SAAT

Zaman değerini saat biriminde verir. Saat, 00:00 ile 23:00 arasındaki bir tamsayıdır.

Sözdizimi

SAAT(Sayı)

Sayı, zaman değeri olarak, saatin döndürüldüğü bir ondalık sayıdır. Zaman, çift tırnak işareti arasında metin dizesi olarak (örneğin, "18:45"), ondalık sayı olarak (örneğin, 18:45'i göstermek üzere 0,78125) veya diğer formül ve işlevlerin sonucu olarak girilebilir.

Örnekler

=SAAT(ŞİMDİ()) işlevi geçerli saati döndürür

=SAAT(C4) formülü eğer C4 hücresinde 17:20:00 varsa, 17 sonucunu verir.

Aşağıdaki fonksiyonlara bakın:

YIL, ŞİMDİ, DAKİKA, AY, GÜN, HAFTANINGÜNÜ.