Finansal İşlevler Kısım İki

Bu komuta erişmek...

Ekle - İşlev - Kategori Finansal


Finansal İşlevler Kısım Bir'e Dön

Finansal İşlevler Kısım Üç'e İlerle

ANA_PARA_ÖDEMESİ

Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemde yapılan ana para ödemesini verir

Sözdizimi

ANA_PARA_ÖDEMESİ(Oran; Dönem; TAKSİT_SAYISI; Bugünkü değer; Gelecek değer; Tür)

Oran periyodik faiz oranıdır.

Dönem dönemi belirtir ve en küçük 1 ile en fazla TAKSİT_SAYISI arasındaki aralık içinde olması gerekir.

TAKSİT_SAYISI bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır. Örneğin, dört yıllık bir otomobil kredisi alır ve aylık ödemeler yaparsanız, kredinizin 4*12 (veya 48) dönemi vardır. Formüle TAKSİT_SAYISI olarak 48 girmeniz gerekir.

Bugünkü değer gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır.

Gelecek değer (isteğe bağlı) son ödeme yapıldıktan sonra kalmasını istediğiniz borç miktarıdır.

Tür (isteğe bağlı) ödeme tarihini belirler. Tür = 1 ise ödeme dönem başında ve Tür = 0 ise ödeme dönem sonundadır.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Örnek

3 yıldan uzun bir süre için yıllık faiz oranı %8,75 olan dönemsel aylık ödemenin yüksekliği nedir? Nakit değeri 5,000 para birimidir ve her zaman dönemin başında ödenir. Gelecekteki değer 8,000 para birimidir.

=ANA_PARA_ÖDEMESİ(8,75%/12;1;36;5000;8000;1) Borcun ilk ayı için ana para ödemesi = -350,99 para birimi.

DA

Dönem başına doğrusal azalan amortismanı hesaplar. Bu azalma miktarı yıpranma süresi boyunca (ömür) sabittir.

Sözdizimi

DA(Maliyet; Kalan değer; ömür)

Maliyet bir varlığın ilk alındığı andaki fiyatıdır.

Kalan değer malın ömrü tamamlandıktan sonraki değeridir.

Ömür Varlığın amortismanındaki dönem sayısını belirleyen amortisman dönemi.

Örnek

Ofis malzemeleri 50.000 TL'ye satın alınmıştır. Amortisman dönemi 7 yılda tamamlanmaktadır ve yıpranma dönemi sonunda hurda değeri 3.500 TL olacaktır.

=DA(50000;3500;84) = 553,57 para birimidir. Ofis ekipmanının dönemsel aylık amortismanı 553,57 para birimidir.

DEVRESEL_ÖDEME

Sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırımın ödemesini verir.

Sözdizimi

DEVRESEL_ÖDEME(Oran; TAKSİT_SAYISI; Bugünkü değer; Gelecek değer; Tür)

Oran periyodik faiz oranıdır.

TAKSİT_SAYISI bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır. Örneğin, dört yıllık bir otomobil kredisi alır ve aylık ödemeler yaparsanız, kredinizin 4*12 (veya 48) dönemi vardır. Formüle TAKSİT_SAYISI olarak 48 girmeniz gerekir.

Bugünkü değer (isteğe bağlı) gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır. Belirtilmezse 0 olduğu varsayılır.

Gelecek değer (isteğe bağlı) gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra ulaşmak istediğiniz nakit dengesidir. belirtilmezse 0 olduğu varsayılır.

Tür (isteğe bağlı) dönemsel ödemelerin tarihine bağlıdır. Tür=1 ödeme vade başlangıcındadır ve Tür=0 ödeme her dönemin sonunda yapılmaktadır.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Örnek

Ödeme süresi 3 yıl ve nakit değeri 25.000 para birimiyse, %1,99 yıllık faiz oranından dönemsel ödemeler ne kadardır? 36 ödeme dönemini oluşturan 36 ay vardır ve her ödeme döneminin faiz oranı %1,99/12'dir.

=DEVRESEL_ÖDEME(1,99%/12;36;25000) = -715,96 para birimi. Böylece dönemsel aylık ödeme 715,96 TL bulunur.

DEĞER

Dönemsel ödemeli, sabit faizli bir kağıdın 100 para birimi temelinde satış fiatını tahmin eder.

Sözdizimi

DEĞER(Ödeme; Vade; Oran; Getiri; Paraya dönüştürme; Sıklık; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Oran tahvilin yıllık nominal faiz oranı (kupon faiz oranı)

Getiri tahvilin yılık getirisidir.

Paraya Dönüştürme menkul değerin 100 para birimlik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.

Sıklık bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

15/2/1999 tarihinde bir menkul değer satın alındı; vade tarihi 15/11/2007. Nominal faiz oranı %5,75. Getiri %6,5. geri ödeme değeri 100 para birimi. Faiz altı ayda bir ödenir (sıklığı 2'dir). Temel 0'a göre hesaplamayla fiyat şöyledir:

=DEĞER("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0,0575; 0,065; 100; 2; 0) formülündeki koşullara göre bir bononun bono fiyatı 95,04287 para birimidir.

DEĞERVADE

Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 para birimlik nominal değerinin fiyatını verir.

Sözdizimi

GETİRİVADE(Ödeme; Vade; Düzen; Oran; Fiyat; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Düzenleme menkul değer düzenleme tarihidir. ihraç tarihi olarak da bilinir.

Oran dönem başına faiz oranıdır.

Getiri tahvilin yılık getirisidir.

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

Ödeme tarihi: 15 Şubat 1999, vade tarihi: 13 Nisan 1999, ihraç tarihi: 11 Kasım 1998. Faiz oranı: yüzde 6,1, getiri: yüzde 6,1 (yıllık verim), temel: 30/360 = 0.

Fiyat aşağıdaki gibi hesaplanır:

=DEĞERVADE("1999-02-15";"1999-04-13";"1998-11-11"; 0,061; 0,061;0) 99,98449888 döndürür.

DEĞERİND

Değeri üzerinde İndirim yapılmış faizsiz menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir.

Sözdizimi

DEĞERİND(Ödeme; Vade; İndirim; Paraya dönüştürme; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

İndirim tahvilin alınması sırasında indirim yüzdesidir.

Paraya Dönüştürme menkul değerin 100 para birimlik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

15/2/1999 tarihinde bir menkul değer satın alınmıştır; vade tarihi 1/3/1999. İndirim yüzde %5.25. Geri ödeme değeri 100'dür. Temel 2 tabanında hesaplandığında fiyat indirimi şu şekildedir:

=DEĞERİND("1999-02-15"; "1999-03-01"; 0,0525; 100; 2) 99,79583 döndürür.

D_İÇ_VERİM_ORANI

Dönemsel nakit akışı serisi için değiştirilmiş iç verim oranını verir. D_İÇ_VERİM_ORANI işlevi hem yatırım maliyetini, hem de nakit paranın yeniden yatırımı üzerinden alınan faizi dikkate alır.

Sözdizimi

D_İÇ_VERİM_ORANI(Değerler; Yatırım; Yenidenyatırım_oranı)

Değerler İçerikleri ödemelere karşılık gelen, sayıları içeren dizi ya da hücre başvurusu.

Yatırım Yatırımların faiz oranıdır (negatif değerler dizisinde kullanılan).

Yenidenyatırım_oranı:Yeniden yapılan yatırımın oranı (dizinin pozitif değerleri)

Örnek

Varsayalım ki, A1 = -5, A2 = 10, A3 = 15, ve A4 = 8 hücreleri içeriklerine sahip olsun, ve finansman faiz oranı 0,5 ve yeniden yatırım oranı 0,1 olursa; iç verim oranı 94.16% bulunur.

GETİRİVADE

Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin yıılık gelirini verir.

Sözdizimi

GETİRİVADE(Ödeme; Vade; Düzen; Oran; Fiyat; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Düzenleme menkul değer düzenleme tarihidir. ihraç tarihi olarak da bilinir.

Oran dönem başına faiz oranıdır.

Fiyat Menkul değerin 100 para birimi değerindeki parite değerine ilişkin fiyatı (satın alma fiyatı).

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

Bir menkul değer 15/3/1999 tarihinde satın alındı. Vadesi 3/11/1999 tarihinde oluyor. İhraç tarihi 8/11/1998'dir. Faiz oranı %6,25 ve fiyatı 100,0123 birimdir. Temel 0'dır. Ödeme ne kadar olur?

=GETİRİVADE("1999-03-15"; "1999-11-03"; "1998-11-08"; 0,0625; 100,0123; 0) 0,060954 veya yüzde 6,0954.

HTAHDEĞER

Bir Hazine bonosu için 100 para birimindeki nominal değerinin fiyatını verir.

Sözdizimi

HTAHDEĞER(Ödeme; Vade; İndirim)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

İndirim Tahvil alımı sırasındaki indirim yüzdesi.

Örnek

Ödeme tarihi: 31 Mart 1999, vade tarihi: 1 Haziran 1999, indirim: yüzde 9.

Hazine bonosunun fiyatı aşağıdaki gibi hesaplanır:

=HTAHDEĞER("1999-03-31";"1999-06-01"; 0,09) 98,45 döndürür.

HTAHEŞ

Hazine bonosunun yıllık getirisini hesaplar. Takas gününde satın alınmış ve vade tarihinde tam nominal değeriyle satılmış hazine bonosunun aynı yıl içinde düşülmesi gerekir. Satın alma fiyatından bir indirim düşülür.

Sözdizimi

HTAHEŞ(Ödeme; Vade; İndirim)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

İndirim tahvilin alınması sırasında indirim yüzdesidir.

Örnek

Ödeme tarihi: 31 Mart 1999, vade tarihi: 1 Haziran 1999, indirim: yüzde 9,14.

Menkul değere karşılık gelen hazine bonosunun verimi aşağıdaki şekilde hesaplanır:

=HTAHEŞ("1999-03-31";"1999-06-01"; 0,0914) Yukarıdaki koşullara göre hazine bonosu için bono eşdeğer verimi 0,094151 veya yüzde 9,4151.

HTAHGETİRİ

Hazine bonosu gelirini verir.

Sözdizimi

HTAHGETİRİ(Ödeme; Vade; Fiyat)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

FiyatMenkul değerin 100 para birimi değerindeki parite değerine ilişkin fiyatı (satın alma fiyatı).

Örnek

Satın alma tarihi: Mart 31 1999, Vade tarihi: Haziran 1 1999, fiyatı: 98,45 para birimi.

Hazine bonosunun getirisi aşağıdaki gibi hesaplanır:

=HTAHGETİRİ("1999-03-31";"1999-06-01"; 98,45) formülü 0,091417 veya yüzde 9,1417 değerini verir.

LİRAKES

Ondalık sayıyla gösterilen lira fiyatını kesirle gösterilen lira fiyatına çevirir. Hisse senedi fiyatları gibi ondalık sayıları kesirli lira değerlerine çevirmek için LİRAKES işlevini kullanın.

Sözdizimi

LİRAKES(Ondalık_lira; Kesir)

Ondalık Dolar ondalık bir sayıdır.

Kesir ondalık kesirin paydası olarak kullanılan bir tamsayıdır.

Örnek

=LİRAKES(1.125;16) işlevi, değeri onaltıda birine dönüştürür. 1 artı 2/16 için sonuç 1,02'dir

=LİRAKES(1,125;8) sekizlere çevirir. 1 artı 1/8 için, sonuç 1,1 olur.

LİRAON

Kesirle gösterilen para miktarını ondalık sayıyla gösterilen para üstünden fiyata çevirir.

Sözdizimi

LİRAON(Kesirli_lira; Kesir)

Ondalık dolar ondalık kesir olarak verilen sayıdır.

Kesir ondalık kesirin paydası olarak kullanılan bir tamsayıdır.

Örnek

=LİRAON(1,2;9) 1 ve 2/9 anlamına gelir. İşlev sonucunda 1,2222 değeri döner.

=LİRAON(1,1;8) 1 ve 1/8 anlamına gelir. İşlev sonucunda 1,125 değeri döner.

MSÜRE

Varsayılan 100$ nominal değere sahip tahvil için değiştirilen süreye geri döner.(Macauley süresi)

Sözdizimi

MSÜRE(Ödeme; Vade; Kupon; Getiri; Sıklık; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Kupon yıllık nominal faiz oranıdır (kupon faiz oranı).

Getiri tahvilin yılık getirisidir.

Sıklık bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

1/1/2001 tarihinde bir menkul değer satın alındı; vade tarihi 1/1/2006. Nominal faiz oranı %8'dir. Getiri %9.0'dır. Faiz altı ayda bir ödenmektedir (sıklığı 2'dir). Günlük bakiye faizi hesaplaması kullanılarak (temel 3) düzeltilmiş süresi ne kadardır?

=MSÜRE("2001-01-01"; "2006-01-01"; 0,08; 0,09; 2; 3) formüldeki koşullara göre bir bononun değiştirilmiş sürekliliği 4,02 yıldır.

NBD

Bir yatırımın bugünkü değerini verir. Bugünkü değer, gelecekte yapılacak bir dizi ödemenin toplam tutarının bugünkü değeridir. Net bugünkü değeri bulmak için, işlevin dönen değerinden proje maliyetini (ilk para akışı) çıkartın.

Eğer ödemeler düzenli aralıklarla yapılıyorsa ANBD fonksiyonunu kullanın.

Sözdizimi

NBD(Oran; Değer 1; Değer 2; ...; Değer30)

ORAN bir dönem boyunca indirim oranıdır.

Değer 1; Değer2, ..., Değer30 ödemeleri ve geliri temsil eden 30 adete kadar bağımsız değişkendir.

Örnek

Dönemsel ödemeleri 10, 20 ve 30 para birimi olan yatırımın, indirim oranı % 8,75'dir. İlk anda fiyatı -40 TL olmakta ise, net bugünkü değeri ne kadardır?

=NBD(8,75%;10;20;30) = 49.43 para birimi olur. Net buğünkü değer dönen değerdir, ilk maliyetler olan 40 sayısından çıkarılrsa, 9,43 para birimi kadar kazanç görülmektedir.

NOMİNAL

Nominal yıllık faiz oranı ve yıl başına birleşik dönemlerin sayısı verili olduğunda, efektif yıllık faiz oranını verir.

Sözdizimi

NOMİNAL(geçerli_oran; ndönem)

geçerli_oran efektif faiz oranıdır.

Ndönem her yıl içindeki faiz ödemelerinin sayısıdır.

Örnek

Yılda 12 ödeme yapılıyorsa 13,5% efektif faiz oranına ilişkin yıllık nominal faiz nedir?

=NOMİNAL(13,5%;12) = %12,73. Her yıl için nominal faiz oranı yüzde 12,73 olur.

NOMİNAL_ADD

Efektif oran ve yıl başına bileşik dönemlerin sayısı verili olduğunda, NOMİNAL yıllık faiz oranını verir.

Not Simgesi

_ADD ve _EXCEL2003 ile biten fonksiyonlar karşılık gelen Microsoft Excel 2003 fonksiyonlarıyla aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayanan sonuçları görmek için fonksiyonları bu son ekler olmadan kullanın.


Sözdizimi

NOMİNAL_ADD(Geçerli oran; Ndönem)

Geçerli oran yıllık efektif faiz oranıdır.

Ndönem her yıl içindeki faiz ödemelerinin sayısıdır.

Örnek

3 aylık ödemeli efektif faizi 5,3443% olan yatırımın nominal faiz oranı nedir?

=NOMİNAL_ADD(5,3543%;4) formülü sonucunda 0,0525 veya 5.25% olur.

SÜRE

Bir yatırımın istenen değere ulaşabilmesi için gereken dönem sayısını hesaplar.

Sözdizimi

SÜRE(ORAN; Bugünkü değer; Gelecek değer)

ORAN bir sabitdir. Faiz oranı tüm süre (süre dönemi) için hesaplanır. Dönem başına faiz oranı, faiz oranı hesaplanan süreye bölünerek hesaplanır. Yıllık gelirin iç oranı İç Oran/12 olarak girilir.

Bugünkü değer gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır. Yatırılan miktar pozitif bir değer olmalıdır. Taksit sıfır veya negatif olamaz.

Gelecek değer Beklenen değerdir. Gelecekteki değer, yatırılan paranın istenen (gelecekteki) değerini belirtir.

Örnek

%4,75 faiz oranından, 25.000 para birimlik nakit değeri ve 1.000.000 para birimlik gelecekteki değer, 79,49 ödeme dönemi süresini döndürür. Dönemsel ödeme, gelecekteki değer ve süre sonucunda ortaya çıkan katsayıdır, bu durumda 1.000.000/79.49=12.850,20'dir.

TOPANAPARA

Sabit faizli bir kredinin dönem_başı ile dönem_sonu arasında ödenen kümülatif anaparasını verir.

Sözdizimi

TOPANAPARA(Oran; TAKSİT_SAYISI; Bugünkü değer; B; S; Tür)

Oran periyodik faiz oranıdır.

TAKSİT_SAYISI ödeme dönemlerinin toplam sayısıdır. TAKSİT_SAYISI tam sayı olmayan bir değerde olabilir.

Bugünkü değer gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır.

B hesaplamadaki ilk dönemdir. Ödeme dönemleri 1'den başlayarak numaralandırılır.

S hesaplamadaki son dönemdir.

Tür ödemeler için tarihi işaretler. Tür = 1 ödemelerin her dönemin başında olacağını gösterir ve Tür = 0 (varsayılan) ödemenin her dönemin sonunda olacağını gösterir.

Örnek

Nakit değer 15.000 para birimi olan, 36 ay süreli yıllık faiz oranı %5,5 olan kredi için, 10. ve 18. dönem arasında hesaplanan geri ödeme tutarı nedir? Son ödeme tarihi dönemin sonundadır.

=TOPANAPARA(5,5%/12;36;15000;10;18;0) = -3669,74 TL. 10. ve 18. dönem arasındaki geri ödenen anapara tutarı 3669,74 para birimidir.

TOPANAPARA_ADD

İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli ana parayı verir.

Not Simgesi

_ADD ve _EXCEL2003 ile biten fonksiyonlar karşılık gelen Microsoft Excel 2003 fonksiyonlarıyla aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayanan sonuçları görmek için fonksiyonları bu son ekler olmadan kullanın.


Sözdizimi

TOPANAPARA_ADD(Oran; Ndön; Pv; Dönem başı; Dönem sonu; Tür)

Oran her dönem için faiz oranıdır.

NdönToplam ödeme dönemi sayısıdır. Oran ve Ndön aynı birime başvuru yapmalıdır ve böylece her ikisi de yıllık ya da aylık olarak hesaplanmalıdır.

Bugünkü değer gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır.

Dönem başı hesaplama için ilk ödeme dönemidir. Ödeme dönemleri 1'den başlayarak numaralandırılır.

Dönem sonu hesaplama için son ödeme dönemidir.

Tür ödemeler için tarihi işaretler. Tür = 1 ödemelerin dönem başında olacağını gösterir ve Tür = 0 (varsayılan) ödemenin dönem sonunda olacağını gösterir.

Örnek

Bir ev için aşağıdaki ipotek kredisi alınmıştır:

Oran: Yıllık yüzde 9,00 (%9 / 12 = 0,0075), Süre: 30 yıl (Ndön = 30 * 12 = 360), NBD: 125000 para birimi.

İpotek kredisi için ikinci yılda kaç TL geri ödeyeceksiniz (13 ve 24.üncü dönemler arasında)?

=TOPANAPARA_ADD(0,0075;360;125000;13;24;0) Ödemelerin ikinci yılında, 13. dönemden 24. döneme kadar ödenen toplam anapara -934,1071 TL olur.

İlk ayda geri ödeyeceğiniz anapara aşağıdaki gibidir:

=TOPANAPARA_ADD(0,0075;360;125000;1;1;0) -68,27827 döndürür

TOPÖDENENFAİZ

Kümülatif bileşik faiz. Bir kredinin sabit faiz oranlı yatırımlar için, bir dönemde toplam faizler için yapılması gereken ödemeyi bulur.

Sözdizimi

TOPÖDENENFAİZ(Oran; TAKSİT_SAYISI; Bugünkü değer; B; S; Tür)

Oran periyodik faiz oranıdır.

TAKSİT_SAYISI ödeme dönemlerinin toplam sayısıdır. TAKSİT_SAYISI tam sayı olmayan bir değerde olabilir.

Bugünkü değer gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır.

B hesaplamadaki ilk dönemdir. Ödeme dönemleri 1'den başlayarak numaralandırılır.

S hesaplamadaki son dönemdir.

Tür ödemeler için tarihi işaretler. Tür = 1 ödemelerin her dönemin başında olacağını gösterir ve Tür = 0 (varsayılan) ödemenin her dönemin sonunda olacağını gösterir.

Örnek

Yıllık %5,5 faiz oranından 2 yıl süreyle aylık ödeme dönemine sahip ve geçerli nakit değeri 5,000 para birimi olan paranın faiz ödemeleri ne kadardır? Başlangıç dönemi 4. ve bitiş dönemi 6. dönemdir. Ödemeler her ayın başlangıcında yapılıyor.

=TOPÖDENENFAİZ(5,5%/12;24;5000;4;6;1) = -57.54 TL olur. 4. ve 6. dönemler arasındaki dönem için faiz ödemesi 57,54 para birimidir.

TOPÖDENENFAİZ_ADD

Bir kredinin dönem başı ile dönem sonu arasında ödenen kümülatif faizini verir.

Not Simgesi

_ADD ve _EXCEL2003 ile biten fonksiyonlar karşılık gelen Microsoft Excel 2003 fonksiyonlarıyla aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayanan sonuçları görmek için fonksiyonları bu son ekler olmadan kullanın.


Sözdizimi

TOPÖDENENFAİZ_ADD(Oran; Ndön; Pv; Dönem başı; Dönem sonu; Tip)

Oran her dönem için faiz oranıdır.

NdönToplam ödeme dönemi sayısıdır. Oran ve Ndön aynı birime başvuru yapmalıdır ve böylece her ikisi de yıllık ya da aylık olarak hesaplanmalıdır.

Bugünkü değer gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır.

Dönem başı hesaplama için ilk ödeme dönemidir. Ödeme dönemleri 1'den başlayarak numaralandırılır.

Dönem sonu hesaplama için son ödeme dönemidir.

Tür ödemeler için tarihi işaretler. Tür = 1 ödemelerin dönem başında olacağını gösterir ve Tür = 0 (varsayılan) ödemenin dönem sonunda olacağını gösterir.

Örnek

Bir ev için aşağıdaki ipotek kredisi alınmıştır:

Oran: yıllık yüzde 9,00 (9% / 12 = 0,0075), Süre: 30yıl (Taksit sayısı = 30 * 12 = 360), Bugünkü değer: 125000 para birimi.

İpoteğin ikinci yılında ne kadar faiz ödemeniz gerekir (13. ve 24. dönemler arasında)?

=TOPÖDENENFAİZ_ADD(0,0075;360;125000;13;24;0) Ödemelerin ikinci yılında ödenen toplam faiz; 13. dönemden 24. döneme kadar -11135.23 para birimi.

İlk ayda ne kadar faiz ödersiniz?

=CUMIPMT_ADD(0.0075;360;125000;1;1;0) -937.50 döndürür.

ÖDEME

Tamamı yatırılmış bir tahvil için vadesinde alınan tutarı verir.

Sözdizimi

ÖDEME(Ödeme; Vade; Oran; Fiyat; Paraya dönüştürme; Sıklık; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Oran yıllık faiz oranıdır.

Fiyat Menkul değerin 100 para birimi değerindeki parite değerine ilişkin fiyatı (satın alma fiyatı).

Paraya Dönüştürme menkul değerin 100 para birimlik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.

Sıklık bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

Bir menkul değer, 15/02/1999 tarihinde satın alınmıştır. Vadesi 15/11/2007 tarihinde doluyor. Faiz oranı %5,75. Fiyat her 100 birim parite değeri başına 95,04287 para birimi, geri ödeme değeri 100 birimdir. Faiz altı ayda bir (sıklık = 2) ödeniyor ve temel 0'dır. Ödeme ne kadar olur?

=ÖDEME("15/02/1999"; "15/11/2007"; 0,0575 ;95,04287; 100; 2; 0) Yukarıdaki koşullara göre bir bononun sürekliliği 0,065 or yüzde 6,50 olur.

ÖDEMEİND

İndirim yapılmış bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir.

Sözdizimi

ÖDEMEİND(Ödeme; Vade; Fiyat; Paraya dönüştürme; Temel)

Ödeme tahvilin düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

Vade menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.

Fiyat Menkul değerin 100 para birimi değerindeki parite değerine ilişkin fiyatı (satın alma fiyatı).

Paraya Dönüştürme menkul değerin 100 para birimlik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.

Temel Seçenek listesinden seçilir ve yılın nasıl hesaplanacağını gösterir.

Temel

Hesaplama

0 veya yok

ABD yöntemi (NASD), her biri 30 gün olan 12 ay

1

Aylardaki tam gün sayısı, yıldaki tam gün sayısı

2

Aylardaki tam gün sayıları, yıl 360 gündür

3

Aydaki tam gün sayısı, yıl 365 gündür

4

Avrupa metodu, her biri 30 gün olan 12 ay


Örnek

Faiz üretmeyen bir menkul değer, 15/02/1999 tarihinde ihraç edildi. Vadesi 1/3/1999 tarihinde doluyor. Fiyat her 100 birim parite değeri başına 99.795 TL, geri ödeme değeri 100 TL. Temel 2'dir. Ödeme ne kadar olur?

=ÖDEMEİND("1999-02-15"; "1999-03-01"; 99.795; 100; 2) bononun yıllık verimi 0,052823 veya yüzde 5,2823 olur.

Finansal İşlevler Kısım Bir'e Dön

Finansal İşlevler Kısım Üç'e İlerle

Kategoriler Halinde Fonksiyonlar