GetProcessServiceManager Fonksiyonu

ProcessServiceManager döndürür (Uno ServiceManager merkezi).

CreateInstanceWithArguments kullanarak bir servis örneği istediğinizde bu fonksiyon gereklidir.

Sözdizimi:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Örnek:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");

' bu aşağıdaki ifadeyle aynıdır:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")