IRR Fonksiyonu [VBA]

Bir yatırımın iç getiri oranını hesaplar.

Uyarı Simgesi

Bu fonksiyon ya da sabit, bir modülde çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesi ile etkinleştirilir.


Sözdizimi:

IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Değer(): Nakit akış değerleri düzeni. Belirli aralıklarla nakit akış değerini gösterir. En az bir değer negatif (ödemeler) ve en az bir değer pozitif (gelir) olmalıdır.

Tahmin İÇ_VERİM_ORANI'nın ne olacağı konusunda bir başlangıç tahmini.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -10000

 cashFlow(1) = 3500

 cashFlow(2) = 7600

 cashFlow(3) = 1000

 irrValue = IRR(cashFlow) * 100

 Print irrValue ' 11.3321028236252 döndürür. Nakit akışının iç getiri oranı.

End Sub