Sayı Biçimi: Para birimi

Seçilmiş hücrelere varsayılan para birimi biçimini uygular.

Simge

Sayı Biçimi: Para birimi