XML Dosya Biçimleri

LibreOffice dosyaları varsayılan olarak, OpenDocument dosya biçimlerinde yükler ve kaydeder.

Not Simgesi

OpenDocument dosya biçimi (ODF) bir çok yazılım uygulaması tarafından kullanılan standartlaştırılmış bir dosya biçimidir. Daha fazla bilgiyi Wikipedia sitesinde: wikipedia.org/wiki/OpenDocument adresinde bulabilirsiniz.


OpenDocument dosya biçim isimleri

LibreOffice şu dosya biçimlerini kullanır:

Belge biçimi

Dosya soneki

ODF Metin

*.odt

ODF Metin Şablonu

*.ott

ODF Ana Belgesi

*.odm

HTML Belgesi

*.html

HTML Belge Şablonu

*.oth

ODF Hesap Tablosu

*.ods

ODF Hesap Tablosu Şablonu

*.ots

ODF Çizim

*.odg

ODF Çizim Şablonu

*.otg

ODF Sunum

*.odp

ODF Sunum Şablonu

*.otp

ODF Formül

*.odf

ODF Veritabanı

*.odb

LibreOffice Eklentisi

*.oxt


Not Simgesi

HTML biçimi OpenDocument biçimi değildir.


ODF Çizelge (Chart) tek başına olan çizelgelerin dosya biçimi ismidir. *.odc uzantılı bu biçim artık desteklenmemektedir.

OpenDocument biçiminin evrimi

Zamana yayılmış OpenDocument biçimi.

ODF sürümü

OASIS tarafından uygulanmış standart tarihi

Yazılımın ilk desteklenen sürümü

ODF 1.0

2005-05-01

OpenOffice.org 1.1.5 veya StarOffice 7

ODF 1.1

2007-02-02

OpenOffice.org 2.2 veya StarOffice 8 Güncelleme 4

ODF 1.2

2011-09-30

OpenOffice.org 3, StarOffice 9, Oracle Open Office

ODF 1.2 (Uzatılmış)

-

OpenOffice.org 3.2 veya StarOffice 9.2


OpenOffice.org 3 and StarOffice 9, belgelerinizi ODF 1.2 (varsayılan) veya ODF 1.0/1.1 (geriye dönük uyumluluk için) biçimlerini kullanarak kaydedebilirsiniz. Araçlar - Seçenekler - Yükle/Kaydet - Genel menüsünden ODF biçimi sürümünü seçin.

Eğer belgelerinizi hala OpenOffice.org 1 veya StarOffice 7 kullanan kullanıcılarla paylaşmak istiyorsanız, belgenizi Dosya türü liste kutusunda karşılık gelen süzgeç ismini seçerek kaydedin.

Öneri Simgesi

Eğer başka bir dosya biçimini varsayılan olarak kaydetmek isterseniz, herbir LibreOffice belge türü için alternatif dosya biçimlerini bulmak için - Yükle/Kaydet - Genel'i seçin.


XML dosya yapısı

OpenDocument dosya biçimli belgeler, sıkıştırılmış XML dosyalarını içeren zip arşivlerinde depolanır. Bu XML dosyalarını görmek için, OpenDocument dosyasını herhangi bir unzip programıyla açabilirsiniz. OpenDocument dosyası içinde aşağıdaki dosyalar ve klasörler mevcuttur:

  1. Belgenin metin içeriği content.xml dosyası içine yerleştirilmiştir.

    content.xml dosyası varsayılan olarak girinti ve satır kesmeleri gibi biçimlendirme ögeleri olmadan kaydedilerek belgenin açılış ve kaydetme süreleri en aza indirilir. Girinti ve satır kesmeleri Uzman yapılandırma sayfasında /org.openoffice.Office.Common/Save/Document PrettyPrinting değeri true yapılarak etkinleştirilebilir.

  2. Meta.xml dosyası belgenin meta bilgilerini içerir, ki bu bilgileri Dosya - Özellikler menü komutuyla girebilirsiniz.

    Eğer bir belgeyi parola ile kaydederseniz, meta.xml dosyası şifrelenmez.

  3. Settings.xml dosyası bu belge için ilave ayarları içinde barındırır.

  4. Styles.xml belgeye uyguladığınız biçimlendirmeleri bulursunuz. Bu stilleri Biçemler penceresinde görebilirsiniz.

  5. meta-inf/manifest.xml dosyası XML dosyasının yapısını açıklar.

İlave dosyalar ve klasörler sıkıştırılmış dosya içinde bulunabilir.

XML biçimlerinin tanımı

OpenDocument biçimlerinin düzeni için açıklamalar www.oasis-open.org web sitesinde bulunabilir.