Hesap tabloları için kısayol tuşları

Not Simgesi

Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.


Giriş satırı'nda girdiğiniz formülü seçilmiş olan hücre aralığına doldurmak için, +Enter'e basın. Giriş yapılan hücrenin biçimini diğer hücrelere de uygulamak için +Enter+Shift tuş bileşimine basın.

Tüm hücrelerde Giriş satırı'nda girdiğiniz aynı verileri içeren bir dizi yaratmak için, Shift++Enter tuşuna basın. Bir dizinin elemanlarını tek tek düzenleyemezsiniz.

Bir çalışma sayfasında birden çok alanda farklı aralıkları seçmek için, tuşuna basarak istediğiniz alanlarda hücreleri fare ile seçin.

Hesap tablosunda birden fazla sayfa seçmek için, tuşlarına basarken, çalışma alanının alt ucunda yer alan isim sekmelerine tıklayın. Seçim içinden sadece bir sayfayı seçmek için shift tuşuna basılı tutarken sayfanın isminin bulunduğu sekmeyi tıklayın.

Bir hücrede elle satır sonu eklemek için, hücreye tıklayın +Enter tuşuna basın.

Seçili bir hücrenin içeriğini silmek için Backspace tuşuna basın. Bu İçeriği Sil iletişim penceresini açar, buradan istediğiniz hangi hücrenin çeriğini sileceğinizi seçebilirsiniz. Bu iletişim penceresi olmadan hücrelerin içeriğini silmek için Delete tuşuna basın.

Hesap Tablolarında gezinmek

Kısayol tuşları

Efekt

+ Home (Başa)

İmleci çalışma sayfasındaki ilk hücreye kaydırır (A1).

+ End (Son)

İmleci çalışma sayfasındaki veri içeren en son hücreye taşır.

Başa

İmleci geçerli satırdaki ilk hücreye taşır.

Sona

İmleci geçerli satırdaki en son hücreye taşır.

Shift+Home

Mevcut satırdaki geçerli hücreden ilk hücreye kadar hücreleri seçer.

Shift+End

Mevcut satırdaki geçerli hücreden son hücreye kadar hücreleri seçer.

Shift+Page Up

Mevcut sütunda geçerli hücreden bir sayfa yukarı hücreleri seçer veya var olan seçimi bir sayfa yukarı genişletir.

Shift+Page Down

Mevcut sütunda geçerli hücreden bir sayfa aşağıya hücreleri seçer veya var olan seçimi bir sayfa aşağıya genişletir.

+ Sol Ok

İmleci geçerli veri aralığının sol köşesine kaydırır. Eğer imlecin bulunduğu sütunun solundaki hücre boş ise, imleç veri bulunan hücre bulunana kadar, soldaki bitişik sütuna doğru kayar.

+ Sağ Ok Tuşu

İmleci geçerli veri aralığının sağ köşesine kaydırır. Eğer imlecin bulunduğu sütunun sağındaki hücre boş ise, imleç veri bulunan hücre bulunana kadar, sağdaki bitişik sütuna doğru kayar.

+ Yukarı Ok (Up Arrow)

İmleci geçerli veri aralığının üst köşesine taşır. Eğer satırın üstündeki hücre boş ise imleç veri içeren hücre bulunana kadar, üstteki bitişik satıra doğru taşınır.

+ Aşağı Ok (Down Arrow)

İmleci geçerli veri aralığının alt ucuna taşır. Eğer imlecin bulunduğu satırın altındaki hücre boşsa, imleç içinde veri bulunan hücre bulunana kadar, alttaki bitişik satıra doğru gider.

+ Shift + Ok tuşu

Geçerli hücreden basılmış olan ok tuşuna göre veri içeren bitişik bütün hücre aralığını seçer. Eğer satırlar ve sütunları seçmek için birlikte kullanılırsa, bir dikdörtgensel hücre aralığı seçilmiş olur (4 sütun x 5 satır).

+ Sayfa Yukarı (Page Up)

Bir çalışma sayfasını sola kaydırır.

Yazdırma önizleme görünümünde: Bir önceki yazdırma sayfasına geçer.

+ Sayfa Aşağı (Page Down)

Sağa doğru bir çalışma sayfası kaydırır.

Yazdırma önizlemede: sonraki yazdırma sayfasına geçer.

+Page Up

Bir ekran sayfası kadar sola kaydırır.

+Page Down

Bir ekran sayfası kadar sağa kaydırır.

Shift++ Sayfa Yukarı (Page Up)

Bir önceki çalışma sayfasını geçerli sayfalar seçimine ekler. Eğer hesap tablosunun bütün sayfaları seçilmiş ise, bu kısayol tuşu sadece önceki çalışma sayfasını seçer, ve çalışılan geçerli sayfa yapar.

Shift+ + Sayfa Aşağı (Page Down)

Bir sonraki çalışma sayfasını geçerli sayfalar seçimine ekler. Eğer hesap tablosunun bütün sayfaları seçilmiş ise, bu kısayol tuşu sadece sonraki çalışma sayfasını seçer, ve çalışılan geçerli sayfa yapar.

+ *

(*) numerik klavyede olan çarpma işareti

İmlecin içerisinde bulunduğu veri aralığını seçer. Bir aralık boş satır ve sütunlarla çevrilmiş bitişik hücre alanıdır.

+ /

(/) numerik klavyede olan bölme işareti

İmlecin içinde bulunduğu dizi formülünün aralığını seçer.

+ toplama (sayısal klavyede +) tuşu

Hücreler ekler (Ekle - Hücreler menüsünde olduğu gibi).

+ çıkarma (sayısal klavyede -) tuşu

Hücreleri siler (Düzenle - Hücreleri Sil menüsünde olduğu gibi).

(seçilmiş bir aralıkda) Enter tuşuna basın

Seçilmiş aralıkta imleci bir hücre aşağı kaydırır. İmlecin hareket edeceği yönü belirlemek için - LibreOffice Calc - Geneli seçin.

+ ` (bu tablonun altındaki nota bakın)

Hücre değerleri yerine hücredeki formülleri görüntüler veya gizler.


Not Simgesi

Çoğu İngiliz klavyesinde ` tuşu "1" tuşuna bitişik olarak yerleştirilmiştir. Eğer klavyenizde bu tuş görünmüyorsa, başka bir tuşu atayabilirsiniz: Araçlar - Özelleştir menüsünü seçin açılan iletişim penceresinde klavye sekmesini tıklayın. "Kısayol tuşları" liste kutusundan istediğiniz boş bir tuş bileşimini seçtikten sonra, "Görünüm" kategorisi daha sonra "ToggleFormula" işlevini seçerek değiştir düğmesine tıklayın.


Hesap tablosunda kullanılan fonksiyon tuşları

Kısayol tuşları

Efekt

+F1

Seçilmiş hücreye eklenen notu görüntüler

F2

Düzenleme kipine geçer ve imleci geçerli hücrenin içeriğinin en sonuna yerleştirir.

Eğer imlecin içinde olduğu Bir iletişim penceresindeki girdi kutusunun Küçült düğmesine basılırsa, iletişim penceresi gizlenir ve sadece girdi kutusu görüntülenir. F2 tuşuna tekrar basarak tüm iletişim penceresi görüntülenir hale gelir.

+F2

Fonksiyon sihirbazını açar.

Shift++F2

İmleci Giriş satırı'na taşır. Burada geçerli hücre için, formül girebilirsiniz.

+F3

Ad tanımla iletişim penceresini açar.

Shift++F4

Veritabanı gezginini gösterir veya gizler.

F4

Giriş satırındaki bağıl ve mutlak başvuruları yeniden düzenler (örneğin , A1, $A$1, $A1, A$1).

F5

Gezgin'i gösterir veya gizler.

Shift+F5

Bağımlılıkları izle.

Shift+F4

Örnekleri izle.

Shift++F5

İmleci Giriş satırı'ndan Çalışma sayfası alanı kutusuna taşır.

F7

Geçerli çalışma sayfasında heceleme kontrolü

+F7

Eğer geçerli hücre metin içeriyorsa eş anlamlılar sözlüğünü açar.

F8

Ek seçim kipini açar veya kapatır. Bu kipteyken, ok tuşlarını kullanarak seçimi genişletebilirsiniz. Bir başka hücreye tıklayarak da seçimi genişletebilirsiniz.

+F8

Değer içeren hücrelerin vurgulanması.

F9

Geçerli çalışma sayfasında değişmiş olan formülleri tekrar hesaplar.

+F9

Sayfalardaki formülleri tekrar hesaplar.

+F9

Seçilmiş Çizelgeyi günceller.

+F1

Biçemler penceresini açar, buradan geçerli sayfaya veya seçilmiş hücre içeriklerine biçemler uygulayabilirsiniz.

Shift+F11

Belge şablonu yaratır.

Shift+F11

Şablonları günceller.

F12

Seçilmiş veri aralığını gruplar.

+F12

Seçilmiş veri aralığı gruplamasını kaldırır.

+Aşağı Ok

Mevcut satırın yüksekliğini arttırır (sadece OpenOffice.org miras uyumluluk kipinde).

+Yukarı Ok

Mevcut satırın yüksekliğini azaltır (sadece OpenOffice.org miras uyumluluk kipinde).

+Sağ Ok

Geçerli sütunun genişliğini artırır.

+Sol Ok

Geçerli sütunun genişliğini daraltır.

+ Shift + Ok Tuşu

Geçerli hücreye göre satır yüksekliğini veya sütun genişliğini ayarlar.


Kısayol tuşlarını kullanarak hücreleri biçimlemek

Aşağıdaki hücre biçimleri klavye tuşları kullanılarak da uygulanabilir:

Kısayol tuşları

Efekt

+1 (nümerik klavyedeki değil)

Hücreleri Biçimlendir iletişim penceresini açar

+Shift+1 (Nümerik klavyedeki değil)

İki ondalık hane, binler ayracı

+Shift+2 (nümerik klavyedeki değil)

İmlecin içinde bulunduğu dizi formülünün aralığını seçer.

+Shift+3 (nümerik klavyedeki değil)

Standart tarih biçimi

+Shift+4 (nümerik klavyedeki değil)

Standart para birimi biçimi

+Shift+5 (nümerik klavyedeki değil)

Standart Yüzde biçimi (İki ondalık hane)

+Shift+6 (nümerik klavyedeki değil)

Standart Biçim


Özet tabloyu kullanmak

Tuşlar

Efekt

Sekme

İletişimlerdeki düğmelerin, alanların odaklamasını ileriye doğru taşıyarak sonraki kontrole gider.

Shift+Tab

İletişim penceresindeki düğmeler ve alanlar arasında odağı geriye doğru taşıyarak değiştirir.

Yukarı Ok

İletişim alanında odağı yukarıya bir öğe kadar taşır.

Aşağı Ok

Geçerli iletişim alanında, odağı bir öğe aşağıya kaydırır.

Sol Ok

Odağı geçerli iletişim alanının bir solundaki öğeye kaydırır.

Sağ Ok

İletişim penceresinde odağı bir öğe sağa doğru kaydırır.

Başa

Geçerli iletişim alanındaki ilk öğeyi seçer.

Sona

Geçerli iletişim alanındaki son öğeyi seçer.

ve "Satır" kelimesindeki altı çizili karakter

Geçerli alanı "Satır" alanlarına kopyalar veya kaydırır.

ve "Sütun" sözcüğünde altı çizili karakter

Geçerli alanı ”Sütun” alanlarına taşır veya kopyalar.

ve "Veri" kelimesindeki altı çizili karakter

Geçerli alanı “Veri” alanlarına taşır veya kopyalar

+ Yukarı Ok (Up Arrow)

Geçerli alanı bir üst yere kaydırır.

+ Aşağı Ok (Down Arrow)

Geçerli alanı bir alt yere kaydırır.

+ Sol Ok

Geçerli alanı sola doğru bir aralık kaydırır.

+ Sağ Ok Tuşu

Geçerli alanı bir sağa doğru taşır.

+ Home (Başa)

Seçili aralığı başa taşır.

+ End (Son)

Geçerli alanı son yere taşır.

+O

Geçerli alan için seçenekleri görüntüler.

Sil

Geçerli alanı ilgili aralıktan kaldırır.