ÇOKEĞERORTALAMA işlevi

Verilen çoklu koşulları sağlayan tüm hücrelerin aritmetik ortalamasını döndürür. ÇOKEĞERORTALAMA fonksiyonu verilen mantıksal teste uyan tüm değerleri toplar ve değer sayısına böler.

Sözdizimi

AVERAGEIFS(Func_Range; Range1; Criterion1 [ ; Range2; Criterion2 [;...]]))

Func_range – required argument. It is a range of cells, a name of a named range or a label of a column or a row containing values for calculating the mean.

Criterion1 – required argument. A string expression representing a logical condition or a cell reference to such string expression. The expression can contain text, numbers, regular expressions or wildcards (if enabled in calculation options).

Range2 – Optional. Range2 and all the following mean the same as Range1.

Criterion2 – Optional. Criterion2 and all the following mean the same as Criterion1.

Uyarı Simgesi

Func_Range and Range1, Range2... must have the same size, otherwise the function returns err:502 - Invalid argument.


Not Simgesi

The logical relation between criteria can be defined as logical AND (conjunction). In other words, if and only if all given criteria are met, a value from the corresponding cell of the given Func_Range is taken into calculation.


The function can have up to 255 arguments, meaning that you can specify 127 criteria ranges and criteria for them.

Uyarı Simgesi

If a cell contains TRUE, it is treated as 1, if a cell contains FALSE – as 0 (zero).


Not Simgesi

Bu fonksiyon Ofis Uygulamaları (OpenDocument) standardının sürüm 1.2 Açık Belge Biçiminin bir parçasıdır. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Örnekler

Şu tabloyu düşünün

A

B

C

1

Ürün Adı

Satış

Hasılat

2

kurşun kalem

20

65

3

kalem

35

85

4

defter

20

190

5

kitap

17

180

6

kalem kutusu

değil

değil


Uyarı Simgesi

In all examples below, ranges for calculation contain the row #6, which is ignored because it contains text.


Basit kullanım

=ÇOKEĞERORTALAMA(B2:B6;B2:B6;">=20")

B2:B6 aralığının 20'den büyük veya eşit aralıkların değerlerinin ortalamasını hesaplar. Beşinci satır ölçütü karşılamadığı için 25 döndürür.

=ÇOKEĞERORTALAMA(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

70'den büyük ve B2:B6 aralığındaki hücrelere karşılık gelen, C2: C6 aralıklarının değerlerinin ortalamasını 20'den büyük veya eşit olan değerleri ile hesaplar. En az bir kriter ikinci ve beşinci satırlar karşılanmadığı için 137,5 döndürür.

Düzenli ifadeleri ve iç içe geçmiş fonksiyonları kullanmak

=ÇOKEĞERORTALAMA(C2:C6;B2:B6;">"&MİN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAK(B2:B6))

B2:B6 aralığının tüm değerlerine karşılık gelen C2:C6 aralığının değerlerinin ortalamasını minimum ve maksimum haricinde hesaplar. Üçüncü ve beşinci satırlar en az bir kriter karşılamadığından 127,5 döndürür.

=ÇOKEĞERORTALAMA(C2:C6;A2:A6;"pen.*";B2:B6;"<"&MAK(B2:B6))

"kalem" ile başlayan A2:A6 aralığının tüm hücrelerine karşılık gelen C2:C6 aralığının değerlerine ve maksimum değeri hariç B2:B6 aralığının tüm hücrelerine ait değerleri hesaplar. 65 değerini döndürür, çünkü sadece ikinci satır tüm kriterleri karşılar.

Bir kriter olarak bir hücreye başvuru

Eğer bir kriteri basitçe değiştirmeniz gerekiyorsa, bu kriteri ayrı bir hücre içerisinde belirtmek ve ÇOKEĞERORTALAMA fonksiyonunun koşulunda bu hücreye bir ilişki kullanmak isteyebilirsiniz. Örneğin, yukarıdaki fonksiyon aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir:

=ÇOKEĞERORTALAMA(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAK(B2:B6))

Hücrenin bağlantısı içeriğiyle yer değiştirdiğinden E2 = kalem olduğunda işlev 65 döndürür.

Dosyayı örnekle aç: