Sayı Biçimi: Varsayılan

Seçilmiş hücrelere varsayılan sayı biçimini uygular.

Simge

Sayı Biçimi: Standart