İnternet Terimleri Sözlüğü

Eğer İnternete yeni gelmişseniz, tanışık olmadığınız terimlerle karşılacaksınız: tarayıcı, yer imi, elektronik posta (e-mail), açılış sayfası, arama motoru ve daha fazlası. İlk adımlarınızı daha kolay hale getirmek için, bu sözlük bazı çok önemli terimleri açıklar. Bunları İnternet, intranet, posta ve haberlerde bulabilirsiniz.

Adres

Tekdüzen Kaynak Konumlandırıcı (URL) bir belgenin adresini veya İnternette bir sunucuyu görüntüler. URL genel yapısı türe göre değişir genel olarak servis biçimi://Ana makine adı:Port/Yol/Sayfa#İşaret şeklinde oluşturulmasına rağmen elemanların hepsinin daima kullanılması gerekmez. Bir URL FTP adresi, bir WWW (HTTP) adresi, bir dosya adresi veya elektronik posta adresi olabilir.

Arama Motorları

Bir arama motoru İnternet tabanlı yazılım programı servisidir. Çok büyük bilgi kütlesini anahtar kelimelerle araştırmak için kullanılır.

CMIS

İçerik Yönetimi Birlikte Çalışabilirlik Hizmetleri (CMIS) standardı, Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) sistemlerinin daha fazla birlikte çalışabilirliğini sağlayacak bir etki alanı modeli ve Web Hizmetleri ve Dinamik AtomPub bağlamlarını tanımlar. CMIS, zengin bilgilerin Internet protokolleri arasında, belge sistemleri, yayıncılar ve depolar arasında, bir kuruluşta ve şirketler arasında satıcının tarafsız biçimlerinde paylaşılmasını sağlamak için Web hizmetleri ve Web 2.0 arabirimleri kullanır.

EPUB

EPUB is standard for electronic book files with the extension .epub that can be downloaded and read on devices like smartphones, tablets, computers, or e-readers.

EPUB is a technical standard published now by the Publishing group of W3C. EPUB is a popular format because it is open and is based on HTML.

Bir EPUB yayını tek bir dosya olarak sunulur ve bir web sitesi içeren şifrelenmemiş sıkıştırılmış bir arşivdir. HTML dosyaları, resimler, CSS biçem sayfaları ve meta veriler, multimedya ve etkileşim gibi diğer varlıkları içerir.

Etiketler

HTML sayfaları etiketler olarak adlandırılan özel bilgi ve yapı talimatları içerir. Etiketler belge tanımlama dili HTML'de ayraçlarla kapatılmış kod kelimeleridir. Etiketlerin çoğu açılma ayracı ile kapanma ayracı arasında metin ve köprü başvuruları bulundurur. Örneğin, başlıklar başlangıcında <h1> ve başlık sonlarında </h1> etiketleriyle işaretlenirler. Bazı etiketler sadece kendileri olarak görünürler satır sonu için <br> gibi veya bir grafik bağlantısı için <img ...> gibi.

FTP

FTP Dosya Aktarım Protokolü anlamına gelir ve İnternette dosyalar için standart aktarma protokolüdur. Bir FTP sunucusu FTP protokolü ile aktarımı yapılabilecek dosyaları barındıran bir bilgisayar üzerinde çalışan bir programdır. FTP dosyaların aktarılması veya İnternet dosyalarının indirilmesinden sorumluyken, HTTP (Hipermetin Aktarım Protokolü) WWW sunucuları ve istemcilerinin arasında bağlantı kurulumu ve veri transferi desteği sağlar.

Görüntü Haritası

Bir görüntü haritası referansa duyarlı grafik veya metin kutusudur. Alan ile bağlanmış olan hedefe gitmek için, grafik ve metin çerçevelerinde belirlenmiş alanlara tıklayabilirsiniz (Adres). Başvuru alanları boyuca fare işaretçisi üzerinde kaldığı zaman içinde karşılık gelen metinler ve Adresler görüntülenir. Alanlar Görüntü Haritası Düzenleyicisi ile tanımlanır.

Görüntü haritalarının iki türü vardır. Bir İstemci Taraflı Görüntü Haritalarında İnternetten yüklenmiş olan grafik, istemcinin bilgisayarında değerlendirilir. Bir Sunucu Taraflı Görüntü Haritası ise sunucunun bilgisayarında değerlendirilir. Grafik İnternette HTML sayfasından sağlanır. Sunucu değerlendirmesinde, Görüntü Haritası resmi üzerinde tıklandığında imlecin bağıl koordinatları sunucuya gönderilir ve tahsis edilmiş olan program cevap verir. İstemci değerlendirmesinde, Görüntü Haritasında tanımlanmış noktaya tıklanmasıyla normal metin köprüsünde olduğu gibi adresi etkinleştirir. Görüntü Haritası üzerinden fare ile geçerken bu adres fare işaretçisinin altında gözükür.

Görüntü haritaları çeşitli yollarla kullanılabildiği gibi, değişik biçimlerde de saklanabilirler.

Görüntü Haritası Biçimleri

Görüntü Haritaları temel olarak sunucu üzerinde analiz edilen (örneğin sizin İnternet sağlayıcınız) ve okuyucunun bilgisayarındaki web tarayıcı ile analiz edilen türleri arasında bölünür.

HTML

HTML (Hipermetin İşaretleme Dili) bir belge kodlama dilidir, WWW belgelerinin dosya biçimi olarak kullanılır. HTML, SGML'den türetilmiştir ve metin, grafik, film ve sesleri birleştirir.

HTML komutlarını doğrudan yazmak isterseniz, örneğin mevcut HTML kitaplarından alıştırmalar yaparken, HTML sayfalarının düz metin dosyaları olduğunu hatırlayın. Belgenizi Metin belgesi türünde kaydedin ve .HTML uzantısını verin. Harfler genişletilmiş karakter kümesinden olmamalı ve üstünde çift noktalar gibi özel karakterler olmamalıdır. Eğer bu belgeyi LibreOffice yeniden açmak ve HTML kodunu düzenlemek isterseniz, dosyanızı Web sayfaları türünde değil, Metin dosya türünde yüklemeniz gereklidir.

İnternette HTML diline giriş desteği için pek çok başvuru kaynağı bulunmaktadır.

HTTP

Hipermetin Aktarım Protokolü WWW sunucuları (ana bilgisayar) ve tarayıcı (istemci) arasında WWW belgeleri aktarım kaydıdır.

Java

Java, özellikle İnternet uyumlu olarak geliştirilmiş platform bağımsız bir programlama dilidir. Java sınıf dosyalarıyla programlanmış Web sayfaları ve uygulamaları tüm modern işletim sistemlerinde kullanılabilir. Java programlama dilini kullanan programlar genellikle Java geliştirme ortamıyla geliştirilir ve sonra "byte koduna" derlenirler.

Köprü

Köprüler fare tıklamalarıyla etkinleştirilen, metinleri farklı renklerle vurgulanan çapraz başvurulardır. Köprülerin yardımıyla okuyucu belge içindeki özel bilgilere veya diğer belgelerdeki ilişkili bilgilerin olduğu kısımlara atlayabilir.

LibreOffice'da köprüleri metinlere atayabildiğiniz gibi, grafiklere ve metin çerçevelerine de atayabilirsiniz (Standart araç çubuğundaki Köprü İletişim simgesine bakın).

SGML

SGML "Standart Genelleştirilmiş İşaretleme Dili" anlamına gelir. SGML belgelerin yapısal ve anlamsal ögeleri olduğu temel fikrinden ilham almaktadır. Ögelerin nasıl görüntüleneceğiyle ilgili başvuru oluşturulmadan bu belgeler tanımlanabilir. Böyle bir belge için geçerli ekran çıktı ortamına, biçemine ve tercihlere bağımlı olarak değişir. Yapısal metinlerde, SGML sadece yapıları tanımlamaz (DTD = Belge Tür Tanımı) aynı zamanda düzenli bir şekilde kullanıldığından da emin olur.

HTML SGML'nin özelleştirilmiş bir uygulamasıdır. Bu Web tarayıcılarının çoğunun sadece kısıtlı olarak SGML standartlarını desteklediği anlamına gelir. Bu hemen hemen tüm SGML etkin sistemler, ilgi çekici HTML sayfaları oluşturabilir.

Sunucu Taraflı Görüntü Haritaları

Sunucu Taraflı Görüntü Haritaları okuyucu için sayfada bir resim veya metin çerçevesi olarak görülür. Görüntü haritası üzerine fare ile tıkladığınızda bağıl koordinatlar sunucuya gönderilir. Sunucu ilave program vasıtasıyla gerçekleştirilecek sonraki adımı tespit eder. Tam uyumlu olmayan bir çok süreç vardır ancak iki genel metot bulunur:

LibreOffice her iki yöntem için de ImageMaps oluşturur. ImageMap Düzenleyicisi içerisindeki Farklı Kaydet iletişim penceresindeki Dosya tipilistesinden biçimi seçin. Ayrık Map Dosyaları sunucuya yüklemeniz gereken şekilde oluşturulur. Servis sağlayıcınıza veya ağ yöneticinize ne tür ImageMap tiplerinin desteklendiğini ve değerlendirme programına nasıl erişileceğini sormanız gerekecektir.

Vekil Sunucu

Vekil sunucu ağda veri aktarımı için bir pano etkisi sağlayan bilgisayardır. Bir şirket ağı ile İnternete ulaştığınız her zaman talep ettiğiniz bir sayfa başka bir iş arkadaşınız tarafından okunuyorsa, Vekil sunucu sayfa hala hafızada saklıyorsa size aktararak daha çabuk görüntüleyebilecektir. Tüm bunlar vekil sunucu tarafından saklanan sayfanın yeni sürümünün olup olmadığı kontrol edildikten sonra gerçekleştirilir. Bu şartlar oluşmuşsa daha yavaş İnternet bağlantısı ile dosya indirilmeden doğrudan vekil sunucudan yüklenecektir.

WebDAV

Web'e Dayalı Dağıtılmış Yazarlık ve Sürüm Oluşturma işleminin kısaltılmış hali, kullanıcıların uzaktaki Web sunucularındaki dosyaları ortaklaşa düzenleyebilmelerine ve yönetmelerine olanak tanıyan, HTTP'den platforma bağımsız eklentilerin bulunduğu bir IETF standart bir kümesidir. WebDAV üst veriler üzerinde XML özellikleri, kilitleme - yazarların birbirlerinin değişikliklerini üzerine yazmasını engeller - ad alanı manipülasyonu ve uzaktan dosya yönetimi. WebDav'a bazen DAV da denir.

Çerçeveler

Çerçeveler HTML sayfaları tasarlanırken konumlandırma için faydalıdırlar. LibreOffice kayan çerçeveler kullanır, ki bunlara grafikler, film dosyaları ve sesler yerleştirebilirsiniz. Çerçevenin kısayol menüsü çerçeve içeriklerini düzenlemek yeniden ayarlamak için gerekli komutları bulundurur. Bu komutlardan bazıları çerçeve seçildiği zaman Düzenle - Nesne menüsü altında listelenir.

İstemci Taraflı Görüntü Haritası

Kullanıcının tıklayabileceği resim alanı veya çerçeve fare işaretçisiyle üzerinden geçerken bağlanmış Adresin görünmesiyle anlaşılır. Görüntü haritası resmin altındaki bir katmanda saklanır ve başvuru bölgeleri için bilgileri içinde bulundurur. İstemci Taraflı Görüntü Haritalarının sadece bir dezavantajı eski web tarayıcılarının onları okuyamamasıdır, bu dezavantaj zaman içinde yeni tarayıcıların kullanımına başlanmasıyla çözülecektir.

Görüntü haritasını kaydederken, dosya türü olarak SIP - StarView ImageMap'ı seçin. Bu belgenizdeki bütün etkin resim veya metin çerçevelerine uygulanabilecek doğrudan Görüntü Haritası biçiminde kaydeder. Ancak geçerli görüntü haritasını hemen kullanmak isterseniz, yeni bir biçimde onu kaydetme gereksiniminiz kalmaz. Bölgeler tanımlandıktan sonra, sadece Uygula simge düğmesine tıklayın. Daha fazla bir şey gerekli değildir. İstemci Taraflı Görüntü Haritaları sayfadaki HTML koduna HTML biçiminde eklenirler.