En Uygun Satır Yükseklikleri

Seçilmiş olan satırlar için en uygun satır yüksekliğini belirler. En uygun satır yüksekliği satırdaki en büyük karakterin font büyüklüğüne bağlıdır. Çeşitli Ölçü Birimleri kullanabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Satır - En Uygun Yükseklik'i seçin.


Ekle

Bir satırdaki en büyük karakter ile hücre sınırları arasındaki ekstra boşluğu ayarlar.

Varsayılan değer

En uygun satır yüksekliği için varsayılan değeri geri yükler.