Matematiksel İşlevler

Bu kategori Calc için Matematiksel işlevleri içerir. İşlev Sihirbazı'nı açmak için, Ekle - İşlev menüsünü seçin.

BİRİKİM

Bu işlev, aralıktaki hesaplamaların bir toplam sonucunu döndürür. Aşağıda listelenen farklı toplama işlevlerini kullanabilirsiniz. Toplama işlevi, hesaplamada gizli satırları, hataları, ALTTOPLAM ve diğer BİRİKİM işlev sonuçlarını çıkarmanızı sağlar.

HAMÇIKARMA

Bir dizi sayıyı çıkarır ve küçük yuvarlanma hatalarını ortadan kaldırmadan sonucu verir.

RENK

RGBA renk sisteminde üç renk (kırmızı, yeşil ve mavi) ile alfa kanalı kombinasyonu tarafından hesaplanan sayısal bir değeri döndürür. Sonuç, bilgisayarınız tarafından kullanılan renk sistemine bağlıdır.

ÇOKETOPLA

Birden çok aralıktaki birden çok ölçütü karşılayan bir aralıktaki hücrelerin değerlerinin toplamını döndürür.

ACOS

Arkkosinüs kosinüsü sayı olan açıdır. Bir sayının Trigonometric kosinüsünün tersini radyan olarak verir.

Sözdizimi

ACOS(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters trigonometrik kosinüsünü verir, bu kosinüsü sayı olan, bir açıdır (radyan cinsinden). Dönen açı 0 ve Pİ arasında olur.

Açıyı dereceye çevirerek döndürmek için, DERECE işlevinu kullanın.

Örnek

=ACOS(-1) 3,14159265358979 (Pİ radyan) değerini verir.

=DERECE(ACOS(0,5)) 60 sonucunu verir. 60 derecenin kosinüsü is 0,5'dir.

Dosyayı örnekle aç:

ACOSH

Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir. Sayı 1'den büyük ya da eşit olmalıdır.

Sözdizimi

ACOS(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters hiperbolik kosinüsünü verir, Ters hiperbolik kosinüs, hiperbolik kosinüsü sayı olan değerdir.

Sayı 1'den büyük veya eşit olmalıdır.

Örnek

=ACOSH(1) 0 değerini döndürür.

=ACOSH(COSH(4)) 4 sonucunu verir.

Dosyayı örnekle aç:

ACOT

Verilen bir sayının ters kotanjantı ile döner (Arkkotanjant).

Sözdizimi

ACOT(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters trigonometrik kotanjantını verir, bu kotanjantı sayı olan, bir açıdır (radyan cinsinden). Dönen açı 0 ve Pİ arasında olur.

Açıyı dereceye çevirerek döndürmek için, DERECE işlevinu kullanın.

Örnek

=ACOT(1) 0,785398163397448 sonucunu getirir (Pİ/4 radyan).

=DERECE(ACOT(1)) 45 sonucunu verir. 45 derecenin ters kotanjantı 1 olur.

Dosyayı örnekle aç:

ACOTH

Verilen sayının ters hiperbolik kotanjantını verir.

Sözdizimi

ACOTH(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters hiperbolik kotanjantını verir, bu sayı hiperbolik kotanjantı sayı olan değerdir.

Eğer Sayı -1 ve 1 değerleri arasında ise, bir hata oluşur.

Örnek

=ACOTH(1,1) 1,1 sayısının ters hiperbolik kotanjantını verir, yaklaşık 1,52226.

Dosyayı örnekle aç:

ALTDEĞEREYUVARLA

Bir sayıyı aşağı, sıfıra doğru verilen basamak sayısı duyarlılığı ile yuvarlar.

Sözdizimi

ALTDEĞEREYUVARLA(sayı; sayım)

Verilen sayı'yı aşağıya doğru (0'a doğru), sayım kadar ondalık haneye yuvarlar. Eğer sayım verilmezse veya sıfırsa, işlev sayıyı aşağıya doğru tamsayı olarak yuvarlar. Eğer sayım negatifse, işlev bitişik 10, 100, 1000, ve bunun gibi aşağıya yuvarlar.

Bu işlev sıfıra doğru yuvarlar. Alternatifler için ÜSTDEĞEREYUVARLA ve YUVARLA işlevlerine bakın.

Örnek

=ALTDEĞEREYUVARLA(1,234;2) 1,23 sonucu gelir.

=ALTDEĞEREYUVARLA(45,67;0) 45 sonucu verir.

=ALTDEĞEREYUVARLA(-45,67) -45 sonucunu verir.

ALTDEĞEREYUVARLA(987,65;-2) 900 sonucunu verir.

ALTTOPLAM

Alttoplamları hesaplar.Şayet bir alan alttoplamları içeriyorsa, bunlar ek hesaplamalar için kullanılamaz. Bu işlevi Otomatik Süzgeç ile kullanarak süzülmüş kayıtlardan hesaplama almak için kullanın.

Sözdizimi

ALTTOPLAM(İşlev; Aralık)

İşlev aşağıdaki işlevlerden birini gösteren sayıdır:

İşlev dizini

(gizli değerler içerir)

İşlev dizini

(gizli değerleri göz ardı eder)

İşlev

1

101

ORTALAMA

2

102

BAĞ_DEĞ_SAY

3

103

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY

4

104

MAK

5

105

MİN

6

106

ÇARPIM

7

107

STDSAPMA

8

108

STDSAPMAS

9

109

TOPLA

10

110

VAR

11

111

VARS


Elle gizlenmiş satırları dahil etmek için 1-11 arasındaki sayıları, onları hariç tutmak için 101-111 kullanın; filtrelenmiş hücreler her zaman hariç tutulur.

aralık hücrelerin içinde bulunduğu aralıktır.

Örnek

10 öğrenci için bir malzeme listesi içeren A1:B6 hücre aralığında bir tablonuz var. Satır 2 (Kalem) elle gizlenir. Görüntülenen rakamların toplamını görmek istersiniz; yani, sadece filtrelenmiş satırların alt toplamıdır. Bu durumda doğru formül şöyle olurdu:

A

B

1

ÖGE

MİKTAR

2

Kalem

10

3

Kalem

10

4

Defter

10

5

Silgi

10

6

Kalemtraş

10


=ALTTOPLAM(9;B2:B5) 50 döndürür.

=ALTTOPLAM(109;B2:B6) 40 döndürür.

ASİN

Bir sayının arksinüsünü verir. Arksinüs, sinüsü sayı olan açıdır. Açı -pi/2 ile pi/2 aralığında radyan cinsinden verilir.

Sözdizimi

ASİN(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters trigonometrik sinüsünü verir, bu sinüsü sayı olan, bir açıdır(radyan cinsinden). Dönen açı -Pİ/2 ve Pİ/2 arasında olur.

Açıyı dereceye çevirerek döndürmek için, DERECE işlevinu kullanın.

Örnek

=ASIN(0) 0 değerini döndürür.

=ASİN(1) 1,5707963267949 (Pİ/2 radyan) sonucunu verir.

=DERECE(ASİN(0,5)) 30 sonucunu verir. 30 derecenin sinüsü is 0,5'dir.

Dosyayı örnekle aç:

ASİNH

Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir. Ters hiperbolik sinüs, hiperbolik sinüsü sayı olan değerdir, dolayısıyla ASİNH(SİNH(sayı)) eşittir sayı.

Sözdizimi

ASİNH(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters hiperbolik sinüsünü verir, Ters hiperbolik sinüs, hiperbolik sinüsü sayı olan değerdir.

Örnek

=ASİNH(-90) yaklaşık -5,1929877 değerini verir.

=ASİNH(SİNH(4)) 4 sonucunu verir.

Dosyayı örnekle aç:

ATAN

Bir sayının arktanjantını verir. Arktanjant, tanjantı sayı olan açıdır.

Sözdizimi

ATAN(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters trigonometrik tanjantını verir, bu tanjantı sayı olan, bir açıdır (radyan cinsinden). Dönen açı -Pİ/2 ve Pİ/2 arasında olur.

Açıyı dereceye çevirerek döndürmek için, DERECE işlevinu kullanın.

Örnek

=ATAN(1) 0,785398163397448 sayısını verir. (Pİ/4 radyan).

=DERECE(ATAN(1)) 45 sonucunu verir. 45 derecenin tanjantı 1 olur.

Dosyayı örnekle aç:

ATAN2

Belirlenen x ve y koordinatlarının ters trigonometrik tanjantını verir.

Sözdizimi

ATAN2(Sayı_x; Sayı_y)

Sayı_x noktanın x koordinatı değeridir.

Sayı_Y Y koordinat değeri.

ATAN2 belirlenen x ve y koordinatlarının arktanjantını veya ters tanjantını verir. Arktanjant, x ekseninden merkezi (0, 0) ve (sayı_x; sayı_y) koordinatlarından oluşan noktayı içeren bir çizgiye kadar olan açıdır. Açı, -Pİ hariç olmak üzere, -Pİ ve Pİ arasında radyan cinsinden verilir.

Açıyı dereceye çevirerek döndürmek için, DERECE işlevinu kullanın.

Örnek

=ATAN2(20;20) 0,785398163397448 değerini verir (Pİ/4 radyan).

=DERECE(ATAN2(12,3;12,3)) sonucu 45 olur. 45 derecenin tanjantı 1 olur.

Dosyayı örnekle aç:

ATANH

Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir.

Sözdizimi

ATANH(Sayı)

Bu işlev Sayı'nın ters hiperbolik tanjantını verir, Ters hiperbolik tanjant, hiperbolik tanjantı sayı olan değerdir.

Sayı -1 ile +1 aralığında kalmalıdır.

Örnek

=ATANH(0) 0 değerini döndürür.

Dosyayı örnekle aç:

BÖLÜM

Bir bölme işleminde sayının tamsayı kısmını verir. Bir bölmenin kalanını atmak istediğinizde bu işlevi kullanın.

Sözdizimi

BÖLÜM(Pay; Payda)

Pay, Payda'ya bölündükten sonra tamsayı kısmı ile döner.

BÖLÜM ile TAMSAYI(pay/payda) aynı pay ve payda değerleri için eşittir ama farklı hata kodları döndürebilirler. Daha genel olarak TAMSAYI(pay/payda/İŞARET(pay/payda))*İŞARET(pay/payda) ile eşittir.

Örnek

=BÖLÜM(11;3) 3 değeri döner. 2 kalanı kaybolur.

COS

Verilen radyan cinsinden açının kosinüsünü döndürür.

Sözdizimi

COS(Sayı)

Sayı (trigonometrik) Kosinüsünü istediğiniz radyan cinsinden açıdır.

Bir açının kosinüsünü derece cinsinden döndürmek için RADYANLAR işlevinu kullanın.

Örnekler

=COS(Pİ()/2) 0 değeri verir, Pİ/2 radyanın kosinüsü.

=COS(RADYANLAR(60)) 60 derecenin kosinüsü, 0,5 sonucu elde edilir.

Dosyayı örnekle aç:

COSH

Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir.

Sözdizimi

COSH(Sayı)

Sayı hiperbolik kosinüsünü bulmak istediğiniz herhangi bir gerçek sayı.

Örnek

=COSH(0) 0 sayısının hiperbolik kosinüsü olan 1 sonucunu verir.

Dosyayı örnekle aç:

COT

Radyan cinsinden verilen açının kotanjantını verir.

Sözdizimi

COT(Sayı)

Sayı (trigonometrik) radyan cinsinden verilen bir açının kotanjantını verir.

Bir açının kotanjantını derece cinsinden döndürmek için RADYANLAR işlevinu kullanın.

Bir açının kotanjantı, 1 sayısının açının tanjantına bölünmesine eşdeğerdir.

Örnekler:

=COT(Pİ()/4) Pİ/4 radyanlık açının kotanjantı, olan 1 değerini verir.

=COT(RADYANLAR(45)) 45 derecenin kotanjantı olan 1 sonucunu verir.

Dosyayı örnekle aç:

COTH

Verilen bir açının ters hiperbolik kotanjantını verir.

Sözdizimi

COTH(Sayı)

Sayı hiperbolik kotanjantı verir.

Örnek

=COTH(1) ! sayısının hiperbolik kotanjantını verir, yaklaşık 1,3130.

Dosyayı örnekle aç:

CSC

Verilen açının kosekantını döndürür (radyan cünsinden).Bir açının kosekantı sinüsünün 1 bölüsüdür.

Sözdizimi

CSC(Sayı)

Bir Sayının (trigonometrik) kosekantını radyan cinsinden döndürür.

Bir açının kosekantını derece cinsinden döndürmek için RADIANS fonksiyonunu kullanın.

Örnekler

=CSC(PI()/4) yaklaşık olarak PI/4 radyanın sinüsünün tersi olan 1.4142135624 değerini döndürür.

=CSC(RADIANS(30)) 30 derecenin kosekantı olan 2 değerini döndürür.

Dosyayı örnekle aç:

CSCH

Bir sayının hiperbolik kosekantını döndürür.

Sözdizimi

CSCH(Sayı)

Bir Sayının hiperbolik kosekantını döndürür.

Örnek

=CSCH(1) 1'in hiperbolik kosekantı olan yaklaşık 0.8509181282 değerini döndürür.

Dosyayı örnekle aç:

DERECE

Radyanı dereceye çevirir.

Sözdizimi

DERECE(Sayı)

Sayı dereceye dönüştürülecek radyan cinsinden açıdır.

Örnek

=DERECE(Pİ()) 180 derece sonucunu verir.

DÖNÜŞTÜR_OOO

Bir ölçü biriminden diğerine değerleri dönüştürür. Dönüştürme katsayıları yapılandırmada liste halinde verilmektedir.

Bir zamanlar kullanılan miras Avrupa dövizleri ve Euro'nun da dahil olduğu dönüşüm katsayıları listesi (alttaki örneklere bakın). Yeni EUROCONVERT fonksiyonunu bu dövizleri dönüştürürken kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Sözdizimi

DÖNÜŞTÜR_OOO(değer;"metin";"metin")

Örnek

=DÖNÜŞTÜR_OOO(100;"ATS";"EUR") 100 Avusturya Şilinin karşılığı olan Euro değerini döndürür.

=DÖNÜŞTÜR_OOO(100;"EUR";"DEM") 100 Euro karşılığı olan Alman Markını döndürür.

EUROCONVERT

Eski Avrupa milli para birimlerini Euro para birimine çevirir.

Sözdizimi

EUROCONVERT(Değer; "parabirimi1"; "parabirimi2", tam_doğruluk, üçgensel_doğruluk)

Değer çevrilecek para miktarıdır.

parabirimi 1 ve parabirimi 2 sırasıyla ...den, ...e çevrilecek para birimleridir. Bunlar metin olmalıdır, ve para birimlerinin geçerli kısaltmaları olmalıdırlar (örneğin, "EUR"). Oranlar (Euro başınadır) Avrupa Komisyonu tarafından ayarlanmıştır.

Tam_doğruluk isteğe bağlıdır. Atlanmışsa veya False değerine sahipse, sonuç parabirimi2'nin basamaklarına göre yuvarlanır. Eğer değeri True ise sonuç yuvarlanmaz.

Üçgensel_doğruluk seçimseldir. Eğer Üçgensel_doğruluk >=3 olarak verilmişse, üçgensel dönüşümün (parabirimi1,EUR,parabirimi2) ortadaki sonucu bu doğruluğa yuvarlanır. Eğer Üçgensel_doğruluk atlanırsa, ortadaki sonuç yuvarlanmaz. Ayrıca eğer parabirimi2 dövizi eğer "EUR" ise, Üçgensel_doğruluk EUR'dan EUR'a bir dönüşüm olarak uygulanır.

Örnekler

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") 100 Avusturya Şilinini Euro'ya çevirir.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") 100 Euro'yu Alman Markına çevirir.

GCD_EXCEL2003

Bir sayılar listesinden en büyük ortak böleni alır.

Not Simgesi

_ADD ve _EXCEL2003 ile biten fonksiyonlar karşılık gelen Microsoft Excel 2003 fonksiyonlarıyla aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayanan sonuçları görmek için fonksiyonları bu son ekler olmadan kullanın.


Sözdizimi

GCD_EXCEL2003(Number(s))

Sayı(lar) En küçük ortak katını istediğiniz 1 ile 29 arasında değerlerdir. Değer tamsayı değilse, kesirli kısmı atılır

Örnek

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) 5 sonucunu verir.

ISO.TAVAN

Adımın işareti ne olursa olsun bir sayıyı Adımın en yakın katına yuvarlar.

Sözdizimi

ISO.TAVAN(Sayı; Adım)

Sayı yukarıya doğru yuvarlanacak (gerekli) sayıdır.

Adım değerinin katlarından birine yuvarlandığı (isteğe bağlı) sayı.

Örnek

=ISO.TAVAN(-11;-2) -10 döndürür

KAREKÖK

Sayının pozitif karekökünü verir.

Sözdizimi

KAREKÖK(sayı)

sayı karekökü alınacak pozitif sayıdır.

Sayı pozitif olmalıdır.

Örnek

=KAREKÖK(16) 4 değerini döndürür.

=KAREKÖK(-16) Geçersiz değişken hatasını verir.

KAREKÖKPİ

(Sayı * pi)'nin kare kökünü verir.

Sözdizimi

KAREKÖKPİ(Numara)

Sayının pi ile çarpımından sonra karekökü alınır (Pİ Numara ile çarpılır).

Bu işlev KAREKÖK(Pİ()*Sayı) formülüne eşdeğerdir.

Örnek

=KAREKÖKPİ(2) yaklaşık 2,506628 sonucuyla, (2Pİ) nin karekökünü verir.

KARETOPLAMI

Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir. (değişkenlerin karelerinin toplamını alma), metin alanlarına değişkenlerinizi girin.

Sözdizimi

KARETOPLAMI(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30)

sayı 1 den 30 a karelerinin toplamı alınacak 30'a kadar bağımsız değişkendir.

Örnek

Eğer 2; 3 and 4 sayılarını sayı 1; 2 ve 3 metin kutularına girerseniz, sonuç olarak 29 döner.

KOMBİNASYON

Belli sayıda yinelenmeyen nesne için kombinasyon sayısını verir. Belli sayıda nesne için toplam olası grup sayısını belirlemek için KOMBİNASYON işlevini kullanın.

Sözdizimi

KOMBİNASYON(Sayı_1; Sayı_2)

Sayı_1 kümedeki öğelerin sayısıdır.

sayı_2 kümeden seçilecek elemanların sayısıdır. Her kombinasyondaki nesnelerin sayısıdır.

KOMBİNASYON bir kümede nesneleri seçmek için yol sayısıdır (olasılık). Örneğin bir kümede A, B ve C olmak üzere üç eleman varsa, bunlardan iki elemanı 3 çeşit yolla seçebilirsiniz, seçimler AB, AC ve BC olabilir.

KOMBİNASYON fomülü şöyledir: sayı_1!/sayı_2!*(sayı_1-sayı_2)!

Örnek

=KOMBİNASYON(3;2) 3 değerini döndürür.

KOMBİNASYONA

Yinelemeleri de içeren belli sayıda nesne için kombinasyon sayısını verir.

Sözdizimi

KOMBİNASYONA(Sayı 1; Sayı 2)

Sayı_1 kümedeki öğelerin sayısıdır.

sayı_2 kümeden seçilecek elemanların sayısıdır. Her kombinasyondaki nesnelerin sayısıdır.

KOMBİNASYONA Belli sayıda nesne için toplam olası grup sayısını belirleyen sayıyı verir. Seçim sıralaması önemsizdir ve tekrarlanan elemanlara izin verilir. Örneğin Bir kümede A, B ve C olarak üç öğe varsa, siz bunlardan 6 değişik yolla, iki öğe seçebilirsiniz. Seçimler şöyle sıralanır; AB, BA, AC, CA, BC, CB.

KOMBİNASYONA şu şekilde hesaplanır: (Toplam öğe sayısı+Seçilen öğe sayısı-1)! / (Seçilen öğe sayısı!(Toplam öğe sayısı-1)!)

Örnek

=KOMBİNASYONA(3;2) 6 değerini döndürür.

KUVVET

Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının sonucunu verir.

Sözdizimi

POWER(Taban; Üs)

Kuvvet'i alınmış BirTaban sayısının sonucunu verir.

Aynı sonuç üs alma işleci ^ kullanımıyla da elde edilebilir:

Taban^Kuvvet

Örnek

=KUVVET(4;3) 64 sayısını verir, ki bu sayı 4 sayısının 3.üncü (kübü) kuvvetidir.

=4^3 işlemide 4'ün 3'üncü kuvveti ile döner.

KYUVARLA

İstenen çarpana yuvarlanmış sayıyı döndürür.

Sözdizimi

KYUVARLA(Sayı; Katsayı)

Sayı Katına yuvarlanacak değerdir. Katsayı sayıyı yuvarlamak istediğiniz katsayıdır.

Alternatif bir yol olarak, Katsayı *YUVARLA(Sayı/Katsayı) formülü de kullanılabilir.

Örnek

=KYUVARLA(15,5;3) 15 sonucunu verir, 15,5 18'e (= 3*6) göre 15'e (= 3*5) daha yakındır.

=KYUVARLA(1,4;0,5) 1,5 değerini verir. (= 0,5*3).

LCM_EXCEL2003

İki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir.

Not Simgesi

_ADD ve _EXCEL2003 ile biten fonksiyonlar karşılık gelen Microsoft Excel 2003 fonksiyonlarıyla aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayanan sonuçları görmek için fonksiyonları bu son ekler olmadan kullanın.


Sözdizimi

LCM_EXCEL2003(Number(s))

Sayı(lar) En küçük ortak katını istediğiniz 1 ile 29 arasında değerlerdir. Değer tamsayı değilse, kesirli kısmı atılır

Örnek

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) 75 sonucunu verir.

LN

Bir sayının doğal logaritmasını bulur. Doğal logaritmalar e sabitine dayanırlar. e sabiti yaklaşık olarak 2.71828182845904 değerindedir.

Sözdizimi

LN(Sayı)

Sayı doğal logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif gerçek sayıdır.

Örnek

=LN(3) 3 saysının doğal logaritması ile döner (yaklaşık 1,0986).

=SAYIYAÇEVİR("4321") 4321 sayısı sonucunu verir.

LOG

Bir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir.

Sözdizimi

LOG(Sayı; Taban)

Sayı Logaritması hesaplanacek pozitif gerçek sayıdır.

Taban (seçimsel) logaritma hesaplamasında kullanılan tabandır. Eğer atlanırsa 10 tabanı varsayılır.

Örnek

=LOG(10;3) 3 tabanına göre 10 sayısının logaritmasını verir (yaklaşık 2,0959).

=UZUNLUK(12345,67) 8 sonucunu verir.

LOG10

Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir.

Sözdizimi

LOG10(Numara)

Numara 10 tabanında logaritması alınacak sayıdır.

Örnek

= 5 sayısının 10 tabanındaki logaritmasını verir (yaklaşık 0,69897).

MOD

Sayı, bölene bölündükten sonra kalanı verir. Sonuç, bölenle aynı işarete sahiptir.

Sözdizimi

MOD(Bölünen; Bölen)

Tamsayı değişkenlerde; bu işlev, Bölünen, Bölüm'e bölündükten sonra kalanını verir..

Bu işlev, Bölünen - Bölüm * TAMSAYI(Bölünen/Bölüm), şeklinde ifade edilebilir. Değişkenler tamsayı olmasa bile işlev bir sonuç verir.

Örnek

=MOD(22;3) 22 sayısı 3 sayısına bölündüğü zaman kalan 1 sayısını verir.

=MOD(11,25;2,5) 1,25 değerini verir.

MUTLAKDEĞER

Bir sayının mutlak değerini verir. Bir sayının mutlak değeri, işareti olmadan sayıdır.

Sözdizimi

MUTLAKDEĞER(Sayı)

Sayı mutlak değeri hesaplanacak sayıdır. Bir sayının mutlak değeri +/- işareti olmaksızın değeridir.

Örnek

=N(123) 123 sayısıyla döner

=N(123) 123 sayısıyla döner

=N(YANLIŞ) 0 verir.

NSAT

Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar.

Sözdizimi

NSAT(sayı; sayım)

Sayı kesirli kısmını atmak istediğiniz sayıdır.Sayım tamsayıya çevirmenin duyarlığını belirten bir sayıdır. Sayım için varsayılan değer sıfırdır.

NSAT(sayı; 0), pozitif sayılar için TAMSAYI(Sayı) gibi davranır, fakat negatif sayıları sıfıra doğru yuvarlar.

Uyarı Simgesi

Sonuçların görünür ondalık kısımları - LibreOffice Calc - - Hesapla altında belirtilir.


Örnek

=NSAT(1,239;2) 1.23 değerini verir. 9 sayısı kaybolur.

=NSAT(-1,234999;3) -1,234 sonucunu verir. Bütün 9 haneleri kaybolur.

OBEB

İki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir.

En büyük ortak bölen en büyük pozitif tamsayıdır. Verilmiş olan bütün tamsayıları kalansız olarak böler.

Sözdizimi

OBEB(Tamsayı 1; Tamsayı 2; ...; Tamsayı 30)

Tamsayı 1'den 30'a en büyük ortak böleni hesaplanacak olan 30'a kadar sayıdır. Değer tamsayı değilse kesirli kısmı atılır.

Örnek

=OBEB(16;32;24) 8 sonucunu verir, çünkü 16, 24 ve 32 saylarını kalansız olaran bölen en büyük tamsayıdır.

=OBEB(B1:B3) B1, B2, B3 hücrelerinde 9, 12, 9 bulunmaktadır, işlem sonucu 3.

OKEK

Tamsayıların en küçük ortak katını verir. En küçük ortak kat, sayı1, sayı2 vb tüm tamsayı bağımsız değişkenlerin bir katı olan en küçük pozitif tamsayıdır.

Sözdizimi

OKEK(Tamsayı 1; Tamsayı 2; ...; Tamsayı 30)

Tamsayı 1 den 30 a En küçük ortak katını istediğiniz 1 ile 30 arasında değerlerdir. Değer tamsayı değilse, kesirli kısmı atılır.

Örnek

Eğer Tamsayı 1;2 ve 3 metin kutularına 512;1024 ve 2000değerlerini girerseniz, sonuç olarak 128000 elde edilecektir.

Matematik sabiti pi; sayısını (3,14159265358979) 14 basamağa kadar verir.

Sözdizimi

Pİ()

Örnek

=Pİ() pi sayısının değeri 3,14159265358979 sayısını verir.

RADYANLAR

Dereceyi radyana çevirir.

Sözdizimi

RADYANLAR(Sayı)

Sayı radyana dönüştürülecek derece cinsinden açıdır.

Örnek

=RADYANLAR(90) Calc duyarlılığında 1,5707963267949 sayısını verir, bu değer ise Pİ/2'dir.

RASTGELEARADA

Belirlediğiniz sayılar arasından rastgele bir sayı verir.

Sözdizimi

RASTGELEARADA(alt; üst)

Alt ve Üst sınırlar arasında (sınırlar dahil) rasgele bir tamsayı döndürür.

Bu işlev Calc her yeniden hesaplama yaptığında yeni bir rastgele sayı üretir. Calc'a elle yeniden hesaplama yaptırmak için, Shift + + F9 kısayol tuşuna basın.

Yeniden hesaplanmayacak rastgele sayılar üretmek için, işlevi içeren hücreleri kopyalayın ve Düzenle - Özel Yapıştır menüsüyle açılan özel yapıştır iletişim penceresini ayarlayın (Tümünü Yapıştır ile Formüller işaretli olmamalıdır ve Sayılar işaretli olmalıdır).

Örnek

=RASTGELEARADA(20;30) 20 ile 30 arasında bir tam sayı değeri verir.

SEC

Verilen açının sekantını döndürür (radyancinsinden). 1 in açının kosinüse bölünmüş değeri ile açının sekantı eşdeğerdir

Sözdizimi

SEC(Sayı)

Sayının sekantını (trigonometri) döndürür,radyan açısı.

Bir açının sekantını derece cinsinden döndürmek için RADIANS fonksiyonunu kullanın.

Örnekler

=SEC(PI()/4) yaklaşık olarak, kosinüs PI/4 radyanın tersi olan 1.4142135624 değerini döndürür.

=SEC(RADIANS(60)) 60 derecenin sekantı olan 2 değerini döndürür.

Dosyayı örnekle aç:

SECH

Bir sayının hiperbolik sekantını döndürür.

Sözdizimi

SECH(Sayı)

Sayı'nın hiperbolik sekantını döndürür.

Örnek

=SECH(0) 0'ın hiperbolik sekantı olan 1 değerini döndürür.

Dosyayı örnekle aç:

SERİTOPLA

Bir formül temelinde bir kuvvet serisinin toplamını verir.

SERİTOPLA(X;N;M;katsayılar) = katsayı_1*X^N + katsayı_2*X^(N+M) + katsayı_3*X^(N+2M) +...+ Katsayı_i*X^(N+(i-1)M)

Sözdizimi

SERİTOPLA(X; N; M; Katsayılar)

X kuvvet serilerinin giriş değeridir.

N x'i yükseltmek istediğiniz başlangıç kuvvetidir

M serideki her terim için N'nin yükseltileceği adım

Katsayılar x'in her sıralı kuvvetinin çarpıldığı ardışık katsayılar takımı. Katsayılardaki değerlerin sayısı kuvvet serisindeki terimlerin sayısını belirler. Örneğin, katsayılarda üç değer varsa, kuvvet serisinde üç terim olacaktır.

SUM

Bir hücre aralığındaki tüm sayıları toplar.

Sözdizimi

TOPLA(Sayı1; Sayı2; ...; Sayı30)

sayı 1 den 30 a toplamı alınacak 30'a kadar bağımsız değişkendir.

Örnek

Eğer 2; 3 and 4 sayılarını sayı 1; 2 ve 3 metin kutularına girerseniz, sonuç olarak 9 döner.

=TOPLA(A1;A3;B5) üç hücrenin toplamını hesaplar. =TOPLA(A1:E10) A1'den E10 hücresine kadar olan aralıktaki bütün hücreleri toplar.

Koşullar VE ile bağlandığından TOPLA() işlevi ile bu şekilde de kullanılabilir:

Örnek varsayım: Bir tabloya faturalarınızı girmişsiniz ve A Sütununda faturaların tarih değerleri B sütunundaysa tutarları var. İstediğiniz bir ay için fatura tutarları toplamını bulan bir formüldür, örneğin >=2008-01-01 ile <2008-02-01 aralığı arasında. tarih değerleri alanı A1:A40, tutarları ise B1:B40 aralığındadır. C1 başlangıç tarihi, 2008-01-01, C2 dönem bitiş tarihi, 2008-02-01, olarak girelim ve kullanalım.

Aşağıdaki formülü bir dizi formülü olarak girin:

=TOPLA((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Bunu bir dizi formülü olarak girmek için sadece Enter tuşuna basarak formüü kapatmak yerine yerine Shift+ Enter tuşlarına basmalısınız. Ardından formül Formül araç çubuğunda gösterilecektir.

{=TOPLA((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Formül bir karşılaştırma sonunda eşleşen değerlerin doğru 1 ve karşılanmayan koşulların yanlış 0 değeri üretmesi üzerine kurulmuştur. Dizideki her bir karşılaştırma sonucu matris çarpımıyla çarpılmakta, sonuca çarpımların toplanmasıyla sonuç matris değeri üretilmektedir.

SUMIF

Verilen bir ölçütle belirlenen hücreleri toplar. Bu işlev bir veri aralığında herhangi bir değeri araştırmak için kullanılır.

Arama düzenli ifadeleri destekler. Örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi bir karakteri içeren ilk konumu bulmak için "all.*" girebilirsiniz. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. - LibreOffice Calc - Hesapla içerisinden düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz.

Sözdizimi

ETOPLA(aralık; ölçütler; toplam_aralığı)

aralık koşulun uygulanacağı aralıktır.

ölçütler ölçütün olduğu hücreye başvuru veya ölçütün kendisi olabilir. eğer ölçüt formülün içine yazılıyorsa çift tırnak karakterleri içine alınmalıdır. Örneğin, Ölçüt 32, "32", ">32", "ayvalar" olarak ifade edilebilir.

toplam_aralığı (İsteğe bağlı) değerleri toplanacak aralıktır. Ancak aralıkta karşılık gelen hücreler ölçüte uyuyorsa değerleri toplanır. Eğer bu parametre verilmezse aralık'ta bulunan değerler toplanır.

Not Simgesi

ETOPLA başvuru bağlama işlecini (~) sadece koşul parametresinde, ve sadece isteğe bağlı toplam_aralığı verilmemişse destekler.


Örnek

Sadece negatif sayıları toplamak için: =ETOPLA(A1:A10;"<0")

=ETOPLA(A1:A10;">0";B1:B10) - eğer A1:A10 aralığında değerler sıfırdan büyükse B1:B10 hücre aralığında karşılık gelen değerleri toplar.

Daha fazla söz dizimi örnekleri görmek istiyorsanız EĞERSAY işlevina bakın, bu örnekler ETOPLA işlevi ile de kullanılabilir.

S_SAYI_ÜRET

Düzgün dağıtılmış, 0'dan büyük veya 0'a eşit ve 1'den küçük rastgele bir sayı verir.

Sözdizimi

S_SAYI_ÜRET()

Bu fonksiyon her Calc hesaplamasında yeni bir rasgele sayı üretir. Calc'ı yeniden hesaplamaya zorlamak için F9 tuşuna basın.

Yeniden hesaplanmayacak rastgele sayılar üretmek için, =S_SAYI_ÜRET() işlevinu içeren hücreleri kopyalayın, ve Düzenle - Özel Yapıştır menüsüyle açılan özel yapıştır iletişim penceresini ayarlayın (Tümünü Yapıştır ile Formüller işaretli olmamalıdır ve Sayılar işaretli olmalıdır).

Örnek

S_SAYI_ÜRET() 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir.

SİN

Radyan cinsinden verilen açının sinüsünü verir.

Sözdizimi

SİN(Sayı)

Verilen sayı'nın (trigonometric) sinüsünü, radyan cinsinden açı olarak verir.

Bir açının sinüsünü derece cinsinden döndürmek için RADYANLAR işlevinu kullanın.

Örnek

=SİN(Pİ()/2) 1 sonucunu verir, Pİ/2 radyanın sinüsü.

=SİN(RADYANLAR(30)) 30 derecenin sinüsü olan 0,5 değeriyle döner.

Dosyayı örnekle aç:

SİNH

Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir. Ters hiperbolik sinüs, hiperbolik sinüsü sayı olan değerdir, dolayısıyla ASİNH(SİNH(sayı)) eşittir sayı.

Sözdizimi

SİNH(Sayı)

Sayı'nın hiperbolik sinüsünü verir.

Örnek

=SİNH(0) 0 sayısının hiperbolik sinüsü olan 0 sonucunu verir.

Dosyayı örnekle aç:

TABANAYUVARLA

Sıfırdan uzağa, anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir.

Sözdizimi

TABANAYUVARLA(Sayı; Adım; Mod)

Sayı aşağıya doğru yuvarlanacak sayıdır.

Adım değerinin katlarından birine aşağıya yuvarlandığı sayıdır.

Mod (İsteğe bağlı) Eğer Mod değeri verilmiş ve sıfıra eşit değilse, sayı ve adım değerleri de negatifse, yuvarlama sayının mutlak değeri üzerinden yapılır, yani negatif sayılar sıfıra doğru yuvarlanır. Eğer Mod değeri girilmemişse veya sıfırsa negatif sayılar sıfırdan uzağa yuvarlanır.

Uyarı Simgesi

Elektronik tablo Microsoft Excel'e verilmişse, TAVANAYUVARLA işlevi Excel 2013'ten beri var olan eşdeğer TAVANAYUVARLA.MAT işlevi olarak verilir. Elektronik tabloyu daha önceki Excel sürümleriyle kullanmayı planlıyorsanız, Excel 2010'dan beri var olan TAVANAYUVARLA.DUYARLI kullanın ya da TAVANAYUVARLA.XCL, tüm Excel sürümleriyle uyumlu TAVANLAMA işlevi olarak dışa aktarılır. TAVANAYUVARLA.XCL'nin her zaman sıfırdan yuvarlandığını unutmayın.


Örnek

=TABANAYUVARLA( -11;-2) -12 sonucu döner.

=TABANAYUVARLA( -11;-2;0) -12 sonucu döner.

=TABANAYUVARLA( -11;-2;1) -10 sonucu döner.

TABANAYUVARLA.DUYARLI

Adımın işareti ne olursa olsun bir sayıyı Adımın en yakın katının altına yuvarlar.

Sözdizimi

TABANAYUVARLA.DUYARLI(Sayı; Adım)

Sayı aşağıya doğru yuvarlanacak sayıdır.

Adım değerinin katlarından birine aşağıya yuvarlandığı sayıdır.

Örnek

=TABANAYUVARLA.DUYARLI( -11;-2) -12 döndürür

TAMSAYI

Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar.

Sözdizimi

TAMSAYI(Sayı)

Sayı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlanır.

Negatif sayılar altındaki tamsayıya yuvarlanır.

Örnek

=DAKİKA(0,999) işlevi 58 değerini döndürür.

=N(123) 123 sayısıyla döner

TAN

Verilen radyan cinsinden açının tanjantını verir.

Sözdizimi

TAN(sayı)

Sayı (trigonometrik) tanjantını radyan cinsinden verir.

Bir açının tanjantını derece cinsinden döndürmek için RADYANLAR işlevinu kullanın.

Örnek

=TAN(Pİ()/4) Pİ/4 radyanlık açının tanjantı olan 1 değerini verir.

=TAN(RADYANLAR(45)) 45 derecenin tanjantı olan, 1 değeri döner.

Dosyayı örnekle aç:

TANH

Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir.

Sözdizimi

TANH(Sayı)

sayı hiperbolik tanjantı bulunacak sayıdır.

Örnek

=TANH(0) 0'ın hiperbolik tanjantının sonucunu, 0 verir.

Dosyayı örnekle aç:

TAVANAYUVARLA

Sıfırdan uzağa, anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir.

Sözdizimi

TAVANAYUVARLA(Sayı; Adım; Mod)

Sayı yukarıya doğru yuvarlanacak sayıdır.

Adım değerinin katlarından birine yuvarlandığı sayı.

Mod isteğe bağlı bir değerdir. Eğer Mod değeri verilmiş ve sıfıra eşit değilse, sayı ve adım değerleri de negatifse, yuvarlama sayının mutlak değeri üzerinden yapılır, yani negatif sayılar sıfırdan uzağa yuvarlanır. Eğer Mod değeri girilmemişse veya sıfırsa negatif sayılar sıfıra doğru yuvarlanır.

Uyarı Simgesi

Elektronik tablo Microsoft Excel'e verilmişse, TAVANAYUVARLA işlevi Excel 2013'ten beri var olan eşdeğer TAVANAYUVARLA.MAT işlevi olarak verilir. Elektronik tabloyu daha önceki Excel sürümleriyle kullanmayı planlıyorsanız, Excel 2010'dan beri var olan TAVANAYUVARLA.DUYARLI kullanın ya da TAVANAYUVARLA.XCL, tüm Excel sürümleriyle uyumlu TAVANLAMA işlevi olarak dışa aktarılır. TAVANAYUVARLA.XCL'nin her zaman sıfırdan yuvarlandığını unutmayın.


Örnek

=TAVANAYUVARLA(-11;-2) -10 sonucu verir.

=TAVANAYUVARLA(-11;-2;0) -10 sonucu verir.

=TAVANAYUVARLA(-11;-2;1) -12 sonucu verir.

TAVANAYUVARLA.DUYARLI

Adımın işareti ne olursa olsun bir sayıyı Adımın en yakın katına yuvarlar.

Sözdizimi

TAVANAYUVARLA.DUYARLI(Sayı; Adım)

Sayı yukarıya doğru yuvarlanacak (gerekli) sayıdır.

Adım değerinin katlarından birine yuvarlandığı (isteğe bağlı) sayı.

Örnek

=TAVANAYUVARLA.DUYARLI(-11;-2) -10 döndürür

TAVANAYUVARLA.MAT

Sıfırdan uzağa, anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir.

Sözdizimi

TAVANAYUVARLA.MAT(Sayı; Adım; Kip)

Sayı yukarıya doğru yuvarlanacak sayıdır.

Adım değerinin katlarından birine yuvarlandığı sayı.

Mod isteğe bağlı bir değerdir. Eğer Mod değeri verilmiş ve sıfıra eşit değilse, sayı ve adım değerleri de negatifse, yuvarlama sayının mutlak değeri üzerinden yapılır, yani negatif sayılar sıfırdan uzağa yuvarlanır. Eğer Mod değeri girilmemişse veya sıfırsa negatif sayılar sıfıra doğru yuvarlanır.

Uyarı Simgesi

Bu işlev Microsoft Excel 2013 ve daha yeni sürümler ile birlikte çalışabilirlik için bulundurulmaktadır.


Örnek

=TAVANAYUVARLA.MAT(-10;-3) -9 döndürür

=TAVANAYUVARLA.MAT(-10;-3;0) -9 döndürür

=TAVANAYUVARLA.MAT(-10;-3;1) -12 döndürür

TAVANAYUVARLA.XCL

Sıfırdan uzağa, anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir.

Sözdizimi

TAVANAYUVARLA.XCL(Sayı; Adım)

Sayı yuvarlanacak sayıdır.

Anlamlılık, değerinin yuvarlanacağı sayıdır.

Uyarı Simgesi

Bu işlev, Microsoft Excel 2007 veya daha eski sürümleri ile birlikte çalışabilirlik için mevcuttur.


Örnek

=TAVANAYUVARLA.XCL(1;3) 3 döndürür

=TAVANAYUVARLA.XCL(7;4) 8 döndürür

=TAVANAYUVARLA.XCL(-10;-3) -12 döndürür

TEK

En yakın tek tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. Negatif sayılar aşağıya doğru en yakın tek sayıya yuvarlanır.

Sözdizimi

TEK(Sayı)

Sayı sıfırdan uzağa doğru, tek sayıya yuvarlanacak değer.

Örnek

=TEK(1.2) 3 değerini döndürür.

=TEK(1) 1 değeri döndürür.

=TEK(0) 1 değeri döndürür.

=TEK(-3.1) -5 değeri döndürür.

YUVARLA

Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar.

Sözdizimi

YUVARLA(sayı; sayım)

sayı,sayım kadar ondalık haneye yuvarlanır. Eğer sayım verilmezse veya sıfırsa, bu işlev en yakın tamsayıya yuvarlar. Eğer sayım negatifse, işlev en yakın 10, 100, 1000, gibi sayılara yuvarlar.

Bu işlev en yakın sayıya yuvarlar. Alternatifler için ALTDEĞEREYUVARLA ve ÜSTDEĞEREYUVARLA işlevlerine bakın.

Örnek

=YUVARLA(2,348;2) 2,.35 sayısını verir.

=YUVARLA(-32,4834;3) -32,483 sonucunu verir. Bütün ondalıkları görmek için hücre biçimini değiştirin.

=YUVARLA(2,348;0) 2 sonucu döner.

=YUVARLA(2,5) 3 sonucunu verir.

=YUVARLA(987,65;-2) 1000 sonucunu verir.

ÇARPIM

Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpımı verir.

Sözdizimi

ÇARPIM(Sayı 1; Sayı 2; ...; Sayı 30)

Sayı 1'den 30'a Çarpmak istediğiniz 30 bağımsız değişkene kadar sayıdır.

ÇARPIM sayı 1 * sayı 2 * sayı 3 * ... sonucunu verir.

Örnek

=ÇARPIM(2;3;4) 24 sonucunu verir.

ÇARPINIM

Bir sayının çarpınımını verir( Faktoriyel ). Bir sayının çarpınımı, 1*2*3*...* sayı'ya eşittir.

Sözdizimi

ÇARPINIM(Sayı)

Sayı faktöriyelini istediğiniz negatif olmayan sayıdır. Sayı tamsayı değilse kesirli kısmı atılır. böyle hesaplanır 1*2*3*4* ... * Sayı.

=ÇARPINIM(0) tanımına göre 1 sonucunu verir.

Negatif bir sayının faktöriyeli "Geçersiz değişken" hatasını verir.

Örnek

=FACT(3) 6 değerini döndürür.

=N(DOĞRU) 1 değerini döndürür.

ÇOKTERİMLİ

Bir değerler toplamının faktoriyellerinin, çarpanların faktoriyellerine oranını verir.

Sözdizimi

ÇOKTERİMLİ(Sayı(lar))

Sayı(lar) En küçük ortak katını istediğiniz 1 ile 29 arasında değerlerdir. Değer tamsayı değilse, kesirli kısmı atılır

Örnek

=ÇOKTERİMLİ(F11:H11) 1260 sonucunu verir, eğer F11 den H11 e kadar hücrelerde 2, 3 ve 4 değerleri varsa. Bu şu formüle karşılık gelir =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

ÇİFT

En yakın çift tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. Bu işlevi ikişer ikişer gelen öğeleri işlemek için kullanabilirsiniz. Bir negatif sayı aşağısında bulunan çift tamsayıya yuvarlanır.

Sözdizimi

ÇİFT(Sayı)

Sayı sıfırdan uzağa doğru, çift tam sayıya yuvarlanır.

Örnekler

=BESINIR(5;1) 5'in 1'den büyük veya 1'e eşit olup olmadığını denetler. 1 sonucunu verir.

=ÇİFT(2) 2 değerini döndürür.

=ÇİFTMİ_ADD(5) 0 döndürür.

=ÇİFTMİ_ADD(5) 0 döndürür.

ÜS

Sayı'nın kuvvetine yükseltilmiş e'yi verir. e sabiti yaklaşık olarak 2.71828182845904 değerindedir..

Sözdizimi

ÜS(Sayı)

Sayı e tabanına uygulanmış üstür.

Örnek

=ÜS(1) Calc doğruluğunda e matematik sabitinin değeri 2,71828182845904 sonucunu verir.

ÜSTDEĞEREYUVARLA

Sayıyı verilen duyarlılıkta sıfırın üstüne doğru yuvarlar.

Sözdizimi

ÜSTDEĞEREYUVARLA(sayı; sayım)

Sayı'yı sayım'daki ondalık haneye yuvarlar(sıfırdan uzağa). Eğer sayım verilmezse ya da sıfır ise tam sayıya yuvarlar. Sayım negatifse, işlev sayıyı 10, 100, 1000, vb bitişik hanelere yuvarlar.

Bu işlev sıfırdan uzağa doğru yuvarlar. Alternatifler için, ALTDEĞEREYUVARLA ve YUVARLA işlevlerine de bakın.

Örnek

=ÜSTDEĞEREYUVARLA(1,1111;2) 1.12 sonucu döner.

=ÜSTDEĞEREYUVARLA(1,2345;1) 1,3 sonucunu verir.

=ÜSTDEĞEREYUVARLA(45,67;0) 46 değerini verir.

=ÜSTDEĞEREYUVARLA(-45,67) -46 sonucunu verir.

=ÜSTDEĞEREYUVARLA(987,65;-2) 1000 sonucu verir.

İŞARET

Bir sayının işaretini belirler. Sayı pozitifse 1'i, sayı 0 ise 0'ı ve sayı negatifse -1'i verir.

Sözdizimi

İŞARET(Sayı)

Sayı işareti belirlenecek sayıdır.

Örnek

=BESINIR(5;1) 5'in 1'den büyük veya 1'e eşit olup olmadığını denetler. 1 sonucunu verir.

=N(DOĞRU) 1 değerini döndürür.