Input Fonksiyonu [VBA]

Bir Girdi veya İkilik dosyasının (Karakter Dizisi) açık akışını döndürür.

Uyarı Simgesi

Bu fonksiyon ya da sabit, bir modülde çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesi ile etkinleştirilir.


Sözdizimi:

Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)

Dönüş değeri:

String

Parametreler:

Sayı: Gerekli. Döndürülecek karakter sayısını belirten sayısal ifade.

#: Seçimsel.

DosyaNumarası: Gerekli. Geçerli bir dosya numarası.

Hata kodları:

6 Taşma

52 Geçersiz dosya adı veya numarası

62 Okuma EOF'u aştı

Örnek:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Input

 Dim MyData

 Open "MyDataFile.txt" For Input As #1

 Do While Not EOF(1)

  MyData = Input(1, #1)

  Print MyData

 Loop

 Close #1

End Sub