Dizi İşlevleri

Bu kategori dizi formüllerini içerir.

Bir dizi nedir?

Bir dizi, çalışma sayfası üzerinde içerisinde değer bulunan bağlanmış hücre aralıklarıdır. 3 satır ve 3 sütundan oluşan kare matris 3 x 3 dizi olarak adlandırılır:

A

B

C

1

7

31

33

2

95

17

2

3

5

10

50


Mümkün olan en küçük dizi 1 x 2 veya 2 x 1 iki bitişik hücreli olabilir.

Bir dizi formülü nedir?

Bir hücre aralığında tek tek değerler başvurusuna sahip bulunan bir formül dizi formülü olarak isimlendirilir. Dizi formülleriyle diğer formüller arasındaki fark şudur ki, dizi formülleri tek bir değer yerine, eş zamanlı olarak birden çok değeri hesaplar.

Bir dizi formülü çok çeşitli değerleri işleyebildiği gibi, çok çeşitli sonuç değerlerini de verebilir. Dizi formülünün sonucu da bir dizidir.

Yukarıdaki matriste her bir hücredeki değeri 10 ile çarpmak için, her hücrede bir formül veya değer düzenlemenize ihtiyaç yoktur. Bunun yerine basit bir dizi formülü işinizi görür. Çalışma sayfasının başka bir yerinde 3 * 3 hücre boyutunda bir aralık seçin, =10*A1:C3 formülünü girin ve bu girişi +Shift+Enter tuş bileşimi ile tamamlayın. Sonuç 3 * 3 boyutundaki hücrelerde (A1:C3) hücre aralığınının her bir hücresinin 10 ile çarpılması şeklinde oluşturulacaktır.

Çarpmaya ilaveten, Başvuru aralığında (bir dizi) diğer işleçleri de kullanabilirsiniz. LibreOffice Calc ile, toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/), işlemleri yapabilir, ayrıca üs alma (^), birleştirme (&) ve karşılaştırma (=, <>, <, >, <=, >=) işleçlerini de kullanabilirsiniz. İşleçler hücre aralığındaki tek tek hücre değerleri üzerinde kullanılabilir ve sonuç formül dizi formülüyse bir dizi olarak döner.

Dizi formüllerindeki karşılaştırma işleçleri, boş hücreleri normal formüllerde olduğu gibi işlerler. Yani boş hücreler, sıfır değeri veya boş metin dizisi olarak da değerlendirilebilirler. Örneğin, eğer A1 ve A 2 hücreleri boş ise, {=A1:A2=""} ve {=A1:A2=0} dizi formüllerinin her ikisi de 1 sütun ve 2 satırlı dizideki hücrelerden DOĞRU değeri döndürecektir.

Dizi formüllerini ne zaman kullanırsınız?

Hesaplamaları değişik değerler ile tekrarlayacaksanız dizi formüllerini kullanın. Şayet sonradan hesaplama metodunu değiştirmeye karar verirseniz, sadece dizi formülünü değiştirip güncellemeniz yeterli olacaktır. Bir dizi formülü eklemek için, geçerli dizi aralığını seçtikten sonra dizi formülüne gerekli değişikliği yapın.

Dizi formülleri çok fazla değerler hesaplanması gerekiyorsa size zaman kazandırırlar, hafızada fazla yer tüketmezler. Ek olarak diziler karmaşık hesaplamalar için kullanılan özel araçlardır. Çünkü, hesaplamalarınızda birden çok hücre aralığı bulunabilir. LibreOffice diziler için çeşitli matematiksel işlevlere sahiptir. Örneğin DÇARP işlevi iki matrisin çarpılmasında veya TOPLA.ÇARPIM iki matrisin vektörel çarpımında kullanılan işlevlerdir.

LibreOffice Calc'de Dizi Formüllerinin Kullanılması

"normal" bir formülün başvuru aralığında, parametreler kullanarak dizi formülü gösterir şekilde oluşturabilirsiniz. Sonuç başvuru aralığındaki formülün bulunduğu sütunlar ve satırların kesişme bölgesinden elde edilir. Eğer satırları ve sütunları kapsayan herhangi bir kesişme bulunmazsa, bir #VALUE! hata mesajı görüntüleni. Aşağıdaki örnek bu durumu göstermektedir.

Dizi formüllerinin Oluşturulması

Eğer İşlev Sihirbazı'nı kullanarak bir dizi formülü yaratırsanız, Dizi onay kutusunu her seferinde işaretlemelisiniz, bu şekilde sonuçlar dizi olarak dönebilir. Aksi takdirde sadece üst sol köşedeki hücrenin değeri hesaplanarak dönecektir.

Eğer dizi formülünü doğrudan hücre içine girerseniz, Shift++Enter tuş bileşimini, Enter tuşunu yerine kullanmanız gereklidir. Sadece bunu yaparsanız, formülünüz bir dizi formülü haline döner.

Not Simgesi

LibreOffice Calc'de dizi formülleri küme parantezi {} içinde görünür. Küme parantezlerini elle girerek dizi formüllerini yaratamazsınız.


Uyarı Simgesi

Sonuç dizisinde bulunan hücreler değişikliklere karşı otomatik korunurlar. Buna rağmen bir dizi formülünü, tüm hücre aralığının seçiminden sonra düzenleyebilir veya kopyalayabilirsiniz.


Formüllerde Satır İçi Dizi Sabitlerinin Kullanılması

Calc formüllerde satır içi matris/dizi sabitlerini destekler. Bir satır içi dizisi süslü ayraçlar ile '{' ve '}' ile çevrelenir. Elemanların her biri sayı (negatif sayılarda bulunur) veya mantıksal sabitler (DOĞRU,YANLIŞ) veya bir harf dizisi olabilir. Sabit olmayan deyimlere izin verilmez. Diziler bir veya daha fazla satırlı ve bir veya daha fazla sütunlu girilebilir. Bütün satırlarda aynı sayıda eleman olmalıdır, bütün sütunlar aynı miktarda elemandan oluşmalıdır.

Sütun ayracı (bir satırdaki elemanları ayırma) ve satır ayracı dil ve yerel bağımlıdır. Fakat bu yardım içeriğinde, ';' noktalı vürgül ve '|' boru sembolleri, sırasıyla sütun ve satır ayraçlarını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, İngilizce yerelinde, '.' nokta sütun ayracı olarak kullanılır, ayrıca da ';' noktalı virgül de satır ayracı.

Öneri Simgesi

Satır ve sütun ayırıcısını - Calc - Formül - Ayraçlar menüsünden görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.


Diziler iç içe geçirilemezler.

Örnekler:

={1;2;3}

Bir satırlı üç sayısı 1, 2, ve 3 bulunan bir dizi.

Bu dizi sabitini girmek için, bir satırda üç hücre seçin, sonra ={1;2;3} formülünü kavisli parantezler ve noktalı virgüller içinde yazın, sonra +Shift+Enter kısa yol tuşuna basın.

={1;2;3|4;5;6}

İki satır ve her satırda üç değerli bir dizi.

={0;1;2|YANLIŞ;DOĞRU;"iki"}

Bir karışık veri dizisi

=SİN({1;2;3})

Girilen dizi formülü, üç adet SİN işlevinu 1, 2 ve 3 değişkenleriyle hesaplayarak sonucu elde etmektedir.

Dizi Formüllerinin Düzenlenmesi

  1. Hücre aralığını veya dizi formulünü içeren diziyi seçin. Tüm diziyi seçmek için, hücre imlecini dizi aralığını içine konumlandırın ve +/ tuşlarına basın, burada / numara tuş takımındaki Bölme işaretidir.

  2. F2 tuşuna basarak, veya imleci giriş satırına yerleştirerek, her iki eylem yoluyla da formüllerinizi düzenleme imkanı elde edersiniz.

  3. Değişiklikleri yaptıktan sonra, +Shift+Enter tuş bileşimine basın.

Öneri Simgesi

Bir dizinin farklı bölgelerine değişik biçem uygulayabilirsiniz. Örneğin yazı rengini değiştirebilirsiniz. Bir hücre aralığı seçin ve istediğiniz özelliği değiştirin.


Dizi Formüllerinin Kopyalanması

  1. Dizi formülünü içeren alanı veya hücre aralığını seçin.

  2. F2 tuşuna basın veya imleci giriş satırına yerleştirin.

  3. Giriş satırındaki formülü +C tuşlarına basarak kopyalayın.

  4. Dizi formülünü eklemek için istediğiniz hücre aralığını seçin, ve F2 tuşuna basın veya imleci giriş satırına yerleştirin

  5. Seçilmiş boş alanda formülü +V tuş bileşimine basarak yapıştırın ve +Shift+Enter tuş bileşimine basarak girdiyi onaylayın. Seçilmiş aralıkta şimdi dizi formülü bulunmaktadır.

Bir Dizi Aralığının Ayarlanması

Eğer Çıktı aralığını düzenlemek istiyorsanız, aşağıdaki gibi yapın:

  1. Dizi formülünü içeren alanı veya hücre aralığını seçin.

  2. Seçim altında, sağa doğru, küçük bir simge göreceksiniz, bu simgeyle farenizi kullanarak aralığı artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Not Simgesi

Dizi aralığını ayarladığınız zaman, dizi formülü otomatik olarak ayarlanmaz. Sadece sonuçların görüntüleneceği aralığı değiştirirsiniz.


tuşlarına basarak verilen aralıkta formülün bir kopyasını oluşturabilirsiniz.

Koşullu Dizi Hesaplamaları

Bir koşullu dizi hesaplaması, bir matris veya dizi formülüdür ve EĞER() veya SEÇ() işlevlerini içinde bulundurur. Formüldeki koşul değişkeni bir alan başvurusu veya matris sonucudur.

Takip eden örnekte, {=EĞER(A1:A3>0;"evet";"hayır")} formülü A1:A3 aralığında uygulanmış olan her hücrede >0 koşulunu sınar ve sonuç karşılığı olan hücreye kopyalanır.

A

B (formül)

B (sonuç)

1

1

{=EĞER(A1:A3>0;"evet";"hayır")}

evet

2

0

{=EĞER(A1:A3>0;"evet";"hayır")}

hayır

3

1

{=EĞER(A1:A3>0;"evet";"hayır")}

evet


Bu işlevler dizi yapısına destek sağlarlar: KORELASYON, KOVARYANS, TAHMİN, FTEST, KESMENOKTASI, DETERMİNANT, DİZEY_TERS, DÇARP, ENÇOK_OLAN, PEARSON, OLASILIK, RKARE, EĞİM, STHYX, TOPLA.ÇARPIM, TOPX2AY2, TOPX2EY2, TOPXEY2, TTESTİ. Eğer bu işlevleri çağırırken değişkenler olarak alan başvurularını kullanırsanız bu işlevler dizi formülü olarak davranırlar. Aşağıdaki tablo dizi olarak yönlendirilmiş işlev kullanımı örneğidir.

A

B (formül)

B (sonuç)

C (dizi olarak kullanılmış formül)

C (sonuç)

1

1

=A1:A2+1

2

=TOPLA.ÇARPIM(A1:A2+1)

5

2

2

=A1:A2+1

3

=TOPLA.ÇARPIM(A1:A2+1)

5

3

=A1:A2+1

#VALUE!

=TOPLA.ÇARPIM(A1:A2+1)

5


BÜYÜME

Bir dizide üstel bir eğilimin noktalarını hesaplar.

Sözdizimi

BÜYÜME(veri_Y; veri_X; yeni veri_X; Doğru_türü)

Veri_Y Y veri alanını gösterir.

Veri_X (isteğe bağlı) X Veri alanını gösterir.

yeni veri_X (isteğe bağlı) BÜYÜME işlevinin karşılık gelen y değerlerini vermesini istediğiniz yeni x değerleridir.

İşlev_türü(isteğe bağlı). Eğer İşlev_türü = 0 ise, y = m^x formundaki işlevler hesaplanacaktır. Aksi takdirde, y = b*m^x formundaki işlevler hesaplanır.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

Örnek

Bu işlev bir dizi ile döner ve diğer dizi işlevleri gibi, aynı şekilde kullanılır. Cevapların nerede görüntülenmesini istiyorsanız o aralığı seçin ve işlevi seçin. veri_Y'yi seçin diğer parametreleri de girin, Dizi onay kutusunu işaretleyin. Tamam düğmesine tıklayın.

DETERMİNANT

Bir diziden dizi matrisi döndürür. Bu işlev şu anki hücrede bir değer döndürür. Bu değeri sonuçların bir dağılımı olarak değerlendirmeyin.

Sözdizimi

DETERMİNANT(Matris)

Matris eşit sayıda satır ve sütunu olan sayısal bir dizidir.

Not Simgesi

Dizi işlevleri ile ilgili genel bir tanıtımı bu sayfanın üstünde bulabilirsiniz.


Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

DEVRİK_DÖNÜŞÜM

Bir matrisin satır ve sütunlarını yer değiştirir.

Sözdizimi

DEVRİK_DÖNÜŞÜM(Matris)

Matris Bbir hesap tablosunda devrik dönüştürmek istediğiniz bir dize veya hücre aralığıdır. Bir dizenin devrik dönüşümü, dizenin ilk satırını, yeni dizenin ilk sütunu, dizenin ikinci satırını yeni dizenin ikinci sütunu olarak kullanarak ve böyle devam ederek oluşturulur.

Not Simgesi

Dizi işlevleri ile ilgili genel bir tanıtımı bu sayfanın üstünde bulabilirsiniz.


Örnek

Çalışma sayfasında, devrik dönüştürülecek matrisin görüneceği aralığı seçin. Şayet özgün matris n satır ve m sütuna sahipse, seçmiş olduğunuz aralık en azından m satır ve n sütuna sahip olmalıdır. Sonra formülü doğrudan girin, özgün matrisi seçin tuşlarına basın. Veya, İşlev Sihirbazı'nda, Dizi onay kutusunu seçin. Dönüştürülmüş matris hedef aralığında görünür ve otomatik olarak değişikliklere karşı korunur.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9


Yukarıdaki tablo 2 satır ve 4 sütundan oluşmaktadır. Onun transpozesini almak isterseniz 4 satır ve 2 sütun seçmelisiniz. Yukarıdaki tablodan A7:B10 (4 satır, 2 sütun) arasını döndürmek istediğinizi kabul edersek tüm aralığı seçmeli ve aşağıdakileri girmelisiniz:

DEVRİK_DÖNÜŞÜM(A1:D2)

Ardından, ile matris formülü olarak girdiğinizden emin olun. Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır:

A

B

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

5

9


DOT

Veri kümesine en iyi uyan düz bir çizgi için istatistik tablosu ile döner.

Sözdizimi

DOT(veri_Y; veri_X; Doğru_türü; parametreler)

veri_Y Veri noktalarının bulunduğu bir veri kümesinde y koordinat değerlerini içeren, tek bir satır veya sütun aralığıdır.

veri_X X koordinat değerlerini içeren, veri_Y değerlerine karşlık gelen tek bir satır veya sütun aralığıdır. Eğer veri_X boş bırakılırsa varsayılan olarak 1, 2, 3, ..., n değerleri alınır. Eğer birden fazla değişken kümesi var ise, veri_Xdeğerleri karşılık gelen çoklu satırlar veya sütunlar aralığında olabilir.

DOT doğrusal regresyon (en küçük kareler) yöntemini kullanarak, y = a + bx formülüne göre en uygun doğrusal çizgiyi bulur. Eğer birden fazla değişken kümesi var ise, doğrusal çizgi y = a + b1x1 + b2x2 ... + bnxn formunda ifade edilir.

Eğer Doğru_türü YANLIŞ ise bulunan doğrusal çizgi orijinden geçer (a sabiti sıfır olur;y = bx). Eğer boş bırakılırsa, varsayılan olarak Doğru_türü DOĞRU değerindedir (çizgi orijinden geçmeye zorlanmaz).

Eğer parametreler boş bırakılır veya YANLIŞ ise İstatistik tablosunun sadece üst satırı döner. Eğer DOĞRU ise tüm tablo döner.

DOT aşağıda olduğu gibi bir istatistik tablosu (matris) ile döner, ve bir dizi formülü olarak girilmelidir (örneğin Enter yerine, +Shift+Enter).

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

Örnek

Bu işlev bir dizi ile döner ve diğer dizi formülleri gibi idare edilir. Cevaplar için, bir aralık seçin ve sonra işlevi seçin. veri_Y'yi seçin. Eğer isterseniz, diğer parametreleride girebilirsiniz. Dizi onayını seçin ve Tamamdüğmesine basın.

Sistemden dönen değerler (eğer parametre = 0 ise) en azından regresyon çizgisinin eğimini ve y ekseniyle kesişimini gösterir. Şayet parametre sıfırdan farklı ise diğer sonuçlar görüntülenir.

Diğer DOT Sonuçları:

Aşağıdaki örnekleri inceleyin:

A

B

C

D

E

F

G

1

x1

x2

y

Hurda Değeri

2

4

7

100

4,17

-3,48

82,33

3

5

9

105

5,46

10,96

9,35

4

6

11

104

0,87

5,06

#NA

5

7

12

108

13,21

4

#NA

6

8

15

111

675,45

102,26

#NA

7

9

17

120

8

10

19

133


A sütunu çeşitli X1 değerlerini, B sütunu çeşitli X2 değerlerini ve C sütunu Y değerlerini bulundurmaktadır. Eğer bu değerleri çalışma sayfasına tamamen girmişseniz. Şimdi E2:G6 hücre aralığını seçtikten sonra İşlev Sihirbazını etkinleştirin. DOT işlevinun çalışması için, İşlev Sihirbazı penceresinde, Dizi onay kutusunu işaretlemiş olmalısınız. Sonra, çalışma sayfasında takip eden değerleri seçin (veya klavyeyi kullanarak girebilirsiniz):

veri_Y C2:C8 aralığıdır.

veri_X A2:B8 aralığıdır.

Doğru_türü ve parametreler her birisi de 1 olarak ayarlanmıştır.

Tamamdüğmesine tıklanır tıklanmaz, LibreOffice Calc yukarıdaki örneği DOT değerleriyle yine örnekte görüldüğü gibi dolduracaktır.

Formül Çubuğundaki formülde her hücre DOĞRUSALTREND dizisindeki hücreye karşılık gelir {=DOT(C2:C8;A2:B8;1;1)}.

Bu hesaplanmış DOT değerlerini gösterir:

E2 ve F2: y=b+m*x regresyon çizgisinin x1 ve x2 değerleri için (m) eğimidir. Değerler ters sıra ile verilmiştir; bu nedenle, x2 için eğim E2 ve x1 için eğim F2 hücresindedir.

G2: Regresyon çizginin x ekseniyle kesişim noktası b'dir.

E3ve F3: Eğim değerinin standart hatasıdır.

G3: kesme noktası standart hatası

E4: RKARE

F4: Y değeri için hesaplanmış regresyon standart hatası.

E5: Varyans analizinden gelen F değeri

F5: Varyans analizinden gelen serbestlik derecesi.

E6: Doğrusal ortalama yoluyla tahmin edilen Y değerlerinin sapmalarının karesinin toplamıdır.

E6: Verilen Y değerlerinden tahmin edilen Y değerlerinin sapmalarının karesinin toplamıdır.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

DÇARP

İki dizininin çarpımlarını hesaplar. Dizi 1 sütunları dizi 2'nin satırları eşleşmelidir. Kare diziler eşit satır ve sütun sayısına sahipdir.

Sözdizimi

DÇARP(Matris; Matris)

Matris matris çarpımında kullanılacak ilk diziyi gösterir.

Matris ilk matrise eşit sayıda satırı bulunan ikinci sayısal bir dizidir.

Not Simgesi

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.


Örnek

Kare bir alan seçin. DÇARP işlevinu seçin. İlk Dizi'yi seçin, sonra ikinci Dizi'yi seçin. İşlev Sihirbazı'nı kullanarak, Dizi onay kutusunu işaretleyin, Tamam düğmesine tıklayın. Sonuç matrisi ilk seçilmiş aralıkta görüntülenecektir.

DİZEY_TERS

Dizinin tersini döndürür.

Sözdizimi

DİZEY_TERS(Matris)

Matris İçinde determinant tanımladığınız dönüştürülecek bir kare alandır.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

Örnek

Kare bir alan seçin ve DİZEYTERS işlevinu seçin. Çıktı dizi aralığını seçin, Dizi kutusunu işaretleyip, Tamam düğmesine basın.

EĞİLİM

Bir lineer eğilim boyunca değerler alır.

Sözdizimi

EĞİLİM(veri_Y; veri_X; yeni veri_X; Doğru_türü)

Veri_Y Y veri alanını gösterir.

Veri_X (isteğe bağlı) X Veri alanını gösterir.

yeni veri_X (isteğe bağlı) EĞİLİM işlevinun karşılık gelen y değerlerini vermesini istediğiniz yeni x değerleridir.

Doğru_türü (isteğe bağlı). Eğer Doğru_türü = 0 ise, sıfır noktasından geçen çizgiler hesaplanır. Aksi takdirde, sıfır noktasından kayan çizgilerde hesaplanacaktır. Doğru_türü <> 0 varsayılan değerdir.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

Örnek

Eğilim verisinin görüntüleneceği çalışma sayfası aralığını seçin. işlevi seçin. Çıktı verisini girin veya fare ile aralığı seçin. Dizi onay kutusunu işaretleyin. Tamam düğmesine tıklayın. Eğilim verisi çıktı verisinden hesaplanıp görüntülenecektir.

LOT

Bu işlev ile girilen veri üstel bir regresyon eğrisi olarak ayarlanır. (y=b*m^x).

Sözdizimi

LOT(veri_Y; veri_X; İşlev_türü; parametreler)

Veri_Y Y veri alanını gösterir.

Veri_X (isteğe bağlı) X Veri alanını gösterir.

İşlev_türü (isteğe bağlı). Eğer İşlev_türü = 0, ise işlevler y = m^x formunda olarak hesaplanır. Aksitakdirde, y = b*m^x işlevleri hesaplanacaktır.

parametreler (isteğe bağlı). Eğer parametreler=0 ise, sadece regresyon katsayısı hesaplanır.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

Örnek

DOT işlevina bakın, ancak toplamların karesi dönmeyecektir.

MBİRİM

Verilen diziden bir birim kare matrisi yaratır. Birim matrisi bir karesel dizidir ki, ana köşe elemanları 1'e eşitken diğer elemanlar 0'a eşittir.

Sözdizimi

MBİRİM(Boyutlar)

Boyutlar birim matrisin boyutudur.

Not Simgesi

Dizi işlevleri ile ilgili genel bir tanıtımı bu sayfanın üstünde bulabilirsiniz.


Örnek

Çalışma sayfasında kare bir alan seçin, örneğin, A1'den E5'e.

Aralığın seçimini iptal etmeksizin, MBİRİM işlevinu seçin. Dizi onay kutusunu işaretleyin. Dizi birimi için, arzulanan boyutu girin, bu durumda 5, ve Tamam düğmesine tıklayın.

=MBİRİM(5) formülünü seçilmiş aralığın son hücresine girdikten sonra (E5), kısayol tuş bileşimine basarak da girebilirsiniz.

Şimdi A1:E5 aralığında bir birim matrisi görürsünüz.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

SIKLIK

Bir sütunluk dizide sıklık dağılımını gösterir. Bu işlev sınıflar dizisindeki verilere bakarak, veri aralığındaki değerleri sayar.

Sözdizimi

SIKLIK(veri; sınıflar)

veri sayılacak olan değerlere başvuruyu gösterir.

sınıflar veri dizisinde olup olmadığına bakılacak, sınır değerlerin bulunduğu diziyi veya hücre başvurusunu gösterir.

Not Simgesi

Dizi işlevleri ile ilgili genel bir tanıtımı bu sayfanın üstünde bulabilirsiniz.


Örnek

Aşağıdaki tabloda sütun A sıralanmamış ölçüm verilerini listeler. Sütun B sınıflar için girdiğiniz üst sınır değerlerini bulundurur ki bu sayede A sütunundaki verileri istediğiniz gibi bölümleyebilirsiniz. B1 hücresine girilmiş sınır değerine göre SIKLIK işlevi 5'den küçük ve eşit olan olçüm verilerini sayar ve. B2 hücresindeki sınır 10 olduğu için, SIKLIK işlevi ikinci sonuç olarak 5 sayısından büyük 10 sayısından küçük ya da eşit olan ölçüm değerlerini sayar. B6 hücresine girmiş olduğunuz, ">25" metni sadece başvuru amaçlıdır.

A

B

C

1

12

5

1

2

8

10

3

3

24

15

2

4

11

20

3

5

5

25

1

6

20

>25

1

7

16

8

9

9

7

10

16

11

33


Sınıf llmitlerine göre sıklığını görebileceğiniz tek bir sütun aralığı seçin. Sınıf tavanına göre bir fazla alan seçmelisiniz. Örneğimizde, C1:C6 hücre aralığını seçin. İşlev Sihirbazı'nda SIKLIK işlevinu çağırın. veri aralığı için (A1:A11), ve sınıflar aralığı için verilerin olduğu (B1:B6) aralığını seçin, Dizi onay kutusunu seçin ve Tamam düğmesine basın. C1:C6 hücre aralığında sıklık sayılarını göreceksiniz.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

TOPLA.ÇARPIM

Verilen matrislerin karşılık gelen elemanlarını çarparak, toplam sonucunu döndürür.

Sözdizimi

TOPLA.ÇARPIM(Dizi 1; Dizi 2...dizi 30)

Dizi 1; Dizi 2...dizi 30 karşılık gelen elemanları çarpılacak matrislerdir.

En azından bir dizi değişken listesinin parçası olmalıdır. Sadece bir dizi verilmişse, bütün dizi elemanları toplanır.

Örnek

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9

3

10

11

12

13


=TOPLA.ÇARPIM(A1:B3;C1:D3) 397 sonucunu verir.

Hesaplama: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3

TOPLA.ÇARPIM işlevinu iki vektörün iç çarpımını hesaplamak için kullanabilirsiniz.

Not Simgesi

TOPLA.ÇARPIM sadece tek bir sayı olarak döner işlevi dizi işlevi olarak girmek gereksizdir.


Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

TOPX2AY2

İki dizininin karşılık gelen elemanlarının karelerinin toplamını alarak toplamı bulur.

Sözdizimi

TOPX2AY2(Dizi_x; Dizi_y)

DiziX elemanlarının karesinin alınacağı ve ekleneceği ilk diziyi gösterir.

dizi_y elemanlarının karesinin alınacağı ve çıkarılacağı ikinci diziyi gösterir.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

TOPX2EY2

İki dizininin karşılık gelen elemanlarının karelerinin farkını alarak toplamı bulur.

Sözdizimi

TOPX2EY2(dizi_x; dizi_y)

DiziX elemanlarının karesinin alınacağı ve ekleneceği ilk diziyi gösterir.

dizi_y elemanlarının karesinin alınacağı ve çıkarılacağı ikinci diziyi gösterir.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.

TOPXEY2

Verilen matrislerin karşılık gelen elemanlarının farkının karesini alarak toplar.

Sözdizimi

TOPXEY2(Dizi_x; Dizi_y)

dizi_x değişkenlerinin karesi alınıp çıkarılacak ilk dizidir.

dizi_y değişkenlerinin karesi alınıp çıkarılacak ikinci dizidir.

Daha fazla açıklama bu sayfanın üstünde.