Sayı Biçimi: Ondalık Hane Ekle

Seçilmiş hücrelerdeki sayılara bir ondalık hane ekler.

Simge

Sayı Biçimi: Ondalık Hane Ekle