Tarih ve Zaman İşlevleri

Bu hesap tablosu işlevleri tarih ve zaman eklenmesi, ve düzenlenmesi için kullanılırlar.

Bu komuta erişmek...

Ekle - İşlev - Kategori Tarih ve Zaman


Not Simgesi

_ADD ve _EXCEL2003 ile biten fonksiyonlar karşılık gelen Microsoft Excel 2003 fonksiyonlarıyla aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayanan sonuçları görmek için fonksiyonları bu son ekler olmadan kullanın.


LibreOffice bir tarih/zaman değerini içsel olarak sayısal bir değer olarak ele alır. Şayet tarih veya zaman değeri görüntülenen bir hücreye, sayısal bir biçem uygularsanız, değer sayıya dönüştürülür. Örneğin, 01/01/2000 12:00 PM, 36526.5 olarak dönüşür. ondalık değere kadar olan değer tarihe, ondalık hanelerdeki sayı ise saat'e karşılık gelir. Şayet bu şekilde sayısal bir tarih veya saat görüntülenmesini istemiyorsanız, sayı biçimini karşılık gelen tarih veya saat biçimine çevirin. Bunu yapabilmek için, tarih/saat değeri içeren hücreyi seçin, sağ tıklayarak kısayol menüsünü açın ve hücreleri biçimlendir komutunu seçin. Açılan hücreleri biçimlendir penceresinde Sayı sekmesi gerekli tarih/saat biçimlerini içerir.

Sıfırıncı gün temelinde tarih

Tarihler sıfır değeri kabul edilen bir başlangıç tarihinden itibaren aralık olarak hesaplanırlar. Sıfırıncı günü aşağıdakilerden birini yaparak ayarlayabilirsiniz:

Tarih sistemi

Kullan

'12/30/1899'

(varsayılan)

'01/01/1900'

(StarCalc 1.0 öncesinde kullanıldı)

'01/01/1904'

(Apple yazılımında kullanıldı)


Veri temelini seçmek için - LibreOffice Calc - Hesaplayı seçin.

Uyarı Simgesi

Farklı hesap tabloları arasında tarih değerleri içeren hücreleri kopyaladığınız ya da taşıdığınız zaman her iki hesap tablosu belgesi de aynı tarih sistemine ayarlanmış olmalıdır. Tarih sistemleri farklı ise, görüntülenen tarih değerleri değişecektir!


İki basamaklı yıllar

- LibreOffice - Genel içinde Yıl (iki rakamlı) alanını bulabilirsiniz. Bu iki rakamlı bilgi uygulayan dönemleri ayarlar. Burada yapılan değişiklikler aşağıdaki işlevlerin bazılarını etkiler.

Not Simgesi

Tarihleri formüllerin bir parçası olarak girerken kullanılan eksi ve bölü işaretleri aritmetik işlemler için ayrılmıştır. Bu nedenle bu biçimde girilen tarihler tarih olarak algılanmaz ve hatalı işlemler yapılmasına neden olur. Tarihleri formüllerde kullanabilmek için TARİH fonksiyonunu kullanın, örneğin TARİH(1954;7;20) veya ISO 8601 yazımını kullanarak "1954-07-20" gibi çift tırnak arasında yazın. Yerelinize bağlı "07/20/54" gibi tarih gösterimlerinden kaçının, dosyanız başka bir yerelde açıldığında hatalar oluşabilir.


İşlevler

İŞGÜNÜ

YILORAN

TARİH

DATEDIF

TARİHSAYISI

SERİTARİH

BUGÜN

YIL

ŞİMDİ

ISOHAFTASAY

HAFTASAY

HAFTAYSAY_OOO

HAFTASAY_ADD

DAKİKA

AY

SERİAY

TAMİŞGÜNÜ

TAMİŞGÜNÜ.ULUSL

İŞGÜNÜ.ULUSL

EASTERSUNDAY

SANİYE

SAAT

GÜN

GÜNLER

GÜN360

HAFTANINGÜNÜ

ZAMAN

ZAMANSAYISI