DDB Fonksiyonu [VBA]

Aritmetik-azalma yöntemini kullanarak, belli bir dönemde bir malın amortisman değerini döndürür.

Uyarı Simgesi

Bu fonksiyon ya da sabit, bir modülde çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesi ile etkinleştirilir.


Sözdizimi:

DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Maliyet bir malın ilk alındığı andaki sabit fiyatıdır.

Kalan değer malın ömrü tamamlandıktan sonraki değeridir.

Ömür eşyanı ne kadar süre kullanılacağını belirten dönem (örneğin; yıl veya ay) rakamıdır.

Dönem değer kaybının hesaplandığı dönemi belirler.

Faktör (İsteğe bağlı) bakiyenin azalma oranıdır. Faktör girilmezse, 2 olarak varsayılır.

Çift azalan bakiye yöntemi, yıpranmayı hızlandırılmış oranda hesaplar. Bu işlevi ilk yıllarda hızlı değer kaybı gerekliyse kullanın. Yıpranma ilk dönemde en yüksek değerindedir ve bunu izleyen dönemlerde azalır. İlk döneminde satın alınan bir malın değer kaybı çok hızlı oluyorsa (örneğin teçhizat, bilgisayar) bu işlevi seçebilirsiniz. Şunu da not edelim bu hesaplama türünde malın defter değeri asla 0 değerine inmez.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleDDB

 Dim ddb_yr1 As Double

 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)

 Print ddb_yr1 ' 1,721.81 para birimini döndürür.

End Sub