Round Fonksiyonu [VBA]

Yuvarla işlevi, belirli bir sayıya yuvarlanmış bir sayı döndürür.

Uyarı Simgesi

Bu fonksiyon ya da sabit, bir modülde çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesi ile etkinleştirilir.


Sözdizimi:

Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

ifade: Gerekli. Yuvarlanacak sayısal ifade.

basamaksayısı: Seçimsel. Yuvarlamada ondalığın sağında kaç basamak olacağını belirtir. Varsayılan 0'dır.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Round

 Dim r 

 r = Pi

 print r ' 3,14159265358979

 print Round(r, 5) ' 3,14159

 r = exp(1)

 print r ' 2,71828182845904

 print Round(r) ' 3

End Sub