Yazdırma Aralıklarını Düzenle

Yazdırma alanı belirleyebileceğiniz bir diyalog açar. Ayrıca her bir sayfada tekrar edecek satır ve sütunları da ayarlayabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Print Ranges - Edit.


Her Sayfada Satırları veya Sütunları Yazdırma

Bir Çalışma Sayfasında Yazdırma Aralıklarının Tanımlanması

Yazdırma aralığı

Tanımlanmış bir yazdırma aralığını düzenlemenizi sağlar.

Etkin hesap tablosunda bir yazdırma aralığını silmek için -hiçbiri- elemanını seçin. Geçerli çalışma sayfasını yazdırma aralığı olarak seçmek için -tam sayfa- elemanını seçin. Geçerli çalışma sayfasında seçmiş olduğunuz hücreleri yazdırma aralığı olarak seçmek için -seçim- öğesini seçin. -kullanıcı tanımlı- elemanını seçerek, daha önce Biçim – Yazdırma Aralıkları - Tanımla menü komutunu kullanarak tanımlamış olduğunuz yazdırma aralıklarını belirleyebilirsiniz. Şayet Çalışma Sayfası - Adlandırılmış Aralıklar ve İfadeler - Tanımla menü komutuyla önceden adlandırılmış aralıklar varsa, bu isimler liste kutusunda görüntülenecektir.

Sağ taraftaki metin kutusunda bir isim veya hücre başvurusu girebilirsiniz. Eğer imleç Yazdırma Alanı metin kutusunda ise, fareniz ile hücreleri seçerek de yazdırma aralıklarını belirleyebilirsiniz.

Küçült / Büyüt

İletişim penceresini girdi alanın boyutuna kadar küçültmek için Küçült simge düğmesine tıklayın. Bundan sonra çalışma sayfasında gerekli başvuru alanını işaretlemek kolaydır. Simgeler otomatik olarak Büyült simgesine dönüştürülür. İletişim penceresini tekrar orijinal boyutuna çevirmek için tıklayın.

İletişim penceresi siz çalışma sayfasında fareyle bir yere tıkladığınızda otomatik küçülür. Fare düğmesini bırakır bırakmaz iletişim tekrar eski haline döner ve sayfada işaretlediğiniz alan bir mavi çerçeve içinde gösterilir.

Simge

Küçült

Simge

Ekranı kapla

Yinelenecek satırlar

Tüm sayfalarda bastırılması için bir veya daha fazla satır seçin. Sağdaki metin kutusunda satır başvurusunu girin. Örneğin, "1" veya "$1" veya "$2:$3" gibi. Liste kutusunda -kullanıcı tanımlı- metini görüntülenir. Sayfalarda yinelenen satırı silmek için -hiçbiri- 'ni de seçebilirsiniz.

Ayrıca, İmleç iletişim kutusundaki Yinelenecek satırlar metin alanındaysa, fareyi elektronik sayfa içinde sürükleyerek de yinelenen satırları tanımlayabilirsiniz.

Küçült / Büyüt

İletişim penceresini girdi alanın boyutuna kadar küçültmek için Küçült simge düğmesine tıklayın. Bundan sonra çalışma sayfasında gerekli başvuru alanını işaretlemek kolaydır. Simgeler otomatik olarak Büyült simgesine dönüştürülür. İletişim penceresini tekrar orijinal boyutuna çevirmek için tıklayın.

İletişim penceresi siz çalışma sayfasında fareyle bir yere tıkladığınızda otomatik küçülür. Fare düğmesini bırakır bırakmaz iletişim tekrar eski haline döner ve sayfada işaretlediğiniz alan bir mavi çerçeve içinde gösterilir.

Simge

Küçült

Simge

Ekranı kapla

Yinelenecek sütunlar

Tüm sayfalarda bastırılması için bir veya daha fazla sütun seçin. Sağdaki metin kutusunda satır başvurusunu girin. Örneğin, "A" veya "AB" veya "$C:$E" gibi. Liste kutusunda -kullanıcı tanımlı- metini görüntülenir. Sayfalarda yinelenen sütunu silmek için -hiçbiri- 'ni de seçebilirsiniz.

Ayrıca İmleç iletişim kutusundaki Yinelenecek sütunlar metin alanındaysa, fareyi elektronik sayfa içinde sürükleyerek de yinelenen sütunları tanımlayabilirsiniz.

Küçült / Büyüt

İletişim penceresini girdi alanın boyutuna kadar küçültmek için Küçült simge düğmesine tıklayın. Bundan sonra çalışma sayfasında gerekli başvuru alanını işaretlemek kolaydır. Simgeler otomatik olarak Büyült simgesine dönüştürülür. İletişim penceresini tekrar orijinal boyutuna çevirmek için tıklayın.

İletişim penceresi siz çalışma sayfasında fareyle bir yere tıkladığınızda otomatik küçülür. Fare düğmesini bırakır bırakmaz iletişim tekrar eski haline döner ve sayfada işaretlediğiniz alan bir mavi çerçeve içinde gösterilir.

Simge

Küçült

Simge

Ekranı kapla