Çok Satırlı Metinlerin Yazılması

  1. +Enter tuşlarına basmak elle bir satır kesmesi ekler. Bu kısayol doğrudan bir hücre içinde veya girdi satırında çalışır. Girdi satırı sağdaki Aşağı ok tuşuyla çoklu satıra genişletilebilir.

Eğer metnin hücrenin sağ kenarında otomatik bölünmesini istiyorsanız, aşağıdaki gibi ilerleyin:

  1. Metni hücrenin sağ kenarında kesilecek, bütün hücreleri seçin.

  2. Biçim - Hücreler - Hizalama sekmesinde, Otomatik metin dağılımı seçeneğini işaretleyin ve sonra Tamam düğmesine tıklayın.