GlobalScope

Basic kaynak kodu ve iletişim pencereleri bir kitaplık sisteminde düzenlenmiştir.

Basic'te:

İletişim penceleri içerisinde:

Her iki LibraryContainers uygulama seviyesi ve her belge içerisinde bulunur. Basic belgesi içerisinde, LibraryContainers belgeleri otomatik olarak çağrılır. Eğer evrensel LibraryContainers'i bir belge içerisinden çağırmak istiyorsanız, GlobalScope anahtar kelimesini kullanmalısınız.

Sözdizimi:

GlobalScope

Örnek:

Basic belgesi içindeki Örnek

' Standart belge kütüphanesi içinde Dialog1'i çağırma

oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1

' Library1 uygulama kütüphanesi içerisinde Dialog2'yi çağırma

oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2