YIL

Tarihe karşılık gelen yılı verir. Yıl, 1900-9999 aralığında bir tamsayı olarak verilir.

Sözdizimi

YIL(Sayı)

Sayı yılın döndürüleceği iç tarih değerini gösterir.

Örnekler

=YIL(1) işlevi 1899 sonucunu verir.

=YIL(2) işlevi sonucunda yıl 1900 bulunur.

=YIL(33333,33) işlevi 1991 sonucunu verir.