Eklenti İşlevleri

Aşağıda eklenti işlevlerinden bazıları açıklanmış ve listelenmiştir.

Eklenti kavramı

Yardım içinde, LibreOffice Calc eklenti arayüzü hakkında bir açıklama da bulacaksınız. İlave olarak, için önemli işlevler ve parametreleri yardım içinde açıklanmıştır.

Sağlanan eklentiler

LibreOffice Calc için eklenti arabirimi örnekleri, LibreOffice'de bulunmaktadır.

Analiz İşlevleri Kısım Bir

Analiz İşlevleri Kısım İki

ARTIKYILMI

Bir yılın artık yıl olup olmadığını test eder. Artık yıl ise bu işlev 1 (DOĞRU), artık değilse 0 (YANLIŞ) değeri verir.

Sözdizimi

ARTIKYILMI("Tarih")

Tarih verilen bir tarihin artık bir yıla isabet edip etmediğini belirler. Tarih parametresi geçerli bir gösterim olmalıdır.

Örnek

=ARTIKYILMI(A1) eğer A1 17/02/08 tarihini içeriyorsa, 1 sonucunu verir. 2008 yılı artık bir yıldır.

Tarihin ISO 8601 gösterimiyle =ARTIKYILMI(TARİH(1968;2;29)) veya =ARTIKYILMI("1968-02-29") şeklinde de kullanabilirsiniz.

Asla =ARTIKYILMI(29/2/68) şeklinde kullanmayın, çünkü önce 29 2'ye bölünür, 2 ise 68'e bölünür ve sonra ARTIKYILMI bu küçük sayıdan seri tarih sayısı varmış gibi hesaplamaya çalışır.

AYDAKİGÜNLER

Verilen tarihin içinde bulunduğu ayın, toplam gün sayısını verir.

Sözdizimi

AYDAKİGÜNLER(Tarih)

Tarih İstenilen yılın sırasındaki ay için bir tarihtir. Tarih parametresi LibreOffice yerel ayarlarına göre geçerli bir gösterim olmalıdır.

Örnek

=AYDAKİGÜNLER(A1) eğer a1 hücresinde 1968-02-17 gibi, Şubat 1968'den bir tarih var ise, 29 sonucunu verir.

AYLAR

Verilen iki tarih arasındaki ay sayısını verir.

Sözdizimi

AYLAR(Başlangıç tarihi; Bitiş tarihi; Tür)

Başlangıç tarihi başlangıç tarihini gösteren tarihtir.

Bitiş tarihi bitiş tarihini gösteren tarihtir.

Tür farkı türüne göre hesaplar. Geçerli değerler 0 (aralık) ve 1 (takvim ayları) olabilir.

HAFTALAR

Verilen iki tarih arasındaki hafta sayısını verir.

Sözdizimi

HAFTALAR(Başlangıç tarihi; Bitiş tarihi; Tür)

Başlangıç tarihi başlangıç tarihini gösteren tarihtir.

Bitiş tarihi bitiş tarihini gösteren tarihtir.

Tür farkı türüne göre hesaplar. Geçerli değerler 0 (aralık) ve 1 (hafta sayısı biçiminde) olabilir.

ROT13

Bir metin dizesini, karakterleri alfabedeki 13 karakter ilerisindeki karakter ile değiştirerek şifreler. Z harfinden sonra alfabeye yeniden başlar (Rotasyon). işlevin şifrelenmiş metine tekrar uygulanması ile şifresi çözülmüş metni elde edebilirsiniz.

Sözdizimi

ROT13(Metin)

Metin şifrelenecek karakter dizisidir. ROT13(ROT13(Metin)) metnin şifresini çözer.

YILDAKİGÜNLER

Verilen tarih için yılın gününü hesaplayarak döndürür.

Sözdizimi

YILDAKİGÜNLER(Tarih)

Tarih İstenilen yılın sırasından bir tarihtir. Tarih parametresi LibreOffice yerel ayarlarına göre geçerli bir gösterim olmalıdır.

Örnek

=YILDAKİGÜNLER(A1) eğer A1 hücresinde 1968-02-29 gibi, 1968 yılından geçerli bir tarih bulunuyorsa, 366 sonucunu verir. 1968 yılı da artık bir yıldır.

YILDAKİHAFTALAR

Verilen tarihe göre, o tarihin isabet ettiği yılın haftasının sayısını verir. Hafta sayısı şöyle hesaplanır: Günleri iki yılda da bulunan bir hafta en fazla günü hangi yılda kalmışsa, o yıla eklenir.

Sözdizimi

YILDAKİHAFTALAR(Tarih)

Tarih İstenilen yılın sırasından bir tarihtir. Tarih parametresi LibreOffice yerel ayarlarına göre geçerli bir gösterim olmalıdır.

Örnek

WEEKSINYEAR(A1) Eğer A1 17/02/1970 gibi 1970 yılında geçerli bir tarih içeriyorsa, 53 sayısı ile döner.

YILLAR

Verilen iki tarih arasındaki yıl sayısını verir.

Sözdizimi

YILLAR(Başlangıç tarihi; Bitiş tarihi; Tür)

Başlangıç tarihi başlangıç tarihini gösteren tarihtir.

Bitiş tarihi bitiş tarihini gösteren tarihtir.

Tür farkı türüne göre hesaplar. Geçerli değerler 0 (aralık) ve 1 (takvim yılları) olabilir.

LibreOffice API yoluyla çalıştırılan eklentiler

Eklentiler LibreOffice API yoluyla da çalıştırılabilirler.