Menüler

Hesap tablosu için kullanabilir menü komutları.

Not Simgesi

Menü komutlarını kullanabilmeniz için üstünde çalışmak istediğiniz belgeyi içeren pencere seçilmiş olmalıdır. Benzer olarak nesneye bağlı menü komutlarını kullanabilmeniz için, belgede bir nesne seçmiş olmanız gerekir.


Uyarı Simgesi

Menüler içerik duyarlıdır. Bu menü öğeleri gerçekleştirilecek iş ile alakalı şekilde görünürler anlamına gelir. Eğer imleç bir metin içindeyse, bütün menü öğeleri bir metnin düzenlenmesi için gerekli olan komutlardan oluşur. Eğer belge içinde bir grafik seçmişseniz, grafiklerin düzenlenmesi için gerekli komutları içeren menü öğelerini görürsünüz.


Dosya

Bu komutları geçerli belgeye uygulamak için, yeni bir belge açın veya uygulamayı kapatın.

Düzenle

Bu menü, geçerli belgenin içeriğinin düzenlenebilmesi için gerekli komutları içerir.

Görünüm

Bu menü belgenin ekranda görüntülenmesini kontrol eden komutları içerir.

Ekle

Ekle menüsü geçerli belgeye hücreler, satırlar, sayfalar ve hücre adları gibi yeni öğeler eklemek için gerekli komutları içerir.

Biçim

Biçim menüsü hücreler, nesneler ve hücre içerikleri için biçimlendirme komutlarını içerir.

Çalışma Sayfası

Bu menüde bir sayfayı ve ögelerini değiştirmek ve yönetmek için kullanılan komutlar yer alır.

Veri

Geçerli sayfadaki verileri düzenlemek için Veri menü komutlarını kullan. Verileri sıralayabilir, sınıflandırabilir ve süzebilir, sonuçları hesaplayabilir, özetleyebilir ve bir özet tablo oluşturabilirsiniz.

Araçlar

Araçlar menüsü imla denetimi yapmak, sayfa başvurularını ve hatalı girişleri izlemek, senaryolar tanımlamak için gerekli komutları içerir.

Pencere

Pencereleri görüntülemek ve düzenlemek için gerekli komutları içerir.

Yardım

Yardımı menüsü LibreOffice Yardım sistemini başlatmanıza ve kontrol etmenize izin verir.