GÜN360

360 günlük yıl temelinde (ayda 30 gün) iki tarih arasındaki gün sayısını verir. Muhasebe sisteminiz 30 günlük ayları temel alıyorsa ödemeleri, faizleri hesaplamanıza yardımcı olması için bu işlevi kullanın.

Sözdizimi

GÜN360(Tarih_1; Tarih_2; Tür)

Tarih 2 Tarih 1'den önce ise işlev negativ sayıya dönecektir.

Tür( isteğe bağlı) bağımsız değişkeni, fark hesaplamasının türünü belirtir. Tür = 0 ise ya da bağımsız değişken yoksa, ABD yöntemi (NASD, National Association of Securities Dealers) kullanılır. Tür <> 0 ise Avrupa yöntemi kullanılır.

Örnekler

=GÜN360("1/1/2000";BUGÜN()) işlevi 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren bugüne kadarki faiz günü sayısını döndürür.