Nesneleri Düzenlemek, Hizalamak ve Dağıtmak

Nesneleri Düzenlemek

Belgenize yerleştirdiğiniz her nesne bir öncekinin üzerine ard arda yığılmaktadır. Yığın sırasını yeniden düzenlemek için nesneyi seçin ve aşağıdakileri uygulayın.

 1. Konumunu değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. İçerik menüsünü getirmek içinDeğiştir - Sırala'yı seçin ve aşağıdaki sıralama seçeneklerinden birini seçin:

  En Öne Getir nesneyi diğer nesnelerin önüne getirir

  Öne Getir nesneyi nesne yığınında bir ön konuma getirir

  Geri Gönder nesneyi nesne yığınında bir geri konuma götürür

  En Geri Gönder nesneyi tüm dğer nesnelerin ardına gönderir

  Nesnenin Arkasına nesneyi sizin seçtiğiniz bir başka nesnenin arkasına yerleştirir

Bir Nesneyi Başka Bir Nesnenin Ardında Ayarlamak

 1. Konumunu değiştirmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. İçerik menüsünü açmak için Düzenle - Ayarlayı ve ardından Nesnenin Arkasınayı seçin. Fare imleci değişecektir.

 3. Seçili nesneyi arkasına yerleştirmek istediğiniz nesneye tıklayın

İki Nesnenin Yığındaki Sıralarını Değiştirmek

 1. Her iki nesneyi de seçmek için Shift'e basılı tutarak tıklayın.

 2. Düzenle - Ayarla ile içerik menüsünü açarak Tersi seçin.

Nesneleri Hizalama

Hizalama fonksiyonu nesneleri birbirlerine veya sayfaya göre hizalamanıza izin verir.

 1. Sayfaya göre hizalamak istediğiniz bir nesneyi veya birbirlerine göre hizalamak istediğiniz nesneleri seçin.

 2. Düzenle - Hizalamayı seçin ve hizalama seçeneklerinden birini seçin.

Nesneleri Dağıtmak

Draw'da üç ve ya daha fazla nesne seçebilirsiniz, ayrıca Dağıtım komutunu da kullanarak nesneleri aralarına dikey ve yatay boşluklar bırakarak dağıtabilirsiniz.

 1. Dağıtılacak üç veya daha fazla nesne seçin.

 2. Düzenle - Dağıtımı seçin.

 3. Yatay ve dikey dağıtım seçeneğini seçip TAMAMa tıklayın.

Seçili nesneler yatay ve dikey eksenler boyunca dağıtılırlar. En dıştaki iki nesne referans noktaları olarak alınır ve Dağıtım komutu uygulandığında hareket ettirilmezler.