CreateUnoService Fonksiyonu

ProcessServiceManager ile bir Uno servisi ilklendirir.

Sözdizimi:

oService = CreateUnoService( Uno servis adı )

Erişilebilir hizmetlerin listesi için, şu adrese gidin: https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Örnekler:

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Takip eden kod dosya açma iletişim penceresi için bir servis kullanır:

Sub Main

  fName = FileOpenDialog ("Lütfen bir dosya seçin")

  Print "seçilen dosya: "+fName

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function