Mantıksal İşlevler

Bu kategori Mantıksal işlevleri içerir.

Mantıksal işlevlerde mantıksal olmayan argümanların kullanılması

Bu komuta erişmek...

Ekle - İşlev - Kategori Mantıksal


DEĞİL

Bir mantıksal değeri tümler(tersine çevirir).

Sözdizimi

DEĞİL(Mantıksal değer)

MantıksalDeğer tamamlanmış bir değerdir.

Örnek

=DEĞİL(A). Eğer A=DOĞRU ise DEĞİL(A), YANLIŞ değerini verir

DOĞRU

Mantıksal değer DOĞRU olarak ayarlanır. DOĞRU() işlevi herhangi değişken almaz ve daima DOĞRU mantıksal değeri döndürür.

Sözdizimi

DOĞRU()

Örnek

Eğer A=DOĞRU ve B=YANLIŞ ise aşağıdaki örnekler ortaya çıkar:

=VE(A;B) YANLIŞ değeri verir

=YADA(A;B) DOĞRU değeri verir

=DEĞİL(VE(A;B)) DOĞRU değerini verir

EĞER

İşlemlerin mantıksal bir sınamasını yapar.

Sözdizimi

EĞER(Test; O halde_değeri; Yoksa_değeri)

Test DOĞRU veya YANLIŞ olabilen herhangi bir değer ya da terim.

O halde_değeri (İsteğe bağlı) mantıksal sınama DOĞRU değerini verirse hücreye girilecek ve görüntülenecek değer. bir başka işlevde girilebilir, koşul karşılanırsa bu işlev çalıştırılıp sonucu hücrede görüntülenir.

Yoksa_değeri (İsteğe bağlı) mantıksal sınama YANLIŞ değerini verirse hücreye girilecek ve görüntülenecek değer. bir başka işlevde girilebilir, koşul karşılanmamışsa bu işlev çalıştırılıp sonucu hücrede görüntülenir.

LibreOffice Calc fonksiyonlarında, "isteğe bağlı" işaretli parametreler kendisi takip eden bir parametre yoksa boş bırakılabilir. Örneğin, dört parametreli bir işlevde son iki parametre "isteğe bağlı" ise dördüncü parametreyi boş, veya üçüncü ve dördüncü parametreyi boş bırakabilirsiniz, fakat dördüncü parametre dolu ise üçüncü parametreyi boş bırakamazsınız.

Örnekler

=EĞER(A1>5;100;"çok küçük") A1 hücresindeki sayı 5'den büyükse, geçerli (formülün bulunduğu) hücreye 100 sayısı girilir; aksi takdirde, “çok küçük” (çift tırnaksız olarak görüntülenir) girilir ve görüntülenir.

VE

Bütün değişkenler DOĞRU ise DOĞRU değerini döndürür. Değişkenlerden her hangi bir tanesi YANLIŞ ise bu işlev YANLIŞ değeri ile döner.

Bağımsız değişkenler mantıksal terimler olabileceği gibi (DOĞRU, 1<5, 2+3=7, B8<10), mantıksal değerler içeren dizilerde (A1:C7) olabilir.

Sözdizimi

VE(Mantıksal değer 1; Mantıksal değer 2 ...Mantıksal değer 30)

Mantıksal değer 1; Mantıksal değer 2 ...Mantıksal değer 30 kontrol edilecek koşullardır. Bütün koşullar DOĞRU veya YANLIŞ olabilir. Eğer parametre olarak bir aralık girilmişse, bu işlev aralığın geçerli değerlerini kullanır. Bütün hücre aralığındaki hücre değerleri DOĞRU ise sonuç DOĞRU olur.

Örnek

12<13; 14>12, ve 7<6 koşullarının mantıksal değerleri kontrol edilir:

=VE(12<13;14>12;7<6) YANLIŞ değeri döner.

=VE (YANLIŞ;DOĞRU) YANLIŞ değerini verir.

XOR

Eğer tek sayıdaki bağımsız değişken sayısı DOĞRU olarak değerlendirilirse doğru döndürür.

Bağımsız değişkenler mantıksal terimler olabileceği gibi (DOĞRU, 1<5, 2+3=7, B8<10), mantıksal değerler içeren dizilerde (A1:C3) olabilir.

Sözdizimi

XOR(MantıksalDeğer1; MantıksalDeğer2 ...MantıksalDeğer30)

Örnek

=XOR(DOĞRU;DOĞRU) YANLIŞ değerini verir

=XOR(DOĞRU;DOĞRU;DOĞRU) DOĞRU değerini verir

=XOR(YANLIŞ;DOĞRU) DOĞRU değerini verir

YA DA

En azından bir değişken DOĞRU ise, DOĞRU değerini verir. Bu işlev tüm bağımsız değişkenler YANLIŞ'sa YANLIŞ mantıksal değerini verir.

Bağımsız değişkenler mantıksal terimler olabileceği gibi (DOĞRU, 1<5, 2+3=7, B8<10), mantıksal değerler içeren dizilerde (A1:C7) olabilir.

Sözdizimi

YA DA(Mantıksal değer 1; Mantıksal değer 2 ...Mantıksal değer 30)

Mantıksal değer 1; Mantıksal değer 2 ...Mantıksal değer 30 kontrol edilecek koşullardır. Bütün koşullar DOĞRU veya YANLIŞ olabilir. Eğer parametre olarak bir aralık girilmişse, bu işlev aralığın geçerli değerlerini kullanır

Örnek

12<11; 13>22, ve 45=45 koşullarının mantıksal sonuçları sınanır.

=YA DA(12<11;13>22;45=45) DOĞRU sonucu verir.

=YA DA(YANLIŞ;DOĞRU) DOĞRU verir.

YANLIŞ

YANLIŞ mantıksal değeri ile döner. YANLIŞ() işlevi herhangi bir değişken gerektirmez ve daima YANLIŞ mantıksal değeri ile döner

Sözdizimi

YANLIŞ()

Örnek

=YANLIŞ() YANLIŞ değeri verir

=DEĞİL(YANLIŞ()) DOĞRU değerini verir