Ölçütler

Seçilmiş hücre(ler)e geçerlilik kuraları tanımlayabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


Örneğin, ölçütü şu şekilde tanımlayabilirsiniz: "1 ve 10 arasındaki sayılar" ya da "20 karakterden uzun olmayan metinler".

İzin ver

Seçili hücre(ler) için bir geçerlilik özelliğine tıklayın.

Aşağıdaki ölçütler mevcuttur:

Şart

Etki

Tüm değerler

Sınır yok.

Tüm sayılar

Sadece koşula uyan tüm tamsayılar.

Ondalık

Koşula karşılık gelen tüm sayılar.

Tarih

Koşula karşılık gelen tüm sayılar. Girilen değerler, iletişim kutusunun bir sonraki çağrılışında biçimlendirilir.

Zaman

Koşula karşılık gelen tüm sayılar. Girilen değerler, iletişim kutusunun bir sonraki çağrılışında biçimlendirilir.

Hücre aralığı

Verilmiş olan hücre aralığındaki değerlere göre izin verir. Hücre aralığı tam olarak belirlenmiş olmalıdır veya bir veritabanı aralığı veya adlandırılmış aralıkta olabilir. Aralık bir sütun veya satırda olabilir. Eğer birden çok satır veya sütun aralığı seçerseniz, ilk sütun kullanılır.

Liste

Sadece listedeki değerlere veya metinlere izin verilir. Listede sayılar ve metinler karışık kullanılabilir. Sayıların değeri hesaplanır, böylece eğer listede 1 sayısını girmişseniz hücreye veri girişinizde 100% girişi de geçerli olur.

Metin uzunluğu

Ölçüte uyan uzunluktaki girişler.


Boş hücrelere izin ver

Araçlar - Detektif – Geçersiz Veriyi İşaretlemenüsü ile birlikte, boş hücreler geçersiz veri olarak gösterilir (etkin değil) veya (etkin).

Seçim listesini göster

Seçim için kullanılabilir tüm karakter dizilerini ve değerleri listeler. Bu listeyi hücreleri seçtikten sonra +D tuşlarına basarak da açabilirsiniz.

Girdileri artan düzende sırala

Seçim listesini artan yönde sıralar ve listedeki eş maddeleri süzer. Seçilmemişse, liste veri kaynağındaki şekliyle görüntülenir.

Kaynak

Geçerli değerler ve metinleri içeren hücre aralığını girin.

Girdiler

Geçerli olacak değerler ve metinlerin girişini yapın.

Veri

Kullanmak istediğiniz karşılaştırma işleçlerini seçin. Elverişli işleçler İzin ver kutusunda ne seçtiğinize bağlıdır. Veri kutusunda, "arasında" veya "arasında değil” seçerseniz, Asgari ve Azami girdi kutuları görüntülenir. Diğer seçimlerde, sadece Asgari, Azami, veya değer girdi kutuları görüntülenir.

Değer

İzin ver kutusunda veri geçerliliği için seçmiş olduğunuz seçeneğin ölçüt değerini girin.

Asgari

İzin ver kutusunda veri geçerliliği için seçmiş olduğunuz seçeneğe göre, azami değeri girin.

Azami

İzin ver kutusunda veri geçerliliği için seçmiş olduğunuz seçeneğe göre, azami değeri girin.