CreateUnoStruct Fonksiyonu

Uno yapı türünün bir örneğini oluşturur.

İfadeniz için şu yapıyı kullanın:

Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property

Sözdizimi:

oStruct = CreateUnoStruct( Uno type name )

Örnek:

oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )