LibreOffice Draw için Kullanım Yönergeleri

LibreOffice genel yardım sayfasında, bütün birimlere uygulanabilen yardım önergelerini bulabilirsiniz. Örneğin, pencereler, menüler, LibreOffice özelleştirilmesi, veri kaynakları, Galeri ve sürükle-bırak gibi.

Bir başka birim ile ilgili yardım isterseniz, yardımı gezinti alanındaki açılır kutudan bu birimi seçerek değiştirin.

Nesneleri Gruplandırma Ve Düzenleme

Nesneleri Düzenlemek, Hizalamak ve Dağıtmak

İki Nesneyi Çapraz Geçirmek

Dilimleri ve Bölümleri Çizmek

Nesneleri Çoğaltmak

nesneleri Grupla

Nesneleri Birleştirmek ve Şekil İnşa Etmek

Çizgiler Birleştiriliyor

3D Nesneleri Birleştirmek

Nesneleri Döndürmek

Renkleri ve Dokuları Düzenleme

Özel Renkleri Tanımlama

Renkleri Değiştirme

Geçişli Dolgu Oluşturmak

Metni Düzenleme

Metin Ekleme

Grafiksel Metin Sanatı için Yazı Sanatı

Katmanlarla Çalışma

Bir Slayt Tasarımını Ana Slayt'a uygula

Slayt Arkaplan Doldurması Değiştiriliyor

Katmanlar Hakkında

Katman Ekleme

Nesneleri Farklı Katmana Taşımak

Katmanlarla Çalışma

Nesneleri Hareket Ettirmek

Diğer

Çizim Nesneleri için Kısayol Tuşları

Resim Eklemek

Bit Eşlemleri Eklemek, Düzenlemek ve Kaydetmek

Galeriden Grafikler Kopyalamak

Galeri'den Nesne Eklemek

Araç Çubuğunu Kullanarak Çizgi Biçemleri Uygulamak

Satır Sonlarını Tanımlamak

Çizgi Biçimlerini Belirlemek

Yapışma Noktalarını Kullanma