Sayı Biçimi: Ondalık Haneyi Sil

Seçilmiş hücrelerdeki sayılardan bir ondalık hane siler.

Simge

Sayı Biçimi: Ondalık Haneyi Sil