Başlık

Z ekseni başlığının özelliklerini değiştirir.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Nesne Özellikleri - Başlık iletişimini seçin (Çizelgeler)


Çizgi

Seçtiğiniz veya çizmek istediğiniz çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlayın. Çizgilere oklar ekleyebilir veya grafik sembollerini değiştirebilirsiniz.

Alan

Seçili çizim nesneleri için dolum seçeneklerini ayarlar.

Şeffaflık

Seçili nesnenin dolgusuna uygulanacak şeffaflık seçeneklerini ayarlar.

Karakterler

Seçilen karakterlerin yazı tipini ve yazı tipi biçimlendirmesini değiştirir.

Hizalama

Çizelge başlığının hizalamasını değiştirir.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.