SANSECH işlevi

Bir karmaşık sayının hiperbolik sekantını döndürür. Bir karmaşık sayının hiperbolik sekantı şöyle gösterilebilir:

sech(a+bi)=1/cosh(a+bi)

Sonuç bir karakter dizisi olarak döndürülür ve "i" veya "j" sanal birimini içerir.

Not Simgesi

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sözdizimi

SANSIN(Karmaşık Sayı)

Karmaşık_sayı hiperbolik sekantı hesaplanacak karmaşık sayıdır.

Not Simgesi

a ve b sayılar olmak üzere "a+bi" veya "a+bj" şeklindeki bir karmaşık sayı.
Eğer karmaşık sayı bir reel sayı ise (b=0)bir karakter dizisi ifadesi veya bir sayı değeri olabilir.


Uyarı Simgesi

Fonksiyon her zaman bir karmaşık sayıyı temsil eden karakter dizisi döndürür.
Sonuç, parçalardan biri (a veya b) sıfıra eşit olan karmaşık bir sayıysa, bu bölüm görüntülenmez.


Örnekler

=SANSECH("4-3i")
-0.0362534969158689+0.00516434460775318i döndürür.

=SANSECH(2)
bir dizi olarak 0.26580222883408 döndürür. Sanal kısım sıfır olduğundan sonuçta gösterilmiyor.

Dosyayı örnekle aç: