MonthName Fonksiyonu [VBA]

MonthName işlevi, belirtilen bir ay numarasının yerelleştirilmiş adını döndürür.

Uyarı Simgesi

Bu fonksiyon ya da sabit, bir modülde çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesi ile etkinleştirilir.


Sözdizimi:

MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])

Dönüş değeri:

String

Parametreler:

Ay: 1'den 12'ye, Ocak'tan Aralık'a kadar adının yerelleştirmesi döndürülecek ayın değeri.

Kısaltma: Seçimsel. Ay isminin kısaltılmış olup olmadığını gösteren değer.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub Example_MonthName

 Dim mBirthday as Integer

 mBirthday = 1

 print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)

End Sub