Etiketler

Etiket metnini belirleyin ve etiket için kağıt boyutunu seçin.

Bu komuta erişmek...

Dosya - Yeni - Etiketler - Etiket sekme sayfasını seçin


Kitabe

Etiket(ler)de görünmesini istediğiniz metni girin veya ekleyin.

Etiket metni

Etiketde görünmesini istediğiniz metni girin. Ayrıca bir veritabanı alanı da ekleyebilirsiniz.

Adres

Sizin iade adresinizin bulunduğu bir etiket yaratır. Metin Etiket metni kutusunda bulunan metin üzerine yazılır.

Not Simgesi

Geri dönüş adresinizi değiştirmek için, - LibreOffice'i seçin ve daha sonra Kullanıcı Verisi sekmesini seçin.


Veritabanı

Etiketiniz için veri kaynağı olarak kullanılacak veritabanını seçin.

Tablo

Etiketlerinizde kullanmak istediğiniz alan(lar)ı içeren veritabanı tablosunu seçin.

Veritabanı alanı

İstediğiniz veritabanı alanını seçin, ve sonra bu kutunun solundaki düğmeye tıklatın. Böylece alan Etiket metni kutusuna eklenir.

Veritabanı alanının ismi Etiket metni kutusunda köşeli ayraçlar içine alınır. Eğer isterseniz veritabanı alanlarını boşluklarla ayırabilirsiniz. Veritabanı alanını yeni bir satıra eklemek için Enter tuşuna basın.

Biçim

Etiketiniz için önceden tanımlanmış bir sayfa boyutu seçebilirsiniz veya Biçim sekmesinden yeni bir boyut belirleyebilirsiniz.

Sürekli

Etiketleri sürekli form kağıtları üzerine yazdırabilirsiniz.

Sayfa

Etiketleri tek tek sayfalara yazdırabilirsiniz.

Markası

Kullanmak istediğiniz kağıt markasını seçin. Her marka kendine has boyut biçimine sahiptir.

Tür

Kullanmak istediğiniz boyut biçimini seçin. Kullanılabilir biçimler Marka listesinde seçmiş olduğunuz markaya bağlıdır. Eğer özel bir etiket biçimi kullanmak isterseniz, [Kullanıcı] türünü seçin ve sonra Biçim sekmesine tıklayarak biçimi tanımlayın.

Bilgi

Etiket için Kağıt türü ve boyutları Biçim alanının altında görüntülenir.