NPer Fonksiyonu [VBA]

Bir kredi veya yatırım için dönem sayısını hesaplar.

Uyarı Simgesi

Bu fonksiyon ya da sabit, bir modülde çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesi ile etkinleştirilir.


Sözdizimi:

NPer (Rate as Double, Pmt as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Oran periyodik faiz oranıdır.

DEVRESEL_ÖDEME her dönemde yapılan düzenli ödemelerdir.

Bugünkü değer (isteğe bağlı) yatırımın mevcut değeridir.

GD borcun / yatırımın gelecekteki (isteğe bağlı) değeridir.

Vade (isteğe bağlı) ödemenin bir dönemin başında mı yoksa sonrasında mı yapılacağını tanımlar.

0 - ödeme dönemin sonunda yapılacak;

1- ödeme dönemin başında yapılacak.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleNPer

 Dim period As Double

 period = NPer( 0.06, 153.75, 2600)

 Print period ' -12,02 döndürür. Ödeme süresi 12.02 dönemi kapsar.

End Sub