LibreOffice Calc Hata Kodları

Aşağıdaki tablo, LibreOffice Calc için hata mesajlarına bir genel bakış sunar. Eğer imlecin bulunduğu hücrede hata var ise, hata kodu hücrede, ve hata mesajı Durum Çubuğu'nda görüntülenir.

Hata Kodu

İleti

Açıklama

###

hiçbiri

Hücre içeriğini gösterebilecek kadar geniş değil.

501

Geçersiz karakter

Formül içerisindeki karakter geçersiz.

502

Geçersiz bağımsız değişken

İşlev değişkeni geçersiz. Örneğin, KARAKÖK() işlevi için bir negatif sayı, bunun için lütfen SANKAREKÖK() kullanın.

503
#NUM!

Geçersiz kayan noktalı matematik işlemi

Bir hesaplama sonucu tanımlanmış aralığını aşıyor

504

Parametre listesi hatalı

İşlevin parametresi geçersiz, örneğin, bir sayı yerine metin, veya hücre başvurusu yerine alan başvurusu.

508

Hata: Birleştirmede hata

Eksik parantez, örneğin, kapanma parantezi var olmasına karşın açma parantezi yok.

509

Eksik işleç

Eksik işleç, örneğin "=2(3+4) * ", "2" ile "(" arasında * çarpım işleci yok.

510

Eksik Değişken

Değişken eksik, örneğin iki işleç yan yana "=1+*2".

511

Eksik Değişken

İşlev verilenden daha fazla değişkene ihtiyaç duyar, örneğin VE() ve VEYA()

512

Formül çok uzun

Derleyici: Formüldeki iç belirteçlerin sayısı, (bunlar, işleç, değişkenler, parantezlerdir) 8192 sayısını aşmaktadır.

513

Karakter zinciri çok uzun

Derleyici: işlevdeki bir belirteç 64 KB sınırını aşmıştır. Yorumlayıcı: bir metin işleminde sonuç 64 KB sınırını aşmıştır.

514

İç taşıma çok uzun

Sıralama işlemi çok fazla nümerik veri ile çalıştı (maksimum 100000) veya hesaplama yığıtı taştı.

516

İç sözdizimi hatası

Hesaplama yığıtında dizi bekleniyor, fakat mevcut değil

517

İç sözdizimi hatası

Bilinmeyen kod, örneğin, yeni bir fonksiyon bulunan belge bu fonksiyon bulunmayan eski bir belgeye yüklenmişse ortaya çıkar.

518

İç sözdizimi hatası

Değişken mevcut değil

519
#VALUE

Sonuç yok (Hücrede Hata:519 #VALUE hatası mevcut)

Formül tanımlamayı karşılamayan bir değer üretiyor; veya hücredeki formülde başvurulmuş hücre sayı yerine metin içeriyor.

520

İç sözdizimi hatası

Derleyici bilinmeyen bir derleyici kodu üretti.

521

İç sözdizimi hatası

Sonuç yok.

522

Döngüsel referans

Formül doğrudan veya dolaylı olarak kendisine başvurur ve Tekrarlama seçeneği - LibreOffice Calc - Hesaplama altında ayarlanmamıştır.

523

Hesaplama işlemi yakınsamıyor (hedef değer tutturulamadı).

İşlev hedef değere ulaşamıyor, veya Yinelemeli başvurular ayarlanan azami adım değerinde asgari değişim değerine ulaşılamıyor.

524
#REF

Geçersiz başvurular (Hata:524 yerine, hücre #REF değeri içerir).

Derleyici: Bir sütun veya satır tanımlama ismi çözülemedi. Yorumlayıcı: Bir formülde, sütun, satır, veya çalışma sayfası isminde başvurulan hücre bulunamıyor

525
#NAME?

Geçersiz adlar (Hata:525 yerine hücrede #NAME? görüntülenir)

Bir belirteç (tanıtıcı) elde edilemedi. Örneğin, geçerli başvuru, geçerli alan adı yok, kolon ve etiket adı yok, makro yok, yanlış ondalık bölen, eklenti bulunamadı gibi.

526

İç sözdizimi hatası

Eski, artık kullanılmıyor, fakat sonuç bir alandan gelen işlev ise eski belgelerden gelir.

527

İç taşıma çok uzun

Yorumlayıcı: Başvurular, bir hücredeki hücre başvuruları çok karmaşık.

532
#DIV/0!

Sıfıra bölüm

Bölen 0 ise bölme işleci bu hatayı üretir,
bazı fonksiyonlar da bu hata ile döner, örneğin:
DEĞİŞKENP birden az değişkenliyse
STDSAPMAS birden az değişkenliyse
DEĞİŞKEN ikiden az değişkenli ise
STDSAPMA ikiden az değişkenli ise
STANDARTLAŞTIRMA stdsapma=0 değerindeyse
NORMALDAĞILIM stdsapma=0 değerindeyse