlevi "a" harfiyle başlayan, bulunan ilk dizini veya ilk dosyayı görüntüler.

  2. Diğer dosyalar veya dizinler arasında değiştirmek için aşağı ok tuşunu kullanın. URL alanında var olan başka bir alt dizini görmek için sağ ok tuşunu kullanın. Eğer bir Adresin parçasını girmişseniz ve Çabuk Otomatik Tamamlama'yı kullanmak isterseniz End tuşuna basın. Eğer istediğiniz dosyayı veya belgeyi bulmuşsanız, Enter tuşuna basın.

Sürüm

Seçilmiş dosyanın birden fazla sürümü var ise, açılmasını istediğiniz sürümü seçin. Belgenizin birden çok sürümünü Dosya - Sürümler menü komutuyla açılan iletişim penceresinde kaydedebilir ve yönetebilirsiniz. Bir belgenin sürümleri salt okunur kipinde açılır.

Dosya türü

Açmak istediğiniz dosya türünü seçin ya da klasördeki tüm dosya türlerini görüntülemek için Tüm Dosyalar (*) seçeneğini seçin.

Seçilmiş belgeyi(leri) açar.

Ekle

Eğer iletişim penceresini Ekle - Belge yoluyla açmışsanız, düğmesi Ekle olarak etiketlenir. Seçilmiş belgeyi geçerli olan belgenize imleç konumunda ekler.

Salt okunur

Dosyayı salt okunur kipte açar.

Belgelerin Şablonlar ile Birlikte Açılması

LibreOffice aşağıdaki listede bulunan klasörlerdeki şablonları tanır:

Not Simgesi

Bir şablonu kaydetmek için Dosya - Şablon - Şablon Olarak Kaydet menüsünü kullandığınızda şablon kullanıcı şablon dizinine kaydedilir. Böyle bir şablonu temel alan bir dosya açtığınızda belge şablondaki değişikliklere karşı aşağıda açıklandığı gibi kontrol edilir. Belgeyle ilişkili şablon "yapışkan şablon" olarak adlandırılır.


Not Simgesi

Dosya - Farklı Kaydet'i kullanır ve listede olmayan bir klasördeki bir şablonu kaydetmek için bir şablon süzgeci seçerseniz, bu şablon temelli belgeler kontrol edilmeyecektir.


"Yapışkan şablon" temelinden yaratılmış bir belgeyi açtığınız zaman (yukarıda açıklandığı gibi), LibreOffice belge son açıldığından bu yana şablonun düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder. Eğer şablon değiştirilmişse bu biçemleri seçerek belgelere uygulayabileceğiniz bir iletişim penceresi açılır.

Şablondan yeni biçemleri belgeye uygulamak için Biçemleri Uygula düğmesine tıklayın.

Belgede kullanılan biçemlerin kullanımına devam edilmesi için, Eski Biçemleri Koru düğmesine tıklayın.

Eğer bir belge bulunamayan bir şablon kullanılarak yaratılmışsa belge tekrar açıldığında nasıl işlem yapılacağını soran bir iletişim penceresi görüntülenir.

Kayıp şablon ile belge arasındaki bağlantıyı koparmak için, Hayır düğmesine tıklayın, aksi takdirde LibreOffice belgeyi daha sonra tekrar açtığınızda, şablonu yine arayacaktır.