Çalışma Sayfalarını Yeniden Adlandırma

Sayfa adlarını ayarlama, okunabilir ve anlaşılabilir elektronik tablo belgelerini oluşturmak için önemli bir özelliktir. Belgenizdeki bir sayfayı yeniden adlandırmak için:

  1. Seçmek için sayfa sekmesine tıklayın.

  2. İçerik menüsünü açın ve Çalışma Sayfasını Yeniden Adlandır komutunu seçin. Yeni ismi girebileceğiniz bir iletişim penceresi açılır.

  3. Çalışma sayfası için yeni ismi girin ve Tamam düğmesine tıklayın.

  4. Alternatif olarak, 'na basılı tutarken, sayfa ismine fareyle tıklayın ve doğrudan yeni ismi girin.

    Bu fonksiyonun uygulanabilirliği sizin X Window Yöneticinize bağlıdır.

Sayfa isimleri hemen hemen her karakteri içerebilir. Bazı ad kısıtlamaları geçerlidir, sayfa adlarında aşağıdaki karakterlere izin verilmez:

Öneri Simgesi

Hücre başvurularında, eğer çalışma sayfası ismi alt çizgi veya alfabetik sayısal karakterler haricinde diğer karakterleri içeriyorsa, çalışma sayfasının ismi tek tırnak karakterleri ' içine alınmış olmalıdır. Bir isimde tek bir üst tırnak karakteri çift tek tırnak karakteri ile gösterilebilir.


Örneğin, aşağıdaki adla bir sayfadaki A1 hücresine başvurmak istersiniz:

Bu yıl'ın sayfası

Başvuru tek tırnak karakterleriyle kapatılmış olmalıdır, ve ismin içindeki bir adet tek tırnak karakteri çift olarak yazılmalıdır:

'Bu yıl''ın sayfası'.A1

Öneri Simgesi

Bir sayfanın adı elektronik tablonun adından bağımsızdır. Elektronik tablo adını ilk defa bir dosya olarak kaydettiğinizde girersiniz.


Not Simgesi

Belge, farklı isimlere sahip olması gereken 10.000'e kadar bireysel sayfa içerebilir.


Oluşturduğunuz yeni sayfaların isimleri için bir önek ayarlayabilirsiniz.Calc seçeneklerinin sayfası bağlantısına bakın.