ZAMAN

ZAMAN Belirli bir zamanın ondalık sayısını verir. Hücre biçimi işlev girilmeden önce Genel ise, sonuç tarih olarak biçimlendirilir Bu işlev zaman temelinde üç öğenin ondalık zaman değerine çevrilmesinde kullanılabilir.

Sözdizimi

ZAMAN(saat; dakika; saniye)

Saat'i ayarlamak için tamsayı kullanın.

Dakika'yı ayarlamak için tamsayı kullanın.

Saniye'yi ayarlamak için tamsayı kullanın.

Örnekler

=ZAMAN(0;0;0) işlevi sonucunda 00:00:00 değeri döner.

=ZAMAN(4;20;4) işlevi sonucunda 04:20:04 değeri döner.