Sayfa

Şu anki sayfa biçemiyle bastırılan tüm sayfalarda yazdırılacak öğeleri belirleyebilirsiniz. Ek olarak yazdırma sırası, sayfa ölçeği ve ilk sayfa numarasını düzenleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose Format - Page - Sheet tab.


Yazdır

Yazdırılan belgede içerilecek öğeleri belirtir.

Satır ve sütun başlıkları

Satır ve sütun başlıklarının basılıp basılmayacağını belirleyebilirsiniz.

Izgara

Her bir hücreyi kenarlıkları dışında bir ızgara olarak yazdırır. Ekrandaki görüntü için, - LibreOffice Calc - Görünüm - Izgara satırları altında seçiminizi yapın.

Açıklama

Belgenizde tanımlanmış olan notların yazdırılmasını temin eder. Notlar ayrı bir yazım sayfasında karşılık gelen hücre başvuruları ile birlikte yazdırılır.

Nesneler/resimler

Bastırılabilir olan tüm eklenmiş nesnelerin ve grafiklerin yazdırılmasını sağlar.

Çizelgeler

Çalışma sayfasına eklediğiniz Çizelgelerin bastırılmasını sağlarsınız.

Çizim nesneleri

Tüm çizim nesnelerinin bastırılması için seçiniz.

Formüller

Formül bulunan hücrelerdeki, sonuçların yerine formüllerin basılmasını temin eder.

Sıfır değerleri

Hücrelerde görüntülenen 0 değerlerinin bastırılmasını temin eder.

Sayfa Sırası

Bir çalışma sayfasındaki verilerin tek bir sayfaya sığmaması durumunda çalışma sayfasındaki verilerin numaralandırılma ve yazdırılma sırasını tanımlar.

Yukarıdan aşağıya, sonra sağa

Sol sütun'dan sayfanın altına doğru dikey olarak, yazım sırasıyla yazdırılır.

Soldan sağa, sonra aşağıya

En üst satırdan sağ sütuna doğru yazdırma sırasıyla sayfalar basılır.

İlk sayfa numarası

Eğer ilk sayfanın 1'den başka bir numarayla başlamasını istiyorsanız, bu seçeneği seçin.

İlk sayfa için sayfa numarasını girin.

Ölçeklendirme

Bastırılacak hesap tablosunda sayfa ölçeği belirlenir.

Ölçekleme kipi

Liste kutusunda ölçek kipini seçin. Seçime uygun kontroller liste kutusunun altında görüntülenecektir.

Çıktı küçült/büyüt

Yazdırılan tüm sayfalar için ölçek belirler.

Ölçekleme oranı

Bir ölçekleme oranı girin. 100'den küçük oranlar sayfayı küçültür, daha büyük değerler sayfaları büyütür.

Çıktı aralığını genişliğe/yüksekliğe göre uydur

Geçerli sayfa biçimine göre yazdırılacak olan her sayfada yatay (genişliği) ve dikey (yüksekliği) olarak, en fazla sayfa sayısını ayarlar.

Sayfadaki genişlik

Yatay olarak çalışma sayfası boyunca istediğiniz maksimum sayfa sayısını girin.

Sayfadaki yükseklik

Çalışma sayfasında dikey olarak, istediğiniz maksimum sayfa sayısını girin.

Çıktı aralığını sayfa sayısına göre uydur

Her çalışma sayfasında geçerli sayfa biçimine göre yazdırılacak en fazla sayfa sayısını belirler. Belirlenmiş sayfa sayısına göre ölçek düşürülür.

Sayfa sayısı

Yazdırılacak sayfalar için maksimum sayı girin.