Hücreleri Değişikliklerden Koruma

LibreOffice Calc'de çalışma sayfalarını veya bir bütün olarak belgeleri koruyabilirsiniz. Kazayla yapılacak değişimlere engel olmak için hücreleri koruyabilirsiniz, formüllerin görünmesine, yazdırılmasına engel olabilirsiniz.

Koruma bir parola ile yapılabileceği gibi, parola ile yapılması gerekli olmayabilir. Şayet koruma için bir parola vermişseniz, koruma sadece doğru parolanın girilmesi ile kaldırılabilir.

Korumalı özniteliği ile hücreleri korumanın sadece bütün çalışma sayfasını koruduğunuzda uygulanabildiğini unutmayın. Varsayılan konumda tüm hücreler Korumalı özniteliğine sahiptir. Bu nedenle kullanıcıların değişiklik yapabileceği hücreler için bu öznitelik çıkartılmalıdır. Bunun ardından bütün çalışma sayfasını koruyun ve belgeyi kaydedin.

Uyarı Simgesi

Bu koruma işlevleri yanlış hareketleri engellemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu özellikler herhangi güvenlik koruması sağlamazlar. Örneğin bir hesap tablosunu başka bir dosya biçimine aktararak, bir kullanıcı koruma özellikleri engelini aşabilir. Sadece tek güvenlik koruması vardır: bir OpenDocument belgesini kaydederken parola koyabilirsiniz. Bir dosya parola ile kaydedilmişse sadece aynı parola ile açılabilir.


 1. Hücre koruma seçenekleri belirlemek istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Biçim - Hücreler menüsünü seçin ve Hücre koruması sekmesine tıklayın.

 3. İstediğiniz koruma seçeneklerini seçin. Tüm seçenekler siz çalışma sayfasını Araçlar menüsünden koruduktan sonra etkinleşecektir - aşağıya bakın.

  Kullanıcıların seçilen hücreleri düzenleyebilmeleri için Korumalı seçeneğini devre dışı bırakın.

  Bir hücrenin içeriğinin veya biçiminin değiştirilmesine engel olmak için, Koruma altında seçenek kutusunu seçin.

  Formülleri gizlemek ve değişikliklerden korumak için Formülü gizle onay kutusunu seçin.

  Yazdırılmış belgede hücrelerin gizlenmesi için Yazdırırken gizle onayını seçin. Bu hücreler ekranda görüntülenirler.

 4. Tamam düğmesine tıklayın.

 5. Koruma seçeneklerini belirleyin.

  Hücreleri Biçim - Hücreler iletişimindeki seçeneklere göre, değişikliklerden / görüntülenmekten / yazdırılmaktan korumak için Araçlar - Belgeyi Korumenüsünü seçin.

  Belgenizin yapısını korumak için, örneğin sayfa sayısı, çalışma sayfasını yeniden adlandırma ve sayfaların sıralama düzeni gibi, Araçlar - Çalışma Sayfasını Koru menüsünü seçin.

 6. (İsteğe bağlı) Bir parola girin.

  Uyarı Simgesi

  Eğer parolanızı unutursanız, korumayı kaldıramazsınız. Hücreleri sadece yanlışlıkla yapılan değişikliklerden korumak istiyorsanız, çalışma sayfası korumasını açın, fakat parola vermeyin.


 7. Tamam düğmesine tıklayın.