Environ Fonksiyonu

Çevresel bir değişkenin değerini karakter dizisi olarak döndürür. Çevresel değişkenler sahip olduğunu işletim sistemine bağlıdır.

Sözdizimi:

Environ (Çevre As String)

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

Çevre: Değerini döndürmek istediğiniz çevresel değişken.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Geçici dosya dizini:"

End Sub