ÇOKEĞERSAY işlevi

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

Sözdizimi

ÇOKEĞERSAY(Aralık1; Kriter1 [; Aralık2; Kriter2 [; ...]])

Aralık1 – gerekli değişken. Bir hücre aralığı, adlandırılmış bir aralıkta bir ad veya ilgili ölçütü saymak ve bulmak için değerler içeren bir satır ya da sütunun etiketidir.

Criterion1 – required argument. A string expression representing a logical condition or a cell reference to such string expression. The expression can contain text, numbers, regular expressions or wildcards (if enabled in calculation options).

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion1.

Uyarı Simgesi

Range1, Range2, ... and Criterion1, Criterion2, ... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.


Not Simgesi

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for them.

Uyarı Simgesi

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).


Not Simgesi

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Örnekler

Şu tabloyu düşünün

A

B

C

1

Ürün Adı

Satış

Hasılat

2

kurşun kalem

20

65

3

kalem

35

85

4

defter

20

190

5

kitap

17

180

6

kalem kutusu

değil

değil


Uyarı Simgesi

In all examples below, ranges for calculation contain the row #6, which is ignored because it contains text.


Basit kullanım

=ORTALAMA(A1:A50)

B2:B6 aralığının 20 satır aralığındaki satır sayısını sayar. Beşinci ve altıncı satırlar ölçütü karşılamadığı için 3 döndürür.

=ORTALAMA(A1:A50)

C2:C6 aralığında 70'den büyük değerler ve B2:B6 aralığında 20'ye eşit veya daha büyük değerler içeren satırların miktarını sayar. İkinci, beşinci ve altıncı satırlar en az bir kriteri karşılamadığı için 2 döndürür.

Düzenli ifadeleri ve iç içe geçmiş fonksiyonları kullanmak

=ORTALAMA(A1:A50)

B2:B6 aralığında sadece alfabe sembollerini içeren satır sayısını sayar. Bu koşula uygun sadece altı satır olduğundan 1 döndürür.

=ÇOKEĞERSAY(B2:B6;">"&MİN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAK(B2:B6))

Satırlar hariç B2:B6 aralığının satır sayısını, bu aralığın minimum ve maksimum değerleriyle sayar. Üçüncü, beşinci ve altıncı satırlar en az bir kriteri karşılamadığından 2 döndürür.

=ÇOKEĞERSAY(A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAK(B2:B6))

"kalem" ile başlayan A2:A6 aralığının tüm hücrelerine karşılık gelen satırların miktarını ve maksimum değeri hariç olmak üzere B2:B6 aralığının tüm hücrelerine sayar. Sadece ikinci satır tüm kriterleri karşıladığından 1 değerini döndürür.

Bir kriter olarak bir hücreye başvuru

Eğer bir kriteri basitçe değiştirmeniz gerekiyorsa, bu kriteri ayrı bir hücre içerisinde belirtmek ve ÇOKEĞERSAY fonksiyonunun koşulunda bu hücreye bir ilişki kullanmak isteyebilirsiniz. Örneğin, yukarıdaki fonksiyon aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir:

=ÇOKEĞERSAY(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAK(B2:B6))

Hücrenin bağlantısı içeriğiyle yer değiştirdiğinden ve yukarıdaki gibi bir işlev gibi çalıştığından, E2 = kalem olduğunda işlev 1 döndürür.

Dosyayı örnekle aç: