Açıklama

Bir açıklama için sınır, alan, ve karakter özelliklerini tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Gösterge, veya Biçim - Nesne Özellikleri - Gösterge (Çizelgeler) menüsünü seçin


Çizgi

Seçtiğiniz veya çizmek istediğiniz çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlayın. Çizgilere oklar ekleyebilir veya grafik sembollerini değiştirebilirsiniz.

Alan

Seçili çizim nesneleri için dolum seçeneklerini ayarlar.

Şeffaflık

Seçili nesnenin dolgusuna uygulanacak şeffaflık seçeneklerini ayarlar.

Karakterler

Seçilen karakterlerin yazı tipini ve yazı tipi biçimlendirmesini değiştirir.

Açıklama

Çizelgedeki göstergelerin konumlarını değiştirebileceğiniz ve görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceğiniz Göstere iletişim kutusunu açar.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.