HAFTANINGÜNÜ

Bir tarihe karşılık gelen haftanın gününü verir. Tür belirtilmemişse veya tür=1 ise gün değeri 1'den (Pazar) 7'ye (Cumartesi) kadar bir tamsayı olarak döndürülür. Diğer türler için aşağıdaki tabloya bakın.

Sözdizimi

HAFTANINGÜNÜ(Sayı; Tür)

Sayı, tarih değeri olarak, haftanın gününün döndürüleceği bir ondalık sayıdır.

Tür isteğe bağlıdır ve hesaplamanın türünü belirler.

Tür

Haftanın gün numarası döndürülür

1 veya atlanmış

1 (Pazar)'den 7 (Cumartesi)'ye. Microsoft Excel uyumluluğu için.

2

1 (Pazartesi)'den 7 (Pazar)'a.

3

0 (Pazartesi)'den 6 (Pazar)'a

11

1 (Pazartesi)'den 7 (Pazar)'a.

12

1 (Salı)'dan 7 (Pazartesi)'ye.

13

1 (Çarşamba)'dan 7 (Salı)'ya.

14

1 (Perşembe)'den 7 (Çarşamba)'ya.

15

1 (Cuma)'dan 7 (Perşembe)'ye.

16

1 (Cumartesi)'den 7 (Cuma)'ya.

17

1 (Pazar)'dan 7 (Cumartesi)'ye.


Not Simgesi

Bu değerler ancak - LibreOffice Calc - Hesapla altından seçtiğiniz standart gün biçimine uygulanır.


Örnekler

=HAFTANINGÜNÜ("14-6-2000") işlevi 4 sayısını döndürür (Tür parametresi yoktur bu nedenle standart hesap kullanılır. Standart hesap, gün sayısı 1 olarak Pazar gününden başlar. 14 Haziran 2000 Çarşamba günüdür ve bu nedenle gün sayısı 4'tür).

=HAFTANINGÜNÜ("24-7-1996";2) işlevi 3 sayısını döndürür (Tür parametresi 2'dir, bu nedenle Pazartesi 1. gündür. 24 Temmuz 1996 Çarşamba olduğuna göre gün sayısı 3'tür).

=HAFTANINGÜNÜ("24-7-1996";1) işlevi 4 sayısını döndürür (Tür parametresi 1'dir, bu nedenle Pazar günü 1.gündür. 24 Temmuz 1996 Çarşamba günü olduğuna göre gün sayısı 4'tür).

=HAFTANINGÜNÜ("2017-05-02";14) 6 döndürür (Tür parametresi 14 olduğundan Perşembe 1 numaralı gündür. 2 Mayıs 2017 Çarşamba olduğundan gün numarası 6'dır)

=HAFTANINGÜNÜ(BUGÜN()) geçerli günün numarasını döndürür.

Öneri Simgesi

A1 hücresinde verilmiş tarihteki günün bir iş günü olup olmadığını öğrenmek için, EĞER ve HAFTANINGÜNÜ işlevlerini aşağıdaki gibi kullanın:
EĞER(HAFTANINGÜNÜ(A1;2)<6;"İş günü";"Hafta sonu")<6;"Business day";"Weekend")