Sıralama Ölçütleri

Seçilmiş alan için sıralama kriterlerini belirleyebilirsiniz.

Not Simgesi

Seçime varsa tüm satır ve sütun başlıklarını eklediğinizden emin olun.


Bu komuta erişmek...

Choose Data - Sort - Sort Criteria tab.

On Standard bar, click

Simge

Artan Sıralama

Simge

Azalan Sıralama


Sırala

Birincil sıralama anahtarı olarak kullanacağınız sütunu seçiniz.

Artan

Seçimi düşük değerden yüksek değere doğru sıralar. Sıralama yöntemi bunduğunuz bölgeye göre belirlenir. Sıralama yöntemini Veri - Sıralama - Seçenekler bölümünden değiştirebilirsiniz. Varsayılan ayarları ise - Dil Ayarları - Diller bölümünden değiştirebilirsiniz.

Azalan

Seçimi yüksek değerden düşük değere doğru sıralar. Sıralama kuralını Veri - Sıralama - Seçenekler bölümünden değiştirebilirsiniz. Varsayılan ayarları ise - Dil Ayarları - Diller bölümünden değiştirebilirsiniz.

Sonraki

İkincil sıralama anahtarı olarak kullanacağınız sütunu seçiniz.

Artan

Seçimi düşük değerden yüksek değere doğru sıralar. Sıralama kuralını Veri - Sıralama - Seçenekler bölümünden değiştirebilirsiniz. Varsayılan ayarları ise - Dil Ayarları - Diller bölümünden değiştirebilirsiniz.

Azalan

Seçimi yüksek değerden düşük değere doğru sıralar. Sıralama kuralını Veri - Sıralama - Seçenekler bölümünden değiştirebilirsiniz. Varsayılan ayarları ise - Dil Ayarları - Diller bölümünden değiştirebilirsiniz.

Artan/Azalan Düzende Sırala

Seçimi ek yüksekten en düşüğe veya en düşükten en yükseğe doğru yapar. Sayı alanları büyüklüğü göre metin alanları ise karakterlere göre sıralanırlar. Sıralama kurallarını Veri - Sırala - Seçenekler altından tanımlayabilirsiniz. Varsayılanları - Dil Ayarları - Diller bölümünde tanımlayabilirsiniz.

Standart araç çubuğundaki simgeler.

Simge

Artan Sıralama

Simge

Azalan Sıralama