NPV Fonksiyonu [VBA]

Sağlanan iskonto oranına, bir dizi mevduat ve para çekme işlemine dayanan bir yatırımın Net Bugünkü Değerini hesaplar.

Uyarı Simgesi

Bu fonksiyon ya da sabit, bir modülde çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesi ile etkinleştirilir.


Sözdizimi:

NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Oran bir dönem için iskonto oranıdır.

Değerler() mevduatları (pozitif değerler) veya para çekme durumlarını (negatif değerler) temsil eden bir dizidir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleNPV

 Dim r As Double

 Dim pValues(5) as Double

 pValues(0) = 100

 pValues(1) = 100

 pValues(2) = 100

 pValues(3) = -300

 pValues(4) = 100

 pValues(5) = 100

 r = 0.06

 p = NPV( r, pValues)

 Print p ' 174,894967305331 döndürür

End Sub